112 po szwedzku

W Szwecji numer 112 obsługiwany jest przez spółkę SOS Alarm. Utworzona ona została w 1972 r. Do roku 1984 system szwedzkiego ratownictwa opierał się na numerze alarmowym 90000. Unowocześniony technicznie przy współpracy z firmą Ericsson system SOS Alarm jest obsługiwany przez 18 centrów koordynacji pomocy.

W Szwecji numer 112 obsługiwany jest przez spółkę SOS Alarm. Utworzona ona została w 1972 r. Do roku 1984 system szwedzkiego ratownictwa opierał się na numerze alarmowym 90000. Unowocześniony technicznie przy współpracy z firmą Ericsson system SOS Alarm jest obsługiwany przez 18 centrów koordynacji pomocy.

Wszystkie centra koordynacji pomocy są przynajmniej jednokrotnie zdublowane, a sieć jest silnie redundantna. Uszkodzenie lub przeciążenie któregoś z centrów koordynacji powoduje automatyczne przełączanie wywołań do innego sprawnego centrum. Pomimo działania na odległość, każde z nich jest w stanie utrzymywać kontakty ze wszystkimi właściwymi służbami w całym kraju. Centra koordynacji spełniają podwyższone normy bezpieczeństwa. Tam, gdzie jest to możliwe, są umieszczone we wzmocnionych budowlach - np. w Sztokholmie jest to hala byłego schronu atomowego.

Spośród 825 pracowników systemu 650 to dyspozytorzy przyjmujący zgłoszenia. Odbierają oni średnio ok. 3,5 mln połączeń rocznie. Dyspozytor odbiera połączenia i na podstawie własnej oceny oraz analizy uzyskanych informacji przekierowuje do odpowiednich służb. Ma on przed sobą cztery monitory. Jeden służy do wprowadzania danych, na drugim pokazuje się mapa cyfrowa okolicy, w której znajduje się wywołujący. Pozostałe pokazują dostępne zasoby i informacje administracyjne. Zgodnie z przepisami europejskimi SOS Alarm dysponuje usługą lokalizacji osoby wywołującej.

Centrum nie służy wyłącznie do odbierania połączeń na numer 112. W sytuacjach kryzysowych pełni rolę centrum zarządzania kryzysowego, jest też centrum dyspozytorskim dla sieci karetek w miastach. W Centrum zasiadają również dyspozytorzy, którzy są pracownikami straży pożarnej.

SOS Alarm jest ponadto operatorem dla różnych systemów alarmowych, w tym czujek przeciwpożarowych i kamer monitoringu wizyjnego. W tej dziedzinie spółka świadczy też usługi integracyjne i doradcze. Jest to jedyny, w pełni komercyjny obszar działalności spółki.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200