106 akademii sieciowych Cisco w Polsce

Obecnie w Polsce działa 13 akademii regionalnych i 93 lokalne w ramach programu edukacyjnego Cisco Systems, w których naukę pobiera blisko 1800 przyszłych projektantów i administratorów sieci informatycznych. Organizator zapowiedział także rozszerzenie nauczania o dodatkowe moduły, wprowadzenie nowych narzędzi i technologii kształcenia.

Obecnie w Polsce działa 13 akademii regionalnych i 93 lokalne w ramach programu edukacyjnego Cisco Systems, w których naukę pobiera blisko 1800 przyszłych projektantów i administratorów sieci informatycznych. Organizator zapowiedział także rozszerzenie nauczania o dodatkowe moduły, wprowadzenie nowych narzędzi i technologii kształcenia.

W Polsce program akademii sieci komputerowych CNAP (Cisco Networking Academy Program) jest realizowany od 2000 r. Pierwsza akademia regionalna powstała przy Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych w Warszawie. W maju 2001 Cisco Systems, [email protected] i Związek Powiatów Polskich zawarły porozumienie dotyczące utworzenia w Polsce 300 akademii, czyli minimum po jednej w każdym powiecie.

Program CNAP umożliwia absolwentom uzyskanie międzynarodowego certyfikatu zawodowego CCNA (Cisco Certified Networking Associate). Umiejętności nabyte w trakcie kursów dają szansę zdobycia atrakcyjnego zawodu na rynku pracy (minimum wiekowe dla słuchacza to 16 lat), na którym brakuje specjalistów w dziedzinie technologii sieciowych. Ponadto program stwarza możliwości przekwalifikowania zawodowego dla bezrobotnych lub osób pragnących zmienić zawód.

W 2002 r., jak podaje IDC, w Polsce będzie brakować 4450 specjalistów sieciowych (co odpowiada 31% wszystkich stanowisk związanych z technikami teleinformatycznymi - przy 9954 obsadzonych). W 2003 r. niedobór ten ma zwiększyć się do ok. 6360 etatów (36%), a w 2004 r. ma brakować ok. 8300 specjalistów (39%).

Jak podkreślają organizatorzy, program ma charakter niekomercyjny - zaangażowane w nim podmioty nie mogą czerpać z niego zysku. Opłaty pobierane od słuchaczy (średnio 2 tys. zł za cały kurs) mają pokrywać tylko koszty lokalne związane z infrastrukturą i obsługą programu (m.in. szkolenia instruktorów).

Oferta akademii Cisco zostanie rozszerzona w tym roku o 6 dodatkowych kursów po 80 godzin (m.in. podstawy Unixa i Javy, systemy okablowania, podstawy projektowania stron webowych), przygotowanych wspólnie z firmami: Sun Microsystems, Hewlett Packard, Adobe i Panduit. Ma zostać rozbudowany portal akademii Cisco m.in. o sekcję poświęconą absolwentom kursów Cisco i wspomaganiu ich dalszej kariery zawodowej. Jednocześnie Cisco zamierza wprowadzać nauczanie na odległość (e-learning) oraz wirtualne laboratoria.

Program akademii Cisco stworzono w 1997 r. w celu wypełnienia niedoboru specjalistów z wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do projektowania, budowania i utrzymywania sieci komputerowych.

CNAP pozwala szkołom ponadgimnazjalnym, college'om, szkołom wyższym i innym placówkom oświatowym na włączenie do programu nauczania opracowanego przez Cisco kursu poświęconego sieciom komputerowym. Koszt założenia akademii lokalnej przez szkołę to 30-40 tys. zł - zakup sprzętu. Cisco określiło też wymagania sprzętowe stawiane laboratoriom wykorzystywanym do realizacji programu (min. 10 komputerów z dostępem do Internetu + laboratorium sprzętowe: 2 przełaczniki, 5 ruterów i 5 pecetów) oraz przygotowało zestaw pomocy naukowych i materiały pomocnicze dla nauczycieli. 4-semestralny kurs (280 godzin) w akademii Cisco kończy się egzaminem zawodowym w celu uzyskania tytułu CCNA.

W skali światowej w programie CNAP uczestniczy 8640 szkół i uczelni, 197 tys. słuchaczy; ukończyło go ponad 61 tys. absolwentów. W lutym dyplomy odbierze pierwszych 16 polskich absolwentów. Dodatkowe informacje:http://www.cisco.com/pl/cnap/ ihttp://www.cisco.com./edu/emea .

Program [email protected] powstał w 1998 r. z inicjatywy senator Grażyny Staniszewskiej. Uzyskał poparcie Ministerstwa Edukacji Narodowej, organizacji rządowych i pozarządowych oraz wielu firm prywatnych. Patronat nad programem objęły: Telewizja Polska SA, Polskie Radio i "Gazeta Wyborcza". Program powstał w celu przygotowania młodego pokolenia Polaków do swobodnego funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym. Dzięki tej inicjatywie do polskich szkół trafiło w ciągu ostatnich 3 lat ok. 70 tys. komputerów. [email protected] ułatwia szkołom m.in. dostęp do Internetu, organizuje szkolenia dla nauczycieli oraz stymuluje tworzenie zasobów edukacyjnych w sieci. Dodatkowe informacje:http://www.interklasa.pl .

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200