1000 razy szybciej niż 10Base-T

Ethernet 10 Gb/s to już czwarta odmiana Ethernetu, przy czym każda kolejna wersja tej technologii pozwala przesyłać pakiety 10 razy szybciej niż poprzednia. Czy doczekamy się piątej generacji Ethernetu, prawdopodobnie 100 Gb/s? Chyba tak...

Ethernet 10 Gb/s to już czwarta odmiana Ethernetu, przy czym każda kolejna wersja tej technologii pozwala przesyłać pakiety 10 razy szybciej niż poprzednia. Czy doczekamy się piątej generacji Ethernetu, prawdopodobnie 100 Gb/s? Chyba tak...

1000 razy szybciej niż 10Base-T

Rys.1 Przewidywane obroty na rynku 10 GE

Aby wyobrazić sobie, z jakimi szybkościami mamy do czynienia, wystarczy podać kilka przykładów. I tak przez łącze Ethernet 10 Gb/s można:

- Przesłać zawartość dysku twardego o pojemności 10 GB w ciągu 8 sekund.

- Wykonać kopię zapasową bazy danych mającej pojemność 2 terabajtów (2 tys. gigabajtów) w ciągu 27 minut.

- Transmitować jednocześnie 833 sygnały wideo (1,5 MB/s na jeden cyfrowy kanał wideo).

- Obsługiwać jednocześnie 156 250 rozmów telefonicznych (64 kb/s na jedną rozmowę).

Prace nad standardem 10 Gigabit Ethernet zaczęły się na początku 1999 r. i były wtedy prowadzone w ramach projektu IEEE 802.3 - HSSG (Higher Speed Study Group). Z czasem powołano do życia oddzielną grupę zajmującą się tylko tą technologią i nadano jej nazwę IEEE 802.3ae. Przewiduje się, że Ethernet 10 Gb/s będzie się w przyszłości cieszyć dużym powodzeniem, tak iż pod koniec 2004 r. obroty na tym rynku mogą wynieść nawet blisko 4 mld USD (rys. 1).

1000 razy szybciej niż 10Base-T

Rys.2 Ethernet 10 GE i model OSI

Czym technologia 10 Gb/s różni się od poprzednich odmian technologii ethernetowych, na przykład od sieci 1 Gb/s? Można by wymienić trzy zasadnicze różnice. Po pierwsze sieci 10 Gb/s będą pracować wyłącznie w trybie pełnego dupleksu. Półdupleks odchodzi więc do lamusa. Po drugie sieci 10 Gb/s będą dysponować różnymi interfejsami PMD (Physical Medium Dependent; ostatnia podwarstwa warstwy fizycznej, komunikująca się bezpośrednio z medium), które obsługują światłowody jednomodowe i wielomodowe (z możliwością transmitowania danych na odległość nawet do 40 km).

Interfejsy PDM będą mogły być wykorzystywane do budowania sieci zarówno LAN, jak i MAN oraz WAN. Dlatego Ethernet 10 Gb/s to technologia uniwersalna, zdolna spełnić wymagania stawiane przez oba środowiska sieciowe - sieci lokalne i rozległe. Po trzecie mamy tu do dyspozycji interfejs WAN PHY (warstwa fizyczna WAN), dzięki któremu dane Ethernet 10 Gb/s będą mogły być transmitowane w transparentny sposób przez infrastruktury sieciowe oparte na technologii OC-192 SONET. Jest to zupełnie nowa jakość.

Technologia Ethernet 10 Gb/s to w dalszym ciągu stary poczciwy Ethernet. Znaczy to, że warstwa MAC 10 Gb/s pracuje podobnie jak warstwa MAC 1 Gb/s (chodzi o sposób adresowania kart sieciowych), a pakiety 10 Gb/s mają taki sam format jak pakiety krążące po sieciach 10 Mb/s, 100 Mb/s i 1000 Mb/s. Usytuowanie tej technologii w ramach modelu OSI nie różni się niczym od poprzednich wersji Ethernetu (rys. 2).

Jak we wszystkich odmianach technologii Ethernet tak i tutaj kluczową rolę odgrywa warstwa pierwsza modelu OSI. To właśnie warstwa fizyczna łączy medium (światłowód lub kabel miedziany) z warstwą drugą (warstwa łącza), a konkretnie z podwarstwą MAC (Media Access Control).

1000 razy szybciej niż 10Base-T

Rys.3a Ramka sieci Ethernet 1 Gb/s z rozszerzeniem Carrier Extension

Standard Ethernet 10 Gb/s gwarantuje dostęp do wszystkich usług świadczonych przez warstwy od 2 do 7, żeby tylko wymienić takie usługi jak QoS (jakość usług świadczonych przez łącze), VoIP (przesyłanie danych audio przez sieci IP), Web caching (buforowanie danych webowych) czy DNS (rozwiązywanie nazw hostów). Technologia ta obsługuje też wszystkie standardowe funkcje realizowane w warstwie drugiej, takie jak: funkcje oparte na standardzie 802.1p (przesyłanie pakietów w trybie „multicast”, czyli szybkie rozsyłanie jednego pakietu do wielu stacji przeznaczenia), funkcje oparte na standardzie 802.1q (przyznawanie różnych priorytetów poszczególnym strumieniom danych, co jest przydatne w zarządzaniu prywatnymi sieciami wirtualnymi), funkcje oparte na standardzie 802.3ad (agregowanie łącz), SNMP czy RMON.


TOP 200