10 wyzwań związanych z przetwarzaniem danych, przed którymi stoją współczesne firmy

Materiał promocyjny Mówiąc „chmura” często mamy na myśli tylko swego rodzaju metaforę Internetu. Tymczasem tak naprawdę przetwarzanie w chmurze zapewnia przede wszystkim bezpieczeństwo danych i elastyczność działania. Ale nie tylko. Chmura oznacza także lepszą współpracę między pracownikami i firmami, pomagając w podejmowaniu trafnych decyzji dzięki natychmiastowemu dostępowi do danych. Co więcej, pozwala wyeliminować wiele problemów pojawiających się w firmach korzystających z własnej infrastruktury IT.

Migracja do chmury to przejście od tradycyjnego przetwarzania we własnej serwerowni, przy wykorzystaniu lokalnego serwera lub komputera osobistego na rzecz usług udostępnionych przez tzw. Cloud Providera.

Chmura daje dostęp do wielu usług i aplikacji - od tworzenia kopii zapasowych danych, po rozwiązania komunikacyjne. Biorąc pod uwagę cały potencjał i rozwój chmury obliczeniowej w ostatnich latach, istnieje również wiele wyzwań, przed którymi stoją firmy stawiające na własne rozwiązania. Sprawdź, czy dotyczy to Twojej firmy. Być może chmura obliczeniowa okaże się dobrą alternatywą, która zapewni Ci dynamiczny rozwój.

Jakie ryzyka niweluje korzystanie z chmury?

W porównaniu do tradycyjnego modelu chmura eliminuje liczne ryzyka związane z przetwarzaniem danych. Jeśli podejmiesz właściwe kroki i będziesz współpracować z renomowanym i doświadczonym Integratorem, możesz zminimalizować ryzyko i czerpać korzyści z usług IT w chmurze. Dzięki temu łatwiej przeprowadzisz cyfrową transformację swojego biznesu. Oczywiście minimalizacja potencjalnie kosztownych problemów, które mogą się pojawiać się w trakcie korzystania z własnej infrastruktury, jest zależna od segmentu rynku i specyfiki firmy. Ryzyka mogą powodować straty: finansowe, reputacyjne i regulacyjne. Konieczne są zatem cykliczne audyty pozwalające ocenić, jak zabezpieczamy ryzyka, jak zmieniają się w czasie i jakie zmiany zaszły w otoczeniu przedsiębiorstwa. Jakie ryzyka pomaga zatem ograniczyć chmura?

1. Wysoki koszt zakupu i utrzymania infrastruktury powiązany jest z wieloma potencjalnymi problemami. Zakup sprzętu oznacza wysoki jednorazowy wydatek. Sam proces inwestycji trwa minimum pół roku – od momentu decyzji zmianie może ulec otoczenie biznesowe i zakup może okazać się nietrafiony. Utrzymanie własnej infrastruktury to również problemy związane z jej eksploatacją - sprzęt zajmuje miejsce, trzeba zapewnić mu zabezpieczone pomieszczenie serwerowe i obsługę techniczną.

Musisz też wiedzieć, jakie modele urządzeń wybrać, aby były wspierane przez producenta przez długi czas. Modernizacja własnych systemów może okazać się nieudana, czy wręcz niemożliwa ze względu na koszty lub zakończenie wsparcia przez dostawcę. Istotną kwestią są również szybko rosnące ceny prądu. Chmura współdzielona nie tylko zwalnia nas z zajmowania się sprzętem, ale jest też bardziej efektywna energetycznie, zatem koszt prądu nie przekłada się wprost na cenę abonamentu.

2. Szkolenia własnego działu IT. Brak szkoleń lub niewystarczająca ich liczba podnosi ryzyko incydentów i naruszeń. Najczęściej pracownicy IT szkolą się we własnym zakresie – inicjatywa wynika z potrzeb zespołu. Oznacza to ryzyko braku wiedzy i kompetencji w wąskich dziedzinach IT, co w praktyce przekłada się na długotrwałe i kosztowne poszukiwanie rozwiązań wielu problemów.

3. Brak odpowiedniej liczby specjalistów z zakresu cybersecurity to kolejne zagrożenie bezpieczeństwa. Wiele przedsiębiorstw nie ma wdrożonych procedur dotyczących zabezpieczeń, nie prowadzi również audytów. Bezpieczeństwo kończy się na programach antywirusowych i UTM. Tymczasem liczba zagrożeń rośnie, a rodzaje ataków są coraz bardziej wyrafinowane. Mając do dyspozycji tylko własny, niewielki zespół IT, nie masz szans nadążyć za wszystkimi zmianami.

4. Przerwy w dostępie do zasobów. We własnej lokalizacji musisz się liczyć z przerwami w dostawie energii, czy z czasowym brakiem dostępu do internetu, co oznacza poważne perturbacje i zmusza do stosowania dodatkowych zabezpieczeń. Korzystanie z chmury pozwala na bezproblemowe zabezpieczenie się przed takimi awariami. Łatwo możesz również przenieść pracowników do pracy zdalnej.

5. Niewystarczający backup danych. Ryzykiem jest brak backupu lub jego złe wdrożenie i brak sprawdzonych procedur. Efekty tego typu zaniedbań widać zazwyczaj dopiero wtedy, kiedy trzeba skorzystać z backupu. Wtedy jest już jednak za późno. Poza tym bez regularnych audytów nie jesteś w stanie zweryfikować poprawności tworzenia kopii zapasowych.

6. Brak testów aktualizacji. Brak środowisk rozwojowych i testowych podnosi ryzyko utraty integralności danych po wprowadzeniu poprawek i „łat” w środowisku produkcyjnym. Wiele firm nie ma możliwości testowania aktualizacji przed wdrożeniem. Sam proces wdrażania poprawek może ograniczyć to ryzyko, m.in. dzięki możliwości szybkiego tworzenia w chmurze tymczasowego środowiska przeznaczonego do testów.

7. Niewłaściwa ochrona danych osobowych. Realizacja praw osób fizycznych jest zdecydowanie szybsza w chmurze, niż w rozproszonych systemach przedsiębiorcy. Chmura pozwala scentralizować dane i wprowadzić automatyzację, co przekłada się na szybkość przetwarzania. Odpowiedzialność za działanie infrastruktury spoczywa w takiej sytuacji na dostawcy rozwiązania chmurowego.

8. Przestoje w pracy. Prace serwisowe prowadzone we własnej serwerowni mogą ograniczać dostępność zasobów firmy. W chmurze możliwe jest tymczasem takie skonfigurowanie systemów, aby prace serwisowe były praktycznie niezauważalne dla użytkownika końcowego. Dzięki temu można dużo łatwiej zaprojektować ciągłość działania.

9. Luki w bezpieczeństwie danych grożą niską jakością działania i brakiem jego ciągłości. W chmurze natomiast dane z definicji podlegają rygorystycznemu zabezpieczeniu. Potwierdzają to odpowiednie certyfikaty dostawcy chmury, które można łatwo zweryfikować.

10. Zbyt niska wydajność infrastruktury i zasobów. Rozwój firmy i zmieniające się oprogramowanie wymaga ciągłego monitorowania wydajności oraz planu budżetowego i wdrożeniowego. W chmurze możliwe jest bardzo szybkie poszerzenie zasobów, co szczególnie sprawdza się w firmach handlowych, które model biznesowy oparły o sezonowość sprzedaży.Korzyści z migracji do chmury

Migracja do chmury to nie tylko możliwość wyeliminowania wymienionych zagrożeń, typowych dla tradycyjnego modelu przetwarzania danych. Wiele zalet wynika też z elastyczności i dostępności, chociaż korzyści z przejścia do chmury i na tym się nie kończą. Oto niektóre z powodów, dla których firmy migrują do chmury:

  • Niski koszt całkowity - to jeden z głównych powodów, dla których firmy wybierają IT oparte na chmurze. Systemy lokalne są często drogie od samego początku, od zakupu niezbędnego sprzętu i kosztów jego wdrożenia poprzez ciągłe zarządzanie i aktualizacje prowadzone przez pracowników wewnętrznych, nie mówiąc już nawet o kosztach zatrudnienia specjalistów do zarządzania oprogramowaniem. W chmurze dzięki stałym i przewidywalnym opłatom abonamentowym otrzymujesz wsparcie bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
  • Szybsze wdrożenie - wdrażanie oprogramowania we własnej lokalizacji może zająć miesiące, jeśli nie lata, ponieważ zmieniają się priorytety i zasoby Twojej firmy. Rozwiązania chmurowe są dostępne nieomal od razu. Ta łatwość implementacji wynika przede wszystkim z dostępności gotowych usług składowych, mniejszego zaangażowania administratorów i z prostych możliwości skalowania aplikacji.
  • Automatyczne aktualizacje - oprogramowanie zaczyna się starzeć natychmiast po jego zakupie. Aktualizacja systemu do najnowszych wersji jest często kosztowna, a jej prawidłowe wdrożenie zajmuje dużo czasu. Dzięki rozwiązaniom zarządzanym w oparciu o chmurę automatycznie uzyskujesz najnowsze technologie bez żadnych ukrytych opłat za aktualizację.
  • Skalowalność i elastyczność - usługi oparte na chmurze to doskonały wybór dla firm, które stale się rozwijają lub mają zróżnicowane potrzeby w zakresie mocy obliczeniowych. Ze swej natury usługi chmurowe pozwalają na skalowanie w zależności od użytkownika i jego potrzeb biznesowych.
  • Wysoka dostępność - rozwiązania oparte na chmurze są bardziej dostępne niż lokalne. Daje to pracownikom dostęp do danych z dowolnego miejsca. Chmura ułatwia również współpracę między zespołami umożliwiając różnym grupom ciągły dostęp do tych samych danych i ich aktualizację.
  • Bezpieczeństwo i odzyskiwanie danych - naruszenia bezpieczeństwa mają różne przyczyny - od zgubionych laptopów po wyciekające hasła. Każdy incydent może drogo kosztować, bo wiąże się z utratą danych, efektów pracy i zmniejszonymi przychodami. Warto oczywiście sprawdzić, czy dostawca usług chmurowych przechowuje dane w sposób bezpieczny, to znaczy na szyfrowanych macierzach oraz czy samo Data Center jest certyfikowane pod kątem przechowywania danych wrażliwych na platformach współdzielonych.

Korzyści, które płyną z chmury stały się trudne do podważenia, a firmy bez możliwości, jakie ona zapewnia, ryzykują, że pozostaną outsiderami transformacji. Oczywiście chmura niesie ze sobą nowe wyzwania, którymi firmy muszą zarządzać, ale elastyczność i skalowalność, jakie oferuje, mogą dodać ogromną wartość w czasach szybkich zmian zachodzących na rynku. Chmura może być remedium na wskazane ryzyka, zawsze jednak warto wykonać rachunek zysków i strat. Nie każde ryzyko jest krytyczne, choć często istnieją też nieuświadomione zagrożenia, które zauważamy dopiero w momencie, gdy jest już za późno. Niezwykle ważny element zarządzania organizacją to zarządzanie ryzykami, w tym także ryzykami teleinformatycznymi. Nie znając ich nie mamy gwarancji, że zastosowane przez nas zabezpieczenia są adekwatne do zagrożeń. Dlatego niezbędne są cykliczne audyty bezpieczeństwa. Może okazać się, że właśnie taki audyt wyznaczy trend modernizacji w Twoim biznesie i zainicjuje wejście na ścieżkę stałych wzrostów.

Przemysław Bańko, Dyrektor ds. Bezpieczeństwa Omniconnect Sp. z o.o.

Kiedy przenosisz się do chmury, korzystasz z kompetencji dostawcy usług. Z migracją wiążą się co prawda znaczące wyzwania, ale właściwe podejście do partnerstwa pozwala sobie z nimi poradzić. Odpowiedni integrator zapewni Twojej firmie innowacyjne technologie, do których inaczej nie miałbyś dostępu. Jeśli jest to dla Ciebie interesujące, obejrzyj webcast Orange Polska, gdzie wyjaśnione są wszelkie zawiłości związane z migracją co chmury (Porozmawiajmy o chmurze #5 Zarządzanie ryzykiem a chmura ) lub skontaktuj się z nami przez formularz dostępny na stronie https://www.orange.pl/duze-firmy/cloud