10 prognoz IDC: cyfrowa firma w cyfrowej gospodarce

Konsumenci już dawno stanęli po cyfrowej stronie i oczekują od firm i instytucji oferty, która zaspokoi ich cyfrowe oczekiwania. W rezultacie cała gospodarka staje się, budowanym przy pomocy technologii cyfrowych, ekosystemem opartym na wiedzy i wartości.

Od blisko 10 lat IDC śledzi i opisuje rozwój Trzeciej Platformy, która jest oparta na usługach przetwarzania w chmurze, technologiach mobilnych, analizie wielkich zbiorów danych (big data) i mediach społecznościowych. W ostatnich latach technologie te są wdrażane znacznie szybciej, a przedsiębiorstwa masowo przeprowadzają cyfrową transformację i dołączają do Trzeciej Platformy. IDC przewiduje, że w ciągu najbliższych 3-4 lat cyfrowa transformacja osiągnie skalę makroekonomiczną, co zmieni sposób funkcjonowania przedsiębiorstw i kształt globalnej gospodarki. To początek gospodarki cyfrowej transformacji.

Frank Gens, wiceprezes i główny analityk w IDC twierdzi, że znaleźliśmy się w bardzo ciekawym momencie, kiedy cyfrowa transformacja nie może być już jedynie pojedynczym projektem czy niezależną inicjatywą w organizacji, a musi stać się podstawowym elementem budowanych strategii rozwoju. Każde przedsiębiorstwo, aby się rozwijać, musi myśleć i działać jak „cyfrowitubylcy”.

Zobacz również:

  • 5 technologii na celowniku CTO
  • Gartner: w 2023 podaż smartfonów i komputerów PC będzie mniejsza

Cyfrowa gospodarka w bardzo dużym stopniu zależy od korzystania z nowoczesnych technologii, ale także, a może przede wszystkim, od zmian w sposobie myślenia szefów przedsiębiorstw i w podejściu do działania w organizacjach. O tym, jak te zmiany będą wyglądać mówią najważniejsze prognozy IDC dla rynku na całym świecie:

IDC Predictions 2017

7 lutego odbędzie się konferencja IDC Predictions 2017. Odnosi się ona do serii prognoz IDC FutureScapes 2017-2020, których celem jest inspiracja specjalistów ICT poprzez wgląd w kluczowe trendy na rynku IT. Podczas konferencji odbędzie się 6 sesji, skupionych wokół tematów chmury, mobilności, IoT, NextGen Security, systemów kognitywnych i mediów społecznościowych. Konferencja jest skierowana do CIO, dyrektorów IT, kadry zarządzającej infrastrukturą IT oraz operacyjnej. Także CMO i CFO oraz wszystkich tych, którzy, zajmując kluczowe stanowiska biznesowe, zdają sobie sprawę ze znaczenia nowych technologii.

1. W 2020 roku sukces połowy z 2000 największych firm na świecie, będzie zależał od umiejętnego tworzenia produktów, usług i sposobów obsługi z wykorzystaniem technologii cyfrowych. Jednym z kluczowych obszarów, będzie rozwijanie oferty w oparciu o posiadane dane. Rozwój w tym obszarze oznacza wysokie inwestycje, które w 2019 roku osiągną na całym świecie 2,2 bln USD.

2. Wydatki na technologie i usługi Trzeciej Platformy, chmurę publiczną, zaawansowaną analitykę czy rozwiązania mobilne, ale także na tzw. „akceleratory innowacji”: systemy kognitywne, sztuczną inteligencję, rzeczywistość rozszerzoną/ wirtualną (AR/VR) czy bezpieczeństwo nowej generacji, będą wkrótce stanowić prawie 75% wydatków na wszystkie technologie informatyczne, a wskaźnik ich wzrostu będzie dwukrotnie wyższy niż dla całego rynku informatycznego. Oznacza to znaczne przyspieszenie w porównaniu z wcześniejszymi prognozami mówiącymi o ponad 60% udziale w wydatkach na technologie informatyczne. .

Ta prognoza wydaja się szczególnie istotna dla tych dostawców rozwiązań IT, którzy nadal uważają, że tradycyjne produkty i konserwatywne podejście do dostarczania rozwiązań pozwolą im przetrwać na rynku.

3. W 2020 roku 67% wszystkich wydatków przedsiębiorstw na infrastrukturę informatyczną i oprogramowanie będzie przypadać na technologie chmurowe. Na świecie obserwuje się rosnące znaczenie podejścia „przede wszystkim chmura”, które w niektórych krajach już dziś zaczyna ustępować miejsca modelowi „tylko chmura”. Choć polski rynek jest pod tym względem dość zachowawczy, także polskie firmy powinny poważniej zastanowić się na korzyściami płynacymi z tego modelu dostarczania technologii. Jednocześnie, przewiduje się duże przeobrażenia samych chmur, które staną się bardziej rozproszone, bezpieczniejsze, inteligentniejsze i lepiej dostosowane do wymagań konkretnych branż.

4. Dynamicznie będzie rosła rola rozwiązań kognitywnych i sztucznej inteligencji. Narzędzia te już w 2019 roku będą wspierać 40% inicjatyw dotyczących cyfrowej transformacji oraz 100% działań w obszarze Internetu Rzeczy. Zarówno Internet Rzeczy, jak i rozwiązania cyfrowe generują ogromne ilości danych, których użyteczność wyraża się w informacjach, jakie może z tych danych uzyskać, dlatego narzędzia pozwalające na efektywną analizę i wyciągnie wniosków z danych są niezbędne. AI to także coraz gorętszy temat dla programistów: W najbliższych latach rozpocznie się poważna walka między dostawcami rozwiązań AI o ekspertów wyspecjalizowanych w technologiach kognitywnych i sztucznej inteligencji.

5. W 2017 roku 30% przedsiębiorstw z rankingu Global 2000, które obsługują bezpośrednio klientów, będzie eksperymentalnie wykorzystywać technologie rzeczywistości rozszerzonej lub wirtualnej w kampaniach marketingowych. Następuje dynamiczny rozwój technologii pozwalających klientom na używanie urządzeń wykorzystujących AR/VR> IDC przewiduje, że w 2021 roku ponad miliard osób na całym świecie będzie regularnie uzyskiwać dostęp do aplikacji, treści i danych za pośrednictwem platform AR/VR.

6. Do 2018 roku trzykrotnie, do ponad 450 wzrośnie liczba chmur, które IDC określa mianem Industry Collaborative Cloud czyli platform chmurowych, na których przedsiębiorstwa z tej samej branży mogą współpracować z myślą o takich wspólnych celach, jak zwiększenie efektywności lub dostępu do informacji ). Budowa i korzystanie z takich rozwiązań wymaga otwartości i dużego zaufania do operatora chmury i innych korzystających, co stawia pod znakiem zapytania szanse na rozwój takich inicjatyw w Polsce.7. IDC przewiduje, że do końca 2017 roku ponad 70% przedsiębiorstw spośród 500 największych organizacji zatrudni zespoły wyspecjalizowane w cyfrowej transformacji i innowacjach. Jest oczywistym, że sukces cyfrowej transformacji będzie zależał od kompetencji i doświadczenia, jakie organizacje będą umiały zgromadzić, aby rozwijać nowe produkty i usługi. Z jednej strony firmy będą budować odpowiednie zespoły wewnątrz firm, ale z drugiej będą musiały nauczyć się współpracy i korzystania z zewnętrznych zasobów programistycznych w zależności od realizowanego projektu.

8. Zmieniać będzie się także rynek dostawców technologii. W 2020 roku 70% przychodów dostawców usług przetwarzania w chmurze będzie generowane przez partnerów handlowych i innych pośredników. IDC spodziewa się, że do roku 2018 najwięksi partnerzy handlowi przesuną co najmniej jedną trzecią swoich obrotów ze sprzedaży sprzętu na sprzedaż lub pośredniczenie w sprzedaży usług przetwarzania w chmurze. Dla partnerów oznacza to konieczność inwestycji w rozwój oferty oraz kompetencji w zakresie obsługi klienta, a często także zmiany sposobu działania firmy i pracy przedstawicieli, którzy będą musieli skupić się bardziej na proponowaniu klientowi rozwiązań IT, a nie tylko konkretnego produktu.

9. W cyfrowej gospodarce niezbędne okażą się nowe narzędzia pozwalające określić efektywność działania firm, W 2020 roku wydajność będzie mierzona za pomocą nowych narzędzi zorientowanych na cyfrową transformację. Spełnienie nowych standardów będzie wymagało zwiększenia wydajności biznesowej o 20-100%. Aby z powodzeniem funkcjonować i konkurować w gospodarce cyfrowej transformacji, przedsiębiorstwa będą musiały uwzględnić wiele kwestii, m. in. szefowie powinni rozumieć i mieć doświadczenie w zarządzaniu najważniejszymi technologiami informatycznymi, produkty cyfrowe oparte na informacji powinny być rozwijane w taki sposób, aby pozwalały na generowanie dodatkowych przychodów, konieczne będzie zbudowanie rozwiązań pozwalających na znacznie większe zaangażowanie klientów oraz na podniesienie wydajności operacyjnej organizacji. Warunki te nie będą łatwe do spełnienia i wiele firm zniknie z rynku.

10. Najbardziej futurystyczne wydają się przewidywania dotyczące rozwoju produktów i usług, które połączą technologie cyfrowe z ludzkim ciałem. W połowie lat 2020. technologie „rozszerzonego człowieka” staną się powszechnie dostępne. Integracja technologii cyfrowych z biosystemem człowieka oraz ich wykorzystywanie do inżynierii systemów biologicznych na poziomie komórkowym i sub-komórkowym znajdują się dziś na początkowych etapach fazy badań i rozwoju. Najbliższe cztery lata będą okresem testowania prototypów, w którym zobaczymy produkty typu „weryfikacja koncepcji / prototyp”.

Jak zawsze w przypadku prognoz dotyczących globalnego rynku, warto spojrzeć na nie i zastanowić się czego można spodziewać się na lokalnym rynku. Niewątpliwie polskie firmy są gotowe na korzystania z nowoczesnych technologii, choć w wielu wypadkach brakuje im pomysłu np. na wykorzystanie danych do budowy usług pozwalających na zarabianie pieniędzy. Pewną przeszkoda w rozwoju niektórych obszarów jest tradycjonalizm i bardzo konserwatywne podejście do nowych rozwiązań w instytucjach publicznych czy dużych przedsiębiorstwach. Warto jednak pamiętać, że wg różnych szacunków 60% polskiego PKB tworzy sektor małych i średnich przedsiębiorstw, firm dynamicznych, zaprawionych w rynkowej walce i otwartych na nowości.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200