10 mln złotych za rolnicze działki

Wartość akcji ComputerLandu spadła o 6% (do poziomu 107 zł) po informacji o obniżeniu zeszłorocznej prognozy zysku do 10 mln zł w związku z koniecznością utworzenia rezerw na 10,4 mln zł związanych z roszczeniami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Wartość akcji ComputerLandu spadła o 6% (do poziomu 107 zł) po informacji o obniżeniu zeszłorocznej prognozy zysku do 10 mln zł w związku z koniecznością utworzenia rezerw na 10,4 mln zł związanych z roszczeniami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

10 mln złotych za rolnicze działki

Dotyczą one niewykonania w terminie kontroli wytypowanych gospodarstw rolnych, objętych dopłatami bezpośrednimi w ramach systemu IACS na terenie województw: łódzkiego, opolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego.

Jednocześnie ComputerLand wystąpił z roszczeniami na taką samą kwotę do Techmexu, który był podwykonawcą tej spółki. Przedstawiciele integratora liczą, że odzyskana kwota zostanie wpisana na poczet wyników za pierwszą połowę 2006 r. Jak powiedział Jacek Studencki, prezes Techmexu w wywiadzie dla agencji ISB, firma ta zamierza z kolei odzyskać odszkodowanie od swoich podwykonawców.

Do czasu wypowiedzenia ComputerLandowi przez ARiMR umowy na kontrolę gospodarstw rolnych, firma ta wykonała 90% prac. Skontrolowano 18,5 tys. gospodarstw.


TOP 200