10 bezpłatnych narzedzi do zarządzania siecią

Jeśli perspektywa wydania większych pieniędzy na zakup pakietu zarządzającego siecią komputerową spędza Państwu sen z powiek, mamy dobrą wiadomość. W Internecie można znaleźć wiele bezpłatnych narzędzi tego rodzaju. Trzeba tylko znać adresy stron WWW, z których można je pobierać.

Jeśli perspektywa wydania większych pieniędzy na zakup pakietu zarządzającego siecią komputerową spędza Państwu sen z powiek, mamy dobrą wiadomość. W Internecie można znaleźć wiele bezpłatnych narzędzi tego rodzaju. Trzeba tylko znać adresy stron WWW, z których można je pobierać.

Jest rzeczą oczywistą, że pakiet komercyjny, zawierający wiele zintegrowanych ze sobą narzędzi, jest rozwiązaniem optymalnym. Ale pakiety takie są drogie, a mniejszymi sieciami można z powodzeniem zarządzać, posługując się bezpłatnymi programami. Zresztą nawet gdy dysponujemy już takim pakietem, bezpłatne narzędzia mogą stanowić jego doskonałe uzupełnienie, oferując funkcje, których nie można znaleźć w produktach komercyjnych.

Weźmy na przykład program noszący nazwę Cricket. Jest to bezpłatne narzędzie do monitorowania sieci. Cricket pracuje podobnie jak MRTG (Multi-Router Traffic Grapher). MRTG to popularne (i też bezpłatne) narzędzie używane do monitorowania wielkości ruchu w sieci. Jednak Cricket ma tę zaletę, że można go elastycznie skalować. Zdarza się, że jest on używany do monitorowania setek routerów Cisco rozsianych po całym świecie, a dodatkowo zarządza serwerami zainstalowanymi w lokalnej sieci komputerowej i monitoruje wydajność przełączników oraz zapór.

Program Cricket jest przy tym bardzo łatwy do instalowania i obsługi, ponieważ wykorzystuje proste, tekstowe pliki konfiguracyjne, górując pod tym względem wyraźnie nad programem MRTG.

Bardzo wiele takich bezpłatnych narzędzi rozpowszechnianych jest w ramach programu licencyjnego GNU General Public License. Oznacza to, że programy takie (którym towarzyszy często ostrzeżenie "proszę używać na własne ryzyko") chronione są prawem autorskim, definiują sposób rozpowszechniania.

Oto 10 bezpłatnych narzędzi zarządzających sieciami, które można pobrać z Internetu: wspomniany już Cricket oraz TCPNetView, NetSaint, Qcheck, Sysmon, VNC, Ping Scanner, Echo, Sam Spade i OpenNMS. Niektóre narzędzia mają postać gotowych do użycia plików wykonywalnych (platforma Windows), inne są pobierane w postaci kodu źródłowego, który trzeba skompilować na komputerze odpowiedniej platformy.

10 bezpłatnych narzedzi do zarządzania siecią

Dzienny wykres wydajności wygenerowany przez program Cricket

Cricket. Autorem programu (dostępnego od dwóch lat) jest Jeff Allen. Allen stwierdził swego czasu (pracując w WebTV Network), że program MRTG (używany w tej firmie do monitorowania sieci) jest dość trudny w obsłudze i nie może poradzić sobie z większą liczbą urządzeń sieciowych. I ten właśnie fakt był impulsem do opracowania programu Cricket.

Cricket (czyli świerszcz) został przygotowany dla maszyn Solaris pracujących pod oprogramowaniem Apache. Program można też uruchamiać pod systemami operacyjnymi Linux i HP-UX. Niektórzy użytkownicy używają tego programu z powodzeniem na komputerach Windows NT i Windows 2000, ale rozwiązania takie są mało udokumentowane.

Aby uruchomić aplikację, należy najpierw zainstalować na serwerze pakiet składający się z kilku modułów, a następnie zaprogramować je w taki sposób, aby monitorowały ruch pakietów w sieci, wykorzystując do tego celu dane odbierane z routerów. Administrator określa, które routery będą monitorowane i z jaką częstotliwością (np. co 10 min). Program gromadzi dane o ruchu w sieci i generuje na ich podstawie łatwe do analizowania wykresy. Aplikację można pobrać z witryny:http://cricket.sourceforge.net. Plik nosi nazwę cricket-1_0_2_tar.gz i ma wielkość 302 kB.

TCPNetView. Program został napisany trzy lata temu (jako prywatne narzędzie) przez jednego z programistów z myślą o tym, aby administrator mógł szybko określać adresy IP i MAC (Media Access Control) przypisane komputerom i urządzeniom zainstalowanym w sieci LAN. W dokumentacji dołączonej do tej aplikacji można przeczytać, że TCPNetView pracuje podobnie jak program Network Neighborhood (Microsoft). TCPNetView pozwala szybko sprawdzać, z kim użytkownik komputera może współużytkować pliki i do jakich urządzeń zainstalowanych w sieci LAN może uzyskać dostęp. Program (platforma Windows) można bardzo łatwo zainstalować. Pobrany plik wystarczy rozpakować, program załadować do katalogu roboczego i następnie uruchomić. Aplikację można pobrać ze strony www.teleport.com/~jrpetro/ftp01.htm . (prywatny serwer WWW, którego właścicielem jest J.R. Petrocelli). Plik nosi nazwę TCPMetView.zip i ma wielkość 33,5 kB.


TOP 200