1,5 mld zł na projekty IT

Według raportu Ministerstwa Nauki i Informatyzacji w latach 2004-2008 administracja państwowa planuje ok. 178 projektów teleinformatycznych na łączną kwotę 1,55 mld zł.

Według raportu Ministerstwa Nauki i Informatyzacji w latach 2004-2008 administracja państwowa planuje ok. 178 projektów teleinformatycznych na łączną kwotę 1,55 mld zł.

Resort nauki i informatyzacji opracował Raport z przeglądu publicznych systemów teleinformatycznych w poszczególnych resortach administracji rządowej. Jak napisali jednak autorzy raportu, MNiI nie udało się zebrać kompletnych danych, a otrzymane informacje w dużym stopniu pozostają niespójne, co utrudniało ich jednoznaczną klasyfikację i porównywalność. Posłużyły one jednak do aktualizacji wcześniej stworzonego rejestru projektów teleinformatycznych w administracji.

Najwięcej projektów IT zadeklarowało Ministerstwo Środowiska (51 projektów), dużą aktywność przejawiają także w tym względzie urzędnicy z Ministerstwa Infrastruktury (22), kultury (18) i sprawiedliwości (18). Najmniej projektów planują Kancelaria Premiera (4), Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (4) oraz Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (6). Informacji na temat planowanych projektów IT nie udzieliło MSWiA.

Największy budżet na projekty teleinformatyczne ma jednak 12 projektów realizowanych w Ministerstwie Finansów - ok. 646 mln zł. Drugie w kolejności jest Ministerstwo Sprawiedliwości, które prowadzi - bądź planuje - 18 projektów na kwotę ponad 407 mln zł, a trzecie Ministerstwo Środowiska - 190 mln zł. Duży budżet IT zaplanowało także Ministerstwo Nauki i Informatyzacji (61 mln zł). Najmniej kosztują wydatki informatyczne Kancelarii Premiera (1,1 mln zł), Ministerstwa Spraw Zagranicznych (2 mln zł) i Ministerstwa Rolnictwa (1,8 mln zł).

Raporty Ministerstwa Nauki i Infomatyzacji szerzej opiszemy w Computerworld 47/2004 z 21 grudnia br.

178 projektów IT planują przeprowadzić w latach 2004-2008 instytucje administracji państwowej; będą one kosztować ponad 1,5 mld zł


TOP 200