07 zgłoś się...

Zarówno analogowe, jak i cyfrowe systemy łączności radiowej można rozbudować wyposażając je w system transmisji danych. Pozwala to na skorzystanie z dodatkowych funkcji służących np. do lokalizacji lub kontroli pracowników i pojazdów.

Zarówno analogowe, jak i cyfrowe systemy łączności radiowej można rozbudować wyposażając je w system transmisji danych. Pozwala to na skorzystanie z dodatkowych funkcji służących np. do lokalizacji lub kontroli pracowników i pojazdów.

Warto wiedzieć, że nowoczesne technologie łączności umożliwiają realizację usług, które z jednej strony są zgodne z dotychczasowymi standardami, a z drugiej rozszerzają możliwości systemu. Przykładem może być narzędzie do lokalizacji pracownika wbudowane w radiotelefon. Takie rozwiązania są nieocenione w służbach miejskich - policja, straż miejska, straż pożarna, czy inne służby porządkowe - względnie w firmach, gdzie informacja o aktualnym położeniu pracownika lub jego pojazdu może znacząco przyspieszyć czas reakcji. Przykładami wykorzystania zmodernizowanej sieci analogowej oraz cyfrowego systemu Tetra mogą być odpowiednio Straż Miejska w Koszalinie i Zakłady Komunikacji Miejskiej w Trójmieście.

Rozbudowa systemów analogowych

07 zgłoś się...

Centrum dyspozycyjne systemu lokalizacji pojazdów w Zakładach Komunikacji Miejskiej w Trójmieście.

Dotychczasową sieć łączności (np. VHF/UHF FM) można prosto uzupełnić systemem, który potrafi przekazać informacje o położeniu stacji prosto do centrali. Odbywa się to dzięki użyciu i inteligentnej transmisji danych przez radio. Gdy operator w centrali chce poznać dokładną lokalizację pracownika, kieruje do systemu zapytanie o położenie jego radiostacji. Centralny komputer nadaje sygnał, a stacja mobilna odpowiada wysyłając cyfrowy sygnał zawierający informacje z odbiornika GPS. Proces może przebiegać automatycznie lokalizując położenie radiostacji w zaprogramowanych odcinkach czasu. Co ciekawe, odbywa się to w sposób niewidoczny dla użytkownika, przy użyciu standardowej radiostacji FM. Transmisja głosu wykorzystuje kanały analogowe, a cyfrowo przesyłane są tylko dane GPS.

Bardzo ważną zaletą tego systemu jest możliwość wykorzystania niedrogich, popularnych radiotelefonów FM, zaś modyfikacja stacji mobilnych polega tylko na wymianie mikrofonogłośnika na wyposażony w odbiornik GPS i mikroprocesorowy moduł transmisji danych. Przykładem takiej oferty są firmowe rozwiązania ICOM dedykowane do radiotelefonów tej marki, ale w Polsce dostępne są też mikrofonogłośniki innych firm. Do działania systemu niezbędny jest też komputer z odpowiednim oprogramowaniem oraz modemem podłączonym do radiostacji, zainstalowany w centralnej dyspozytorni.

System wykorzystujący przekaz danych GPS przy użyciu standardowej radiostacji FM ma jednak wady. W miarę wzrostu ilości użytkowników, których trzeba lokalizować, wzrasta liczba transmisji, dzięki którym odbywa się przekaz danych z odbiornika GPS do centrali. Ponieważ w tym samym czasie jeden kanał może być wykorzystywany tylko do jednego zadania - transmisji danych lub rozmowy - system analogowy sprawdza się dobrze tylko przy niewielkiej ilości stacji, nie przekraczającej kilkudziesięciu pracujących w jednym kanale. Chociaż czas transmisji danych nie jest długi, trwa ona ok. 2 sekund, przy znacznej ilości stacji mobilnych ich odpytywanie musi być jednak rzadsze. Przykładem wdrożenia takiego systemu może być Straż Miejska w Koszalinie. Z sieci korzysta tam ok. 20 funkcjonariuszy. Wdrożenie zostało zrealizowane przez ICOM Polska.

Cyfra bardziej pojemna

Niektóre sieci są od razu projektowane tak, aby wspierać transmisję danych. Przykładem jest Tetra, zaprojektowana przez Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) jako otwarty standard komunikacji elektronicznej przeznaczony dla sieci ratownictwa i bezpieczeństwa publicznego. W tym standardzie pracują także sieci cywilne, eksploatowane przez duże firmy, np. zakłady obsługujące komunikację miejską. Gdy firma dysponuje siecią cyfrową, lokalizacja terminali przy użyciu odbiorników GPS i przesyłania danych możliwa jest nawet w wypadku, gdy trzeba obsługiwać setki urządzeń. Niektóre terminale Tetry mają standardowo wbudowany odbiornik GPS, ale nie wszystkie. Jeśli firma już wykorzystuje system Tetra ze starymi modelami terminali, ich masowa wymiana może być zbyt kosztowna i bardziej opłaca się skorzystać z dodatkowego rozwiązania, które można zintegrować z istniejącym systemem.

Takim wdrożeniem było wprowadzenie systemu lokalizacji pojazdów komunikacji miejskiej w Trójmieście. Każdy tramwaj i autobus pracujący w Trójmieście jest obecnie wyposażony w odbiornik GPS, którego dane podlegają zakodowaniu i są przesyłane przez kanały transmisji cyfrowej sieci Tetra. Wykorzystanie cyfrowej sieci łączności umożliwia przesyłanie danych niezależnie od prowadzonych jednocześnie rozmów. System na bieżąco przetwarza i organizuje wszystkie dostępne informacje. Są one prezentowane na jednej ze ścian Centrum Dyspozycyjnego, gdzie zainstalowano duży ekran wyświetlający aktualne położenie monitorowanych pojazdów. System jest na tyle rozbudowany, że potrafi skojarzyć położenie pojazdów z przystankami oraz połączyć te informacje z danymi dotyczącymi rozkładu jazdy. Pracownik Centrum Dyspozycyjnego ma więc dostęp do informacji, obejmujących nie tylko położenie pojazdu, ale także informacje o aktualnych różnicach czasu pomiędzy rozkładem a rzeczywistym przejazdem. Istnieje możliwość automatycznego alarmowania po przekroczeniu wcześniej zdefiniowanych wartości różnicy czasu lub prędkości pojazdu.

Centralny komputer w Zakładach Komunikacji Miejskiej w Trójmieście obsługuje także inne zadania. W autobusach zainstalowano system monitoringu wizyjnego i obsługi kasowników. Możliwe jest też przesłanie drogą radiową obrazu z kamery pokładowej. Choć w praktyce nie jest możliwy bezpośredni przekaz wideo, gdyż Tetra nie jest systemem szerokopasmowym, to przekazanie statycznego obrazu z kamery bezpośrednio do centrum jest czasami wykorzystywane.


TOP 200