0 1 w parze

W elektrociepłowni są dwa kluczowe obszary - zarządzanie przepływem gotówki i remontami - w których można się popisać wykorzystaniem narzędzi informatycznych.

W elektrociepłowni są dwa kluczowe obszary - zarządzanie przepływem gotówki i remontami - w których można się popisać wykorzystaniem narzędzi informatycznych.

Elektrociepłownia "Kraków" ma zaledwie trzech klientów, dla których wytwarza energię cieplną, parę wodną i energię elektryczną. Sprzedaż, a raczej zbyt, nie wymaga więc zaawansowanych systemów informatycznych, za to zakład zarządza ogromnym parkiem maszynowym, musi uważnie planować przepływy gotówkowe z powodu sezonowości produkcji i przychodów, i do tego jego działalność jest regulowana przez Urząd Regulacji Energetyki. Tutaj informatyka pozostawia pole do popisu. Podstawowym systemem wspierającym zarządzanie w EC Kraków jest SAP R/3, uzupełniony hurtownią danych i systemem zarządzania strategicznego mySAP.com. Kontrakt na wdrożenie systemu mySAP.com podpisano na początku stycznia 2001 r. Najważniejsze moduły są już wdrożone, lecz trwają jeszcze prace nad ściślejszą integracją SAP z systemem sterowania produkcją, umożliwiającym monitorowanie temperatury spalania, ciśnienia pary wodnej czy ilości energii produkowanej na minutę. Najważniejszym systemem informatycznym poza mySAP.com jest Contronics S sterujący pracą bloków energetycznych, czyli centrum dowodzenia pracą turbin, kotłów i innych maszyn działających w elektrociepłowni. Informacje z tego systemu są dziś wykorzystywane w raportach dla zarządu oraz module: zarządzanie strategiczne (mySAP.com SEM), który jest pomocny przy układaniu planu taryfowego na kolejny rok, ustalanego na podstawie wytycznych URE, zgodnie z którymi ceny muszą być uzasadnione kosztami. System informatyczny pomaga rozpoznać i podzielić koszty na stałe i zmienne oraz wykonać ich prognozę na kolejny rok, co umożliwia osiągnięcie przez elektrociepłownię zysku satysfakcjonującego zarząd.

Grzegorz Kawka, kierownik Wydziału Systemu Informacji

Grzegorz Kawka, kierownik Wydziału Systemu Informacji

System informatyczny służący elektrociepłowni stoi przed sporymi wyzwaniami. Elektrociepłownia ma ograniczone możliwości poprawy swojej rentowności poprzez zmianę cen kupna czy sprzedaży. Cena węgla będącego dla elektrociepłowni poważnym kosztem jest regulowana przez państwo. URE wyznacza ceny energii elektrycznej i cieplnej. Wąskie pole manewru to obszary: zarządzania przepływem gotówki i zarządzania remontami.

Dzięki informacjom o wykonywanych remontach, ich częstotliwości i ponoszonych na nie nakładach możliwe jest zawieranie bardziej korzystnych kontraktów na prace remontowe i lepsze ich planowanie. Wiedza o ilości i jakości materiałów zużywanych podczas prac remontowych pozwala lepiej zarządzać zakupami i magazynami, nie powodując zbędnego zamrożenia gotówki. Papierowy obieg informacji dotyczących remontów został w pełni zastąpiony obiegiem elektronicznym, czego efektem jest łatwość dostępu do informacji online. Zgłoszenia usterek są jednokrotnie ewidencjonowane w module remontowym i na tej podstawie decyduje się o charakterze, zakresie i czasie przeprowadzenia remontu. Łatwiejsze są też kontrola realizacji zadań i ocena wykonawców.

Dzięki informatyce elektrociepłownia lepiej wykorzystuje swoje możliwości finansowe i zarządza sezonowością przychodów i wydatków. W module finansowym mySAP.com znajdują się mechanizmy umożliwiające rozróżnienie zasobów finansowych, które zostały "zarezerwowane" na pewne cele, od tych, które zostały realnie wydatkowane bądź muszą być wydatkowane w najbliższym czasie, co umożliwia elastyczne zarządzanie faktycznie dostępnymi środkami. Uporządkowano obieg dokumentów finansowych, oddzielając wprowadzenie faktury do systemu od jej weryfikacji, kontroli i zatwierdzania. Ponadto dziś dokładniej są określone zasady planowania i realizacji budżetu, chroniąc poszczególne działy przed "dorzucaniem" im kosztów nie przewidzianych wcześniej. Bardziej dostępna, aktualna i szczegółowa jest również informacja zarządcza, umożliwiająca menedżerom śledzenie bieżącej realizacji ich budżetów i ogólnego stanu przedsiębiorstwa na tle danych archiwalnych.

Finalista w kategorii - Przemysł

Elektrociepłownia "Kraków" SA, Kraków

Jacques Sacreste prezes zarządu, dyrektor generalny

Grzegorz Kawka kierownik Wydziału Systemu Informacji

Liczba pracowników: 670

Liczba pracowników działu IT: 6

http://www.eckrakow.pl

Wykorzystywane rozwiązania

Podstawowym systemem jest mySAP.com (moduły: rachunkowość finansowa, środki trwałe, controlling, przepływy gotówkowe, sprzedaż i dystrybucja, gospodarka materiałowa, gospodarka remontowa, system projektowy, zarządzanie i planowanie zasobów ludzkich, hurtownia danych, zarządzanie strategiczne). Ponadto systemy dziedzinowe: do obsługi automatyki i sterowania bloków elektroenergetycznych Contronics S (ABB), rozliczania energii elektrycznej Krakatau (Winuel), rozliczania ciepła ErgLog, projektowania AutoCAD i MicroStation.

Platforma sieciowa: Windows 2000, Novell NetWare.

Serwery: Compaq, DTK.


TOP 200