Rejestracja - Zarządzanie strukturami IT Budowanie, rozwijania i motywowanie zespołów IT: Computerworld
Rejestracja

Rejestracja

 

Aby zapewnić sobie udział w niższej cenie, zarejestruj się już dziś!

Pula miejsc jest ograniczona do 120 osób. 

Na konferencje w szczególności zapraszamy:
- Dyrektorów IT i HR
- Menedżerów IT i HR
- HR Business Partnerów
- Specjalistów ds. Employer Brandingu
- Kierowników / liderów zespołów ITSzanowni Państwo,

Rejestracja na konferencję "Zarządzanie strukturami IT" dobiegła końca.
W sprawach związanych z kolejną edycją konferencji prosimy o kontakt z:
Łukasz Żakowski,
tel. 22 321 77 27, 
[email protected]

Listę aktualnych konferencji znajdziecie Państwo na stronie internetowej: http://konferencje.computerworld.pl/

Zespół Konferencji Computerworld

WARUNKI UDZIAŁU W KONFERENCJI

Koszt udziału w konferencji uzależniony jest od terminu przesłania zgłoszenia i wynosi:

  • 1690 zł netto (+23% VAT) – przy zgłoszeniu do 28 lutego 2015
  • 1990 zł netto (+23% VAT) – po 1 marca 2015
  • Premiujemy zgłoszenia większej liczby uczestników z tej samej firmy:
  • - drugi uczestnik z firmy otrzymuje 20 % rabat
  • - trzeci i każdy kolejny uczestnik otrzymuje 30% rabat
  • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy udziału uczestnika bez podania przyczyny.

ZOBOWIĄZANIE ZAPŁATY

Dokonanie rejestracji jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników konferencji i zobowiązaniem do zapłaty. Płatności prosimy dokonywać na konto:

International Data Group Poland SA
ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa
PL 1130016276
Numer NIP: 113-00-16-276
Bank: BRE S.A. III O/Warszawa

Nr rach bank : 09 1140 2062 0000 5258 4000 1001

Podstawą do uiszczenia należności jest faktura pro forma, która zostanie wystawiona w ciągu 3 dni roboczych od daty wpłynięcia zgłoszenia i przesłana w postaci PDF na adres mailowy podany w zgłoszeniu. W ciągu 7 dni po otrzymaniu wpłaty/przelewu zostanie wystawiona faktura VAT i wysłana pocztą na adres podany w zgłoszeniu.

Niedokonanie wpłaty nie jest tożsame z rezygnacją z wzięcia udziału w konferencji.

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA

Osoby odwołujące uczestnictwo (wyłącznie faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej):

  • do 1 marca 2015 r. włącznie uzyskają zwrot opłaty, pomniejszonej o opłatę manipulacyjną w wysokości 20%, po tym terminie w przypadku zrezygnowania z uczestnictwa organizatorzy nie zwracają wniesionej wcześniej opłaty.
  • po 1 marca 2015 r. włącznie i nie wzięcie udziału w konferencji spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
  • Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w konferencji spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
  • W sprawach związanych z rejestracją prosimy kontaktować się z Łukasz Żakowski: [email protected] , tel. 22 321 77 27

ODWOŁANIE KONFERENCJI

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konferencji w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych. W takim przypadku wszystkie wpłaty wniesione przez uczestnika zostaną zwrócone przez organizatora w pełnej wysokości.