How to effectively communicate in English in the IT industry.


Coraz częściej prowadzimy rozmowy rekrutacyjne w języku angielskim, dajemy feedbacki naszym pracownikom i współpracownikom po angielsku, uczestniczymy w callach, spotkaniach scrumowych, zagranicznych konferencjach i projektach międzynarodowych. Jak zrobić to efektywnie, bez stresu, kiedy wskazany będzie ton formalny, a kiedy nieformalny i jak je właściwie zastosować w praktyce? Jak przekazać feedback w języku angielskim, tak, aby nie urazić naszego rozmówcy przez nieodpowiedni dobór zwrotów i sformułowań? Z jakich rejestrów leksykalnych skorzystać prowadząc rozmowę z developerem, a z jakich ze Scrum Masterem? Jak wreszcie sprawnie i gładko poruszać się w
meandrach różnić kulturowych wpływających na język, którym się posługujemy?

DLACZEGO WARTO

Celem tego warsztatu jest wzmocnienie kompetencji komunikacyjnych menedżerów posługujących się na co dzień językiem angielskim i dostarczenie zasobów językowych i narzędzi wspierających skuteczną komunikację w języku angielskim w zespołach IT. Podczas warsztatu uczestnicy będą mieli niepowtarzalną okazję, aby przekonać się jak ich rozmówca odbiera wysyłane przez nich komunikaty oraz jak dostosować ton i rejestr leksykalny do rozmówcy. Liczne ćwiczenia symulacyjne zapewnią Uczestnikom doświadczenie immersji językowej w autentycznym kontekście.
Uwaga: Warsztat skierowany jest do uczestników na poziomie minimum B2 (Intermediate Plus)

Podczas sesji:

  • wzmocnisz swoje kompetencje w zakresie kluczowego słownictwa English for IT niezbędnego do skutecznego prowadzenia rozmów rekrutacyjnych po angielsku,
  • będziesz miał okazję przećwiczyć rozmowy feedbackowe w języku angielskim,
  • weźmiesz udział w symulacji spotkania scrumowego (daily stand-up),
  • dowiesz się, jak różnice kulturowe mogą wpływać na język, w którym się komunikujemy,
  • otrzymasz pakiet materiałów m.in. szczegółowy glosariusz słownictwa branżowego i najbardziej przydatne zwroty w komunikacji biznesowej,
  • otrzymasz dostęp do naszej autorskiej platformy językowej www.english4ecommerce.com przygotowanej dla branży IT,
  • wzmocnisz swoje kompetencje komunikacyjne w języku angielskim, dzięki czemu korzystnie wpłyniesz na swój wizerunek w organizacji,
  • poznasz zasady skutecznej komunikacji w języku angielskim, dzięki którym Twoje wypowiedzi staną się bardziej naturalne, dostosowane do rozmówcy i celu rozmowy.

Podczas warsztatu wspólnie z trenerami z krajów anglojęzycznych będziesz miał okazję wzmocnić swój warsztat
językowy, nabrać więcej pewności siebie w komunikacji oraz poszerzyć swój zasób leksykalny języka
branżowego. Liczne symulacje sytuacji zawodowych wzbogacone analizą krótkich materiałów video sprawią, że
swobodniej będziesz prowadzić rozmowy rekrutacyjne, rozmowy feedbackowe oraz brać udział w spotkaniach
branżowych po angielsku. Zapraszamy!

dr Paweł Nowak, Dyrektor Metodyczny i członek zarządu, Eklektika – Language Means Business