WARSZTAT: Sztuka feedbacku w zespole rozproszonym w oparciu o metodę NVC.

Gdy większość zespołów jest rozproszonych lub pracuje w warunkach pracy zdalnej warto zastanowić się czy i w jaki sposób udzielać feedbacku w zespołach.
Przekazywanie pracownikom informacji zwrotnych jest jednym z kluczowych kompetencji liderów i menedżerów. To oni mają wpływ na to, jak dobrze członkowie zespołów radzą sobie z powierzonymi im zadaniami, które składają się na sukces firmy.

Dobrze przekazane informacje zwrotne pozwalają pracownikom poprawiać popełnione błędy, motywują do rozwoju i zwiększają efektywność ich pracy.
Zarówno pracownicy, jak i szefowie często obawiają się udzielania i przyjmowania feedbacku. Kojarzy im się z nieprzyjemną rozmową i krytyką, która hamuje ich zaangażowanie. Są to skutki nieprzygotowanych i źle przekazanych informacji zwrotnych.
Zapraszamy do doskonalenia sztuki feedbacku opartego na modelu komunikacji NVC (Porozumienie bez przemocy).

Dlaczego warto?

Celem tego warsztatu jest przedstawienie modelu prawidłowo sformułowanej informacji zwrotnej w oparciu o metodę NVC, popularnego z zespołach pracujących zwinnie. To sposób opartej na życzliwych relacjach zarówno w pracy, choć nie jest to uległość. Metoda ta pozwala zachować szacunek i empatię wobec siebie i rozmówcy podczas wyrażania swoich opinii. Podczas szkolenia poznasz zasady i rodzaje feedbacku i będziesz mógł przećwiczyć jego zastosowanie.

 • Feedback w zespole rozproszonym
  W tej części zastanowimy się czy warto udzielać feedbacku w zespole rozproszonym?
  Jakie są zalety a jakie trudności wynikają podczas udzielania feedbacku w zespole rozproszonym.
 • Przygotowanie się do sesji feedbackowej
  W jaki sposób powinniśmy przygotować się do feedbacku?
  Na co powinniśmy uważać i o co zadbać podczas informacji zwrotnej?
 • Feedback w warunkach pracy zdalnej
  Jak powinna wyglądać sesja informacji zwrotnej warunkach pracy zdalnej?
  Zagrożenia sesji feedbackowej online i jak sobie z tym radzić?
 • Najważniejsze zasady feedbacku
  Najważniejsze zasady udzielania feedbacku w zespole rozproszonym?
  Czego powinniśmy unikać podczas udzielania feedbacku?

Miejsce: ZOOM
Czas trwania: 3h
Liczba uczestników max. 20

Ewa Gomułka

Partner, trener

Od ponad 17 lat trener inteligencji emocjonalnej i społecznej. Specjalizuje się w budowaniu zaufania, kreowaniu otwartej komunikacji i zrozumienia w zespołach. Pracuje z menedżerami, specjalistami oraz przedsiębiorcami. Jest autorem programów opartych na metodze „Porozumienie Bez Przemocy” (NVC) dla firm IT oraz treningu Inteligencji Emocjonalnej i zarządzania konfliktem. Prowadziła coaching i treningi dla menedżerów wysokiego szczebla, w tym menedżera z listy 100 najbogatszych Polaków wg Forbes. Wspiera zespoły i firmy wdrażające zwinne metodyki zarządzania, pomaga rozwiązać konflikty. Trener na studiach MBA i podyplomowych. Pracowała m. in. z: Allegro, Atos, Avra, Canon, Divante, Intive, RST, Siemens, Techland, Whirlpool. Jest psychoterapeutą z 18-letnim stażem,co pomaga jej wspierać ludzi i organizacje w kryzysach.