WARSZTAT: Motywacja poprzez talenty, czyli jak wykorzystać silne strony członków Twojego zespołu

Od kilku lat mówi się o wielkim kryzysie związanym z angażowaniem ludzi w swoją pracę. Tworzenie kultury organizacyjnej, która sprzyja angażowaniu jest od kilku lat wymieniana jako kluczowe wyzwanie liderów na najbliższe lata. W USA około 30% pracowników określa się jako zaangażowanych, dane z pozostałych 140 krajów wskazują 13%, w Polsce jest to 17%. W IT te dane są jeszcze niższe. Agile, Scrum, Zarządzanie turkusowe – często to właśnie te metodyki były wykorzystywane, by jeszcze zwinniej, efektywniej, bardziej klarownie strukturyzować pracę przy jednoczesnym zachowaniu zespołowości, często przecież w zespołach rozproszonych. Podczas warsztatu chcemy cofnąć się o jeszcze jeden krok, by dostrzec przewagę w różnorodności członków zespołów IT.

Zapraszamy na warsztaty, które wprowadzą Państwa w świat motywacji poprzez talenty za narzędzia, jakim są Karty Motywacji, opracowane przez Instytut Gallupa na bazie koncepcji talentów. Celem treningu jest pokazanie managerom jak wdrożyć tą koncepcję w życie i realizować zadania na bazie predyspozycji członków zespołów. Pokażemy możliwości motywowania u źródeł, zamiast stosowania zabiegów, czasami niedopasowanych do potrzeb osób motywowanych. Zależy nam na skorzystaniu potencjału i osób, z którymi pracujesz. Doświadczycie założeń, jakimi możecie się kierować w podejściu do zarządzania motywacją osób wokół Was.

DLACZEGO WARTO

Dzięki wykorzystaniu narzędzi warsztatowych doświadczycie uczestnictwa w angażującym procesie grupowym, podczas którego:

  • dowiecie się czym są talenty Gallupa i czym jest zaangażowanie
  • doświadczycie jak i jakie nasze założenia mogą wpłynąć na ocenę zaangażowania innych osób 
  • rozpoznacie i zanitujecie dobre praktyki wpływające na zarządzanie motywacją ze świadomością talentów;
  • rozegracie grę szkoleniową, która w angażujący sposób wprowadzi Was w obszar angażowania i motywowania w różnorodności;
  • jako menedżer – dostrzeżesz różnorodność obszarów motywacyjnych, co powinno przełożyć się na dostrzeganie tych obszarów w ramach swojego zespołu.
Podczas warsztatu uczestnicy rozegrają angażującą grę, zostaną zanurzeni w tematykę motywowania i wprowadzani w teorię zarządzania przez talenty oraz dokonają autodiagnozy przy użyciu Kart Motywacji.

Motywowanie pracowników to ten obszar, który wymaga wysokich kompetencji menedżerskich (sprawności w zarządzaniu) i liderskich (sprawności w przewodzeniu, odkrywaniu indywidualności o tworzeniu synergii). Karty Motywacji to metoda prosta i intuicyjna, a jednocześnie działająca głęboko uświadamiająco. Pozwala przyjrzeć się potrzebom pracowników i własnym,  a na bazie tego, w konsekwencji zbudować efektywny model utrzymywania motywacji pracowników. Zapraszam na bardzo angażujące warsztaty! 

Anna Zielińska-Wolfigiel

Trenerka, Coach, Pracownia Gier Szkoleniowych