WARSZTAT: Kompetencje menedżerskie w rozwoju potencjału pracowników – rozgrywka Gildia Mistrzów. 

Od kilku lat doświadczamy w Polsce efektów wynikających z występowania tzw. „rynku pracownika”. Ten trend wymaga – przede wszystkim od menedżerów – powzięcia szczególnych środków, zwłaszcza w branży IT, która wyróżnia się dużą dynamiką. Jak zatrzymać doświadczonych i kompetentnych pracowników i rozwijać ich potencjał? Odpowiedni sposób zarządzania pracownikami, indywidualne podejście do każdego z nich i stawianie na doskonalenie może być odpowiedzią na to pytanie.  

Rozgrywka Gildii Mistrzów uświadomi, jak stymulować rozwój i jednocześnie nie przytłoczyć podwładnych ilością wyzwań. Ogromne zapotrzebowanie na specjalistów w branży IT sprawia, że rośnie także potrzeba wypracowania efektywnych sposobów wdrażania nowych pracowników. Powoduje to wzrost roli team-leaderów, którzy powinni umiejętnie zarządzać pracownikami, właściwie diagnozując poziom ich kompetencji i świadomości, i w zależności od nich przydzielać im adekwatne zadania. Tutaj pomocna może okazać się koncepcja sytuacyjnego przywództwa opracowana przez dr. Kena Blancharda. Gra dotyka również kwestii współpracy pomiędzy kadrą menedżerską, kładąc nacisk na istotność wymiany wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk. Podczas rozgrywki uczestnicy doświadczą tego, jak istotna jest ta współpraca i wzajemne wsparcie w tym zakresie.

 

DLACZEGO WARTO

Gra Gildia Mistrzów to narzędzie szkoleniowe, dzięki któremu naświetlone zostaną wyzwania związane z przywództwem. Wnioski powstałe podczas rozgrywki mogą przyczynić się do:

  • sprawniejszego delegowania i egzekwowania zadań, 
  • wypracowania optymalnego stosunku pomiędzy indywidualnością członków zespołu i całościowym funkcjonowaniem organizacji,
  • poprawy komunikacji w zespole menedżerskim,
  • efektywniejszego wykorzystywania potencjału pracowników.


Podczas tej części uczestnicy będą mieli okazję wziąć udział w grze szkoleniowej Gildia Mistrzów, której głównym celem jest rozwój kompetencji menedżerskich. Założenia gry opierają się m.in.: na teorii zarządzania sytuacyjnego opracowanej przez Paula Herseya i Kena Blancharda. Jest to jeden z najpopularniejszych modeli przywództwa. Jej fundamentem jest teza, iż sukces organizacji w dużej mierze zależy od  tego, czy menedżer potrafi dopasować model zarządzania pracownikiem do sytuacji w jakiej obecnie znajduje się jego podwładny. Wymaga to poznania jego dobrych i słabszych stron, a także określania jego indywidualnych potrzeb.

 

 

Udział w rozgrywce będzie świetną okazją do przetestowania coraz chętniej wykorzystywanej formy nauki przez doświadczenie i ocena jej potencjału w kontekście własnej organizacji. Interaktywność i atrakcyjność fabularna gry Gildia Mistrzów pozwoli na utrzymanie wysokiego stopnia zaangażowania i ułatwi kontakt z teorią zarządzania sytuacyjnego.

Anna Mianowska,

Psycholog, COO, Experience Corner

Jakub Radolak,

Facylitator, Konsultant, Experience Corner