Konferencja SEMAFOR jest jednym z najważniejszych wydarzeń związanym ze światem bezpieczeństwa informacji i audytu IT w Polsce – w tym roku spodziewamy się ponad 400 uczestników, 23 wystawców i 22 partnerów konferencji. Podczas wydarzenia wręczymy także nagrody dla zwycięzców Security Excellence - pierwszym tego typu konkursie dla osób związanych z bezpieczeństwem IT. SEMAFOR to idealne miejsce do zapoznania się z bieżącymi zagrożeniami i ciekawymi case studies, zdobycia nowego doświadczenia oraz nawiązania i podtrzymania relacji w środowisku bezpieczeństwa i audytu IT.

Fotogaleria

PROGRAM KONFERENCJI

Pierwszy dzień konferencji 30 marca 2017
08.00–08.50

Rejestracja uczestników

08.50–09.00

Rozpoczęcie konferencji

09.00–09.40

KEYNOTE SPEECH: How to hack a Country

As a security analyst we often get asked the question: “What threats and vulnerabilities do you expect us to see in the future?” This is a very interesting question but also an indication that the way we think about and discuss IT-security is fundamentally wrong. Do we really need to invest time and resources to focus on future threats when we are still vulnerable to attacks that have been discussed for over 20 years?
If you take a look at some of the major breaches we have seen in the past, the attackers did not use zero day vulnerabilities. Also if you look in the exploit kits, only very few are actually equipped with exploits taking advantage of zero day vulnerabilities. To analyze this in depth, Kaspersky researcher David Jacoby joined forces with Outpost24’s CSO Martin Jartelius, gaining access to unique statistics related to technical risk exposures from the vulnerability management vendor and performed several security audits which included both social engineering tests and penetration tests. However, everything was performed without exploiting any vulnerabilities. Hear David talk about how they were able to achieve the same powerful attacks at a targeted attack, but without any technical tools.

David Jacoby David Jacoby, Senior Security Researcher, Kaspersky Lab
09.40–10.05

Moja sieć jest bezpieczna i pracuje wydajnie - jak być pewnym?

Zacierająca się granica pomiędzy Network Operations Center (NOC) oraz Security Operations Center (SOC) wynika z potrzeby natychmiastowego dostępu do informacji o zagrożeniu obniżenia efektywności działania infrastruktury. Przyczyną zagrożenia może być przeciążone urządzenie sieciowe, czy też skompromitowana stacja końcowa kontrolowana przez botnet. Prezentacja przedstawia wizję Fortinet, jak poradzić sobie z wyzwaniem znalezienia źródła problemu i jego neutralizacji.

Robert Dąbrowski Robert Dąbrowski, SE Manager, Fortinet
10.05–10.25

The Real Costs of Building a Cyber Security Operations Center.

We have seen that in terms of security effectiveness, operational efficiency and staffing costs, the unified approach is clearly the most cost-effective way to build a SOC. It provides complete threat visibility across the operation, streamlines threat management and accelerates time to response. Deploying a unified SOC allows organizations to reduce the number of point tools being purchased, integrated and maintained. Together with lower staffing requirements, overall savings in total cost of ownership can reach up to 60% as compared to a traditional SOC approach. At the same time, a unified approach minimizes the risk of costly data breaches through better threat detection and response. Verint Threat Protection System™ is a pre-integrated, intelligence-driven platform that marks the onset of a new era in cyber security. Rather than reacting to the last attack, it lets SOC teams hone in on attacks as they happen. By orchestrating and automating intelligence across detection, forensics, investigation and response, Verint Threat Protection System™ brings the full attack storyline to analysts' fingertips, enabling better decisions and faster remediation.

Assaf Eyal Assaf Eyal, Senior Vice President, Verint Enterprise Cyber Global Business
10.25–10.55

Kick them out and keep them out. Proces naprawczy w odpowiedzi na zaawansowane ataki.

Jednym z najważniejszych, ale również najtrudniejszych zadań w odpowiedzi na zaawansowane ataki jest efektywne przeprowadzenie procesu naprawczego (remediation). Podczas prezentacji powiemy czym jest proces naprawczy, kiedy się zaczyna, a kiedy kończy oraz omówimy jego kolejne etapy. Opowiemy również o najczęściej popełnianych bledach, ich konsekwencjach oraz reakcji atakujących. Podzielimy się również dobrymi radami i doświadczeniami z prawdziwych incydentów.

Adrian Pisarczyk Adrian Pisarczyk, Konsultant, FireEye
10.55–11.20

Przerwa kawowa i networking

11.20–12.00

Obowiązkowe elementy strategii cyberbezpieczeństwa. Jakie zasoby musi posiadać organizator cyberstrategii.

W chwili obecnej toczy się w Polsce dyskusja na temat kształtu i zawartości strategii cyberbezpieczeństwa RP. Za uzasadnione wydaje się potraktowanie tego dokumentu jako wzorca przy określaniu polityk bezpieczeństwa dla poszczególnych resortów, branży czy nawet pojedynczych jednostek organizacyjnych. W związku z tym należy dołożyć wszelkich starań żeby była to strategia oparta o rozwiązania zaczerpnięte z najlepszych światowych wzorców. Podczas prezentacji zostaną przedstawione i przeanalizowane niezbędne elementy strategii cyberbezpieczeństwa oraz zasoby, które musi posiadać organizator tej strategii. Podane przykłady będą przedstawiały modelowe rozwiązania możliwe do wykorzystania zarówno na szczeblu centralnym jak również w każdej jednostce organizacyjnej.

Borys Iwaszko Borys Iwaszko, Dyrektor Biura Bezpieczeństwa Cybernetycznego, Służba Kontrwywiadu Wojskowego
12.00–12.20

The Gamification of Targeted Attacks: Understanding Behaviour and Intent

Operation Sledgehammer is the name of a recent Distributed Denial of Service (DDoS) attack that targeted organizations with political affiliations that the attacker deems out of line with a particular country’s government. Forcepoint Security Labs explore the behavior and intent of a set of hackers which gamified the process.  Attackers are given rewards for every ten minutes they perform DDOS attempts at a select group of political websites. Join us as we reveal 2 twists in the story during a dive deep into the Tactics, Techniques and Procedures exhibited in this novel gamification method.

Carl Leonard Carl Leonard, Principal Security Analyst, Security Labs Forcepoint
12.20–13.00

Ochrona cyberprzestrzeni RP w świetle kontroli Najwyższej Izby Kontroli.

W prezentacji zostaną przedstawione główne ustalenia kontroli Najwyższej Izby Kontroli  pt.

 • Realizacja przez podmioty państwowe zadań w zakresie ochrony cyberprzestrzeni RP oraz
 • Zapewnienie bezpieczeństwa działania systemów informatycznych wykorzystywanych do realizacji zadań publicznych.

Zaprezentowane  zostaną także informacje dot. realizacji wniosków pokontrolnych przez podmioty objęte ww. kontrolami  i  w tym kontekście zostanie przeanalizowany aktualny stan ich realizacji oraz planowane działania.

Tomasz Sordyl Tomasz Sordyl, Wicedyrektor Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego, NIK
13.00–13.10

Rozstrzygnięcie konkursu Security Excellence

13.10–14.00

Lunch dla uczestników konferencji

Techniczne aspekty bezpieczeństwa informacji
14.00–14.40

Aplikacje mobilne vs Malware

W ciągu kilku ostatnich lat urządzenia mobilne stały się nieodłącznym elementem naszego życia - miejscem, w którym przechowujemy ogromną liczbę prywatnych i wrażliwych danych. W trakcie prezentacji zastanowimy się czy dane przechowywane na urządzeniach mobilnych są bezpieczne i czy twórcy złośliwego oprogramowania naprawdę mogli pominąć tak duży i dynamicznie rozwijający się rynek zbytu dla swoich aplikacji?
Na to pytanie (oraz wiele innych) odpowie moja prezentacja, w której przedstawię współczesne możliwości złośliwego oprogramowania na platformy mobilne. Zaprezentowane zostaną przykłady malware’u, a także ryzyko związane z jego występowaniem na urządzeniu mobilnym.

Prezentacja zawiera również demonstracje działania w praktyce złośliwego oprogramowania dla każdej z następujących grup:

 • SMS Premium
 • Adware
 • Aplikacje szpiegujące
 • Botnet
 • Ransomwar
 • Złośliwe oprogramowanie dedykowane na aplikacje finansowe
 • Złośliwe oprogramowania odblokowujące uprawnienia systemowe

Na koniec, zastanowimy się w jaki sposób użytkownicy oraz programiści aplikacji mobilnych mogą ograniczyć ryzyko związane ze złośliwym oprogramowaniem.

Łukasz Bobrek Łukasz Bobrek, Specjalista ds. bezpieczeństwa IT, SecuRing
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
14.00–14.40

Jak pływać w basenie pełnym rekinów - rzecz o cyberbezpieczeństwie z perspektywy użytkownika końcowego

Modus operandi ataków client-side:

 • Socjotechniki
 • Propagacja malware
 • Przejęcie kontroli nad urządzeniem końcowym
 • Skutki przejęcia – działania w fazie poeksploatacyjnej

Modus operandi ataków przejęcia tożsamości i password harvesting:

 • Klonowanie stron WWW
 • Przekierowania
 • Socjotechniki
 • JAK SIĘ NIE DAĆ?

Główna część to pokaz na żywo.

Michał Brandt Michał Brandt, CSO, Ekspert ds. bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych, Raiffeisen Polbank
Janusz Nawrat Janusz Nawrat, Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Informacji i Systemów Informatycznych., Raiffeisen Polbank
Audyt IT
14.00–14.40

Jak pozyskiwać, przechowywać i przetwarzać dowody cyfrowe w informatyce śledczej?

 • Jakie instytucje i jakich danych mogą żądać od administratorow IT ich przedstawiciele?
 • Jakie obowiązki spoczywają na administratorach IT w kontekście gromadzenia i przechowywania dowodów cyfrowych?
 • Co może być zaliczane do dowodów, a co może być obalone jako dowód w postępowaniach sądowych?
 • Jak wygląda proces pozyskiwania dowodów cyfrowych?
 • Skąd można dane pobierać, jakich można użyć środków, jakich czynności należy unikać, aby zapewnić właściwą istotność i jakość.
 • Czy dane pozyskane metodą "hackingu" mogą zostać użyte w postępowaniach?
Marcin Kaczmarek Marcin Kaczmarek, CISA, ekspert bezpieczeństwa informacji, BZ WBK
14.40–15.10

Dlaczego ransomware’y są nadal wszechobecne, jeżeli sandboxing je zatrzymuje?

W roku 2016 zaobserwowaliśmy znaczny wzrost liczby malware’ów rozsyłanych drogą mailową. Wraz z rosnącą liczbą platform typu „ransomware as a service” nadchodzący rok wróży kolejną eksplozję ataków. Po wstępnej sytuacji w 2016 roku przyjrzymy się ransomware, temu jak działa oraz mechanizmom oferującym skuteczną ochronę przed tego typu atakami.

Krzysztof Karbowiak Krzysztof Karbowiak, Konsultant Techniczny, Quest Dystrybucja
Marcin Romanowski Marcin Romanowski, European Sales Manager, Vade Secure
14.40–15.10

RODO tyka... Jak rozporządzenie UE o ochronie danych osobowych wpłynie na obszar IT i bezpieczeństwa.

Ogólne rozporządzenie EU o ochronie danych osobowych (RODO) wprowadza wiele zmian, nie tylko z perspektywy prawnej, ale przede wszystkim z perspektywy IT. Zmiany dotkną zarówno wewnętrznych działów IT, jak i dostawców oprogramowania, wykorzystuwanego do przetwarzania danych osobowych.

Podczas prezentacji zwrócimy uwagę na następujące aspekty:

 •     Nowe obowiązki i ograniczenia w fazach projektowania, wdrożenia i utrzymania systemów IT
 •     Privacy Impact Assessment, Privacy by Design, Privacy by Default inaczej niż myślisz
 •     Wdrażanie systemów IT - problem roku 2018 czy problem na dziś?
Anna Kobylańska Anna Kobylańska, Adwokat, counsel, PwC
Łukasz Ślęzak Łukasz Ślęzak, Menedżer, PwC
14.40–15.10

„Lepiej zapobiegać, niż leczyć.”

Ta zasada sprawdza się nie tylko w życiu, ale dotyczy też zdrowia i bezpieczeństwa naszych systemów IT. W dobie coraz większej liczby dostępnych rozwiązań i wzrostu świadomości zagrożeń pojawiają się ważne kwestie: czy audyt natywny wystarczy? czy używany przeze mnie SIEM odpowie na wszystkie istotne pytania? jak w odpowiednim czasie złapać za rękę intruza, by uniemożliwić mu swobodne działanie? A gdyby tak koordynować na bieżąco informacje napływające ze wszystkich wykorzystywanych w firmie systemów zabezpieczeń i już w momencie zagrożenia automatycznie reagować usuwając wykryte luki? Pokażemy, że nie jest to tylko mrzonka, a dostępne na rynku rozwiązania można „zmusić” do wzajemnej współpracy.

Paweł Żuchowski Paweł Żuchowski, Wiceprezes i Dyrektor Techniczny, Quest Dystrybucja
15.10–15.50

Application security recipes for fast-paced environments

Ensuring the security of web applications in continuous delivery environments is an open challenge for many organizations. In fast-paced environments (e.g. startups, agile SDLC shops, etc.),  traditional application security practices can slow continuous delivery or simply not address security at all. Instead, a new approach based on security automation and tactical security testing is required to make sure that important components are tested before going live. In this presentation, I will illustrate a few examples on how Silicon Valley-based startups approach security testing while seeking the perfect balance between compliance, security and business productivity.

Luca Carettoni Luca Carettoni, co-founder, Doyensec
15.10–15.50

Proces Vulnerability Management w globalnym koncernie

Proces zarządzania podatnościami staję się coraz częstszą praktyką szczególnie w większych firmach. Wiele z nich dopiero się z nim zaznajamia, niektórzy już go wdrażają, a inni… mają z nim już 9 lat doświadczenia. Będzie to historia o tym jak zbudowaliśmy taki system, skąd czerpiemy informacje do skanowania, jak korelujemy wyniki z innymi systemami, jakie stosujemy założenia (np. wektory ataku), jakie stosujemy reguły Compliancy, jak udało nam się go zautomatyzować i wreszcie… czego się nauczyliśmy przez cały ten czas.

Łukasz Stachowicz Łukasz Stachowicz, IT Infrastructure Security Service Manager, BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego
15.10–15.50

Trzecia droga DevOps i bezpieczeństwo

Kontrola jakość w formie testów penetracyjnych na końcu projektu IT to nie koniecznie jest najskuteczniejszy pomysł, aby zapewnić bezpieczeństwo informacji. Identyfikacja i ukaranie winny to niekoniecznie jest najlepsza droga, aby motywować członków zespołów i użytkowników do troski o bezpieczeństwo.
To krótkie wystąpienie omawia zastosowania kultury małych kroków i narzędzi DevOps w spełnieniu postulatu „Security by Design” i „Security by Default” w czasie projektowania, dostarczania i eksploatacji dużych systemów IT. Oparte na doświadczeniu własnym i innych.

Tomasz Kazimierski Tomasz Kazimierski, Consulting Solution Director, Oracle Polska
15.50–16.10

Przerwa kawowa i networking

16.10–16.50

10 przykazań bezpiecznego programowania - OWASP Top10 Proactive Controls

Wszyscy dobrze znamy OWASP Top 10 – listę najczęściej występujących rodzajów podatności w aplikacjach webowych. Lista ta to projekt edukacyjny, który świetnie nadaje się do podnoszenia świadomości w zakresie bezpieczeństwa aplikacji, ale nie nadaje się do definiowania wymagań dla aplikacji. W tym celu powstała lista OWASP Top 10 Proactive Controls. Jest to lista technik bezpiecznego kodowania, które powinny być stosowane w każdym projekcie programistycznym. Opracowanie to może być podstawą do spisania wytycznych dotyczących tworzenia i zamawiania aplikacji w każdej instytucji, dla której problem bezpieczeństwa aplikacji jest kluczowy. Takie proaktywne podejście do bezpieczeństwa polega na wyznaczeniu i egzekwowaniu wymagań na początku projektu a nie tylko na wykrywaniu i usuwanie podatności na jego końcu. Lista OWASP Top 10 Proactive Controls może być przydatna zarówno dla zarządzających bezpieczeństwem, dla managerów IT zlecających stworzenie nowych aplikacji, jak i dla audytorów wewnętrznych. W takcie wykładu przedstawię pokrótce problem jakim jest właściwe definiowanie założeń niefunkcjonalnych dotyczących bezpieczeństwa oraz nową, zaktualizowaną listę OWASP Top 10 Proactive Controls. 

Mateusz Olejarka Mateusz Olejarka, Starszy specjalista ds. bezpieczeństwa IT, SecuRing
16.10–16.50

Dziurawe aplikacje, czy nieświadomi pracownicy? Czyli co hakerzy lubią najbardziej…

Prezentacja będzie odpowiedzią na pytanie, czy bardziej należy dbać o świadomość pracowników w zakresie cyberzagrożeń, czy o wyeliminowanie podatności w systemach i infrastrukturze. W trakcie prezentacji omówione zostaną najciekawsze przypadki zaobserwowane podczas 15 letniej pracy prelegenta, jak również wyniki najnowszego Światowego Badania Bezpieczeństwa Informacji EY.

Michał Kurek Michał Kurek, Dyrektor w Dziale Zarządzania Ryzykiem Informatycznym, EY
Aleksander Ludynia Aleksander Ludynia, Starszy Menedżer w Zespole Zaawansowanych Usług Bezpieczeństwa, EY
16.10–16.50

Odpowiedzialność karna za cyberprzestępstwa

Przedmiotem wystąpienia będzie przedstawienie zjawiska cyberprzestępstw z perspektywy polskiego prawa karnego. Omówione zostaną przepisy kodeksu karnego, które regulują zasady odpowiedzialności karnej za cyberprzestępstwa wraz z przedstawieniem praktycznych aspektów postępowania karnego i konkretnych przykładów z praktyki.
Celem prelekcji będzie zapoznanie audytorium z następującymi kwestiami:

 • Jaka działalność z użyciem sprzętu elektronicznego podlega odpowiedzialności karnej?
 • Jak definiowane są cyberprzestępstwa w polskim prawie karnym?
 • Jakie kary grożą za cyberprzestępstwa?
 • Jakie są praktyczne aspekty dochodzenia roszczeń związanych z cyberprzestępstwem?
dr Izabela Szczygielska dr Izabela Szczygielska, Adwokat, Wierciński Kwieciński Baehr
16.50–17.30

Bezpieczeństwo systemów sterowania automatyki przemysłowej w odniesieniu do zagrożeń natury informatycznej

W trakcie prelekcji uczestnicy dowiedzą się m.in.

 • Jakie są obecnie panujące "mity" na temat bezpieczeństwa SCADA/ICS,
 • Jakie są możliwości audytowania bezpieczeństwa środowisk, gdzie aktywne metody testowania zabezpieczeń są niedopuszczalne,
 • Jakie są rzeczywiste i (niestety) skuteczne techniki włamań do tych systemów,
 • Jakie są standardy i wytyczne wydane przez uznawane światowe organizacje, które można wykorzystać do wzmocnienia bezpieczeństwa systemów SCADA/ICS.
dr inż. Mariusz Stawowski dr inż. Mariusz Stawowski, Dyrektor Techniczny, CLICO
16.50–17.30

Red teaming w Polsce.

W prezentacji zostaną ukazane prawdziwe przykłady z testów penetracyjnych typu RedTeam, w których każdy sposób na kradzież informacji jest dobry. Phishing, złośliwe oprogramowanie, fałszywe domeny, przełamywanie zabezpieczeń fizycznych - to tylko niektóre aspekty poruszane podczas prelekcji. Pokażemy nasze sukcesy oraz porażki, metody ataków oraz dobre praktyki ograniczające możliwość skutecznego ataku wymierzonego w zasoby firmowe.

Borys Łącki Borys Łącki, IT Seurity Consultant, Logicaltrust
16.50–17.30

Odpowiedzialność dostawcy usług IT za przypadki naruszenia cyberbezpieczeństwa

W sytuacji kiedy dojdzie do naruszenia cyberbezpieczeństwa, pokrzywdzony może upatrywać jego przyczyn w niewystarczających zabezpieczeniach stosowanych przez dostawcę IT w dostarczanych rozwiązaniach. Jak ustalić zakres odpowiedzialności dostawcy za cyberatak na podstawie przepisów prawa? Kiedy możliwe i skuteczne jest wyłączenie jego odpowiedzialności już w zawieranej umowie? Czy cyberatak może zostać potraktowany jako siła wyższa, która zwalnia strony z odpowiedzialności? Wystąpienie koncentruje się na odpowiedzi na powyższe pytania, w szczególności poprzez przedstawienie podstaw prawnych odpowiedzialności za naruszenie cyberbezpieczeństwa i ich możliwych modyfikacji umownych.

Xawery Konarski Xawery Konarski, Adwokat, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
Agnieszka Wachowska Agnieszka Wachowska, Radca prawny, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
17.30–17.35

Zakończenie pierwszego dnia konferencji. Losowanie nagród

20.00–23.59

Spotkanie integracyjne uczestników konferencji w Restauracji Bohemia

Restauracja BOHEMIA
Al. Jana Pawła II 23

Drugi dzień konferencji 31 marca 2017
08.30–09.00

Rejestracja uczestników niezarejestrowanych pierwszego dnia

09.00–09.30

Zabezpiecz swoją karierę

Obserwujemy duże zainteresowanie tematem świadomego rozwoju kariery, jego planowania i wcielania w życie. Jednak jest to pojęcie różnie rozumiane i wdrażane w organizacjach.
Prezentacja na przykładzie historii pracownika działu bezpieczeństwa IT pokaże jakie mechanizmy stosuje się podczas rozwoju kariery i jak się w nich odnaleźć.

Omówione zostaną :

 • czynniki motywujące i demotywujące pracowników i dlaczego pieniądze nie są głównym z nich,
 • istotne czynniki sprawiające, że pracownicy zostają w swoich organizacjach i rosną wraz z nimi.


Pokazane zostanie:

 • jak firmy  poszukują kandydatów o określonych kompetencjach,
 • jak kandydaci mogą się w tym procesie najlepiej odnaleźć i gdzie szukać pomocy,
 • jak omawiane sytuacje zawodowe wyglądają z perspektywy pracodawcy i pracownika.


Uczestnicy będą mogli wyciągnąć praktyczne wnioski dla swojej sytuacji.
Prezentacja jest podsumowaniem doświadczeń zawodowych rekrutera i menedżera IT.

Jakub Anderwald Jakub Anderwald, Delivery Director, KMD Poland
Paulina Czarkowska Paulina Czarkowska, ‎IT Recruitment Expert/Lead, KMD Poland
09.30–09.50

Czy jesteś w stanie zobaczyć dzisiejsze ataki?

Wiele z urządzeń bezpieczeństwa, które znajdują się w naszych sieciach bazuje na możliwości „zobaczenia” przychodzącego ruchu. Inwestycje, które zostały poczynione w poprzednich latach miały na celu ochronę tych sieci przed atakami. Teraz prognozuje się, że 70% ruchu z Internetu jest ruchem szyfrowanym a jego ilość dalej będzie rosła. I co teraz, gdy „zobaczenie” ruchu jest niemożliwe/trudne?

Maciej Iwanicki Maciej Iwanicki, Inżynier systemowy, F5 Networks
09.50–10.30

Как взломать выборы - Jak zhakować wybory? Podrecznik pisany cyrylicą

Czy można zhakować wybory w największym światowym mocarstwie? Jak dużych umiejętności technicznych może wymagać takie zadanie? Czy da się je wykonać nie pozostawiając za sobą śladów? Czy możemy spodziewać się kolejnych, podobnych kampanii? Na te i inne pytania spróbujemy odpowiedzieć śledząc historię tego, jak podejście do bezpieczeństwa informacji mogło zmienić losy świata.

Adam Haertle Adam Haertle, Kierownik ds. bezpieczeństwa informatycznego, UPC Polska, ISACA Warsaw Chapter
10.30–10.45

Śmierć firewalla - narodziny bezpieczeństwa kompleksowego

Wiele organizacji wdrażając firewall na styku z Internetem czuje się zabezpieczona przed zagrożeniami danych wewnętrznych płynącymi ze świata. Podczas prezentacji chciałbym zwrócić uwagę, jak złudne poczucie bezpieczeństwa oferuje klasyczny firewall oraz pokazać różne wektory ataków mogące skutkować przejęciem danych w hipotetycznych przedsiębiorstwach.

Robert Ślaski Robert Ślaski, Chief Network Consultant, Atende
10.45–11.10

Przerwa kawowa i networking

11.10–11.50

Hackowanie kamery CCTV i inne kluczowe zagadnienia w bezpieczeństwie IoT

W trakcie prezentacji zaprezentowane zostaną wybrane podatności zlokalizowane w ostatnim roku w świecie IoT.
W szczególności, pokazane zostanie jak za pomocą jednego, odpowiednio spreparowanego adresu URL można
przejąć bez uwierzytelnienia kamerę jednego ze znanych producentów. Atak na kamerę CCTV zrealizowany będzie na żywo.

Michał Sajdak Michał Sajdak, konsultant d/s bezpieczeństwa IT, Redaktor serwisu Sekurak, Securitum, Sekurak
11.50–12.10

Automatyzacja Security Baseline

Podczas prelekcji omówione zostaną podstawowe zagadnienia dotyczące standardów bazowej polityki bezpieczeństwa („security baseline”), w szczególności wytyczne CIS (Center for Internet Security). W dalszej części przedstawione zostaną problemy związane z implementacją wytycznych „security baseline” oraz systemy zarządzania konfiguracją, które umożliwiają automatyzację tych procesów w rozmaitych scenariuszach i w kontekście różnych platform sprzętowych. Zaprezentujemy środowisko testowe, na którym omawiane rozwiązania zostały zaimplementowane w praktyce.

Antoni Grzymała Antoni Grzymała, Specjalista, Exatel S.A.
Tomasz Wodziński Tomasz Wodziński, Kierownik Security Operations Center (SOC), Exatel S.A.
12.10–12.30

Abracadabra! Jak zmienić największe zagrożenie bezpieczeństwa – użytkowników wewnątrz organizacji – w skuteczną linię obrony przed naruszeniami oraz jak utorować drogę dla GDPR/RODO?

Tradycyjne podejście organizacji - zapewnić pracownikom wstępne szkolenia z zakresu polityk bezpieczeństwa, a następnie polegać na ich pamięci oraz zbiorowej dobrej woli - okazuje się być nieskuteczne w zakresie utrzymania norm zgodności oraz podwyższenia poziomu bezpieczeństwa informacji. Zabezpieczenie przed naruszeniami oraz utrzymanie bezpieczeństwa na wysokim poziomie to ogromne wyzwanie, zwłaszcza w obliczu czynnika ludzkiego. Niezależnie od tego czy jest to świadomy błąd, zaniedbanie, czy brak świadomości - pracownicy wewnętrzni, użytkownicy uprzywilejowani oraz pracownicy kontraktowi mają skłonność do łamania polityk firmy, wystawiając tym samym organizację na ryzyko.

Jak skutecznie zapobiegać zagrożeniom wewnętrznym przy użyciu minimum środków i czasu?
Podczas prelekcji zostaną poruszone kwestie:

 • dwukierunkowej komunikacji w czasie rzeczywistym pomiędzy pracownikami a działem bezpieczeństwa
 • możliwości uzyskania informacji zwrotnej od pracowników w celu minimalizacji naruszeń polityk bezpieczeństwa
 • obniżenia kosztów związanych z wykrywaniem, zapobieganiem i śledzeniem incydentów bezpieczeństwa
 • wdrożenia wewnętrznych procesów i narzędzi, gwarantujących zgodność z normami GDPR/RODO
Piotr Kawa Piotr Kawa, Kierownik Działu Monitorowania Sieci, BAKOTECH
Mark Kreymer Mark Kreymer, Regional Sales Director for Central & Eastern Europe, ObserveIT
12.30–12.50

Nowoczesny SOC - Flowmon ADS, ElasticSearch i Splunk w jednej odsłonie

Podczas prezentacji omówimy wyzwania stojące przed departamentami SOC. Poruszymy zagadnienia związane ze zmiennym charakterem anomalii sieciowych oraz pracą w rosnącej skali wolumenu danych. Prelegenci postarają się zestawić zamierzone cele SOC z ekonomiką implementacji zachowując konieczność silnej analizy danych, korelacji oraz predykcji. Zaprezentowane rozwiązanie stanowić będzie połączenie silnych cech produktów takich jak Flowmon ADS, ElasticSearch oraz Splunk.

Artur Bicki Artur Bicki, Dyrektor Wydziału Wdrożeń Technologii IT, EMCA
Klaudyna Busza - Kujawska Klaudyna Busza - Kujawska, Specjalista, Flowmon Networks
12.50–13.40

Lunch dla uczstników konfernecji

Techniczne aspekty bezpieczeństwa informacji
13.40–14.20

Sekrety blockchain – śledzenie kryptowalut

Waluta hakerów, całkowita anonimowość, pranie pieniędzy – jeśli z tym kojarzy Ci się kryptowaluta (w tym najpopularniejszy Bitcoin) to zapraszamy na naszą prelekcję. Obalamy mity i stereotypy związane z krypowalutami. Omówimy mechanizmy i algorytmy na których opierają się kryptowaluty, a na przykładzie Bitcoin przedstawimy jak śledzić transakcje i (przy odrobinie szczęścia) identyfikować osoby lub podmioty które zarządzają portfelami.

Mariusz Litwin Mariusz Litwin, Analityk, EY
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
13.40–14.20

Defragmentacja wiedzy CISO w obszarze incydentów bezpieczeństwa informacji

W trakcie wystąpienia zostaną przedstawione wyniki przeprowadzonej konsolidacji informacji na temat incydentów bezpieczeństwa, które wystąpiły w 2016 roku w polskich organizacjach.
Zakres przedmiotowy wystąpienia obejmuje wszystkie udokumentowane incydenty, do których opisu udało się dotrzeć autorowi prezentacji.
Kalendarium incydentów bezpieczeństwa zostanie zamknięte całorocznym TOP 10 w zakresie podatności, zagrożeń i zabezpieczeń stosowanych w systemach zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Adrian Kapczyński Adrian Kapczyński, Członek Zarządu, Polskie Towarzystwo Informatyczne
Audyt IT
13.40–14.20

Jak metodyka COBIT może pomóc przygotować się do wdrożenia RODO.

Nadciąga tsunami RODO, czyli unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Jest coraz bliżej a czasu na przygotowania jest coraz mniej. W trakcie warsztatów uczestnicy dowiedzą się m.in.:

 • od czego zacząć przygotowania,
 • jak wyznaczyć ścieżkę dojścia oraz plan i harmonogram działań do 24 maja 2018r.,
 • które procesy informatyczne są kluczowe,
 • jak wykazać się należytą starannością o dane osobowe na co dzień i w razie kontroli organu nadzorczego.

Prowadząca pokaże, jak przydatne w przygotowaniach do stosowania RODO okażą się dobre praktyki i inne podpowiedzi zawarte w metodyce COBIT 5.

Podczas warsztatu uczestnicy będą potrzebowali swoich laptopów do pracy.

Joanna Karczewska Joanna Karczewska, ISACA Warsaw Chapter
14.20–15.00

Techniczne szczegóły ataku „przez KNF"

Prezentacja będzie zawierać opis tego, co miało miejsce oraz techniczna analiza każdego etapu:

 • Kiedy i jak wyzwalany był exploit
 • Co się działo dalej na komputaerze ofirary

W trakcie prezentacji będzie poruszone także:

 • Opis typów IoC i co oznazają
 • Jak przyłożyć te IoC do własnej infrastruktury (konsumować)
 • Jakie narzędzia (darmowe) mogą wspomagać konsumpcje
Tomasz Bukowski Tomasz Bukowski, Kierownik Zespołu Security Threat Intelligence, Bank Millennium SA
14.20–15.00

Bug bounty w mojej firmie.

Co to jest bug bounty, jakie może przynieść korzyści oraz ile kosztuje. Te i inne odpowiedzi z perspektywy osoby, biorącej udział w tego rodzaju programach.

 

Kacper Szurek Kacper Szurek, Detection Engineer, ESET
14.20–15.00

Jak metodyka COBIT może pomóc przygotować się do wdrożenia RODO.

Kontynuacja warsztatu cz.2

Joanna Karczewska Joanna Karczewska, ISACA Warsaw Chapter
15.00–15.30

Przerwa kawowa i networking

15.30–16.10

Wzbogacanie danych w procesach SOC i CERT.

Prelekcja będzie dotyczyć łączenia danych z różnych systemów w procesach Security Operations Center i Computer Emergency and Response Team.
Uczestnicy prelekcji będą mogli dowiedzieć się m.in.:

 • Jakie są główne problemy związane z zarządzaniem podatnościami bezpieczeństwa w dużych organizacjach.
 • Jak powiązać realne ryzyko biznesowe z informacjami dot. zagrożeń w systemach IT.
 • Jak skrócić czas od wykrycia podatności, przez identyfikację odpowiedzialności za nią, do jej usunięcia.
Andrzej Dalasiński Andrzej Dalasiński, Group Leader, Vulnerability Management & Compliance Checks, Bosch Cyber Defense Center
15.30–16.10

Bezpieczeństwo to żyć bezpiecznie i mieć wszystko pod kontrolą? Teza prawdziwa dla bezpieczeństwa IT, a jak to jest kiedy zostaje się CISO, CIO?

Prelekcja będzie dotyczyć nowych aspektów jakie pojawią się w świecie bezpieczeństwa  i zarządzania informacją, w świecie cyberbezpieczeństwa i jak nad tym wszystkim zapanować i jeszcze zrobić karierę, zbudować autorytet. W trakcie spotkania będą poruszone najważniejsze elementy z życia, doświadczenia które okazały się przełomowe dla osiągnięcia sukcesu ale także porażek, które są nieodłączne przy zarządzaniu i przewodzeniu ludźmi.

Robert Pławiak Robert Pławiak, Dyrektor Departamentu Informatyki, Europejski Fundusz Leasingowy
15.30–16.10

Jak metodyka COBIT może pomóc przygotować się do wdrożenia RODO.

Kontynuacja warsztatu cz.3

Joanna Karczewska Joanna Karczewska, ISACA Warsaw Chapter
16.10–16.50

Odpieranie ataku sieciowego i analiza powłamaniowa w praktyce.

Podsumuję praktyczne doświadczenia z ataku na infrastrukturę firmy Gemius latem 2016 roku, skupiając się na sposobach odpierania ataku i analizie powłamaniowej, w wyniku której firma złożyła wniosek do prokuratury zawierający dziesiątki gigabajtów materiału dowodowego. Powiem o wyzwaniach, które pojawiały się w trakcie ataku, niepewności czy atak się zakończył, presji biznesu, znaczeniu pomysłowości pracowników w tropieniu śladów, podejmowaniu szybkich decyzji, znaczeniu biblioteczki i o tym, jak przygotowania do certyfikacji ISO 27001 przygotowały pracowników do tego typu sytuacji.

dr Marek Robak dr Marek Robak, Head of IT Operations, Gemius
16.10–16.50

Kiedy zaczniemy kupować antywirusy do lodówek?

Jako społeczeństwo czerpiemy korzyści z innowacji, nowych technologii i cyfrowych ułatwień.  Cyfrowy świat wdziera się w nasz świat, nasze życie, nasze domy. Czy tego chcemy czy nie internet rzeczy jest faktem, wirtualna rzeczywistość przestała być domeną filmów S-F a inżynierowie i innowatorzy myślą w jakich dziedzinach życia można zastosować sztuczną inteligencję.
Podczas swojego wystąpienia chciałbym zwrócić uwagę na społeczny wymiar zmian technologicznych, co powinien wiedzieć współczesny człowiek aby lodówka nie wyczyściła konta bankowego a autonomiczny samochód bezpiecznie dowiózł do celu.

Marcin Biernatowski Marcin Biernatowski, Poland Channel Services Head, Citi Handlowy
16.10–16.50

Jak metodyka COBIT może pomóc przygotować się do wdrożenia RODO.

Kontynuacja warsztatu cz.4

Joanna Karczewska Joanna Karczewska, ISACA Warsaw Chapter
16.50–17.00

Podsumowanie i zakończenie konferencji.

Organizatorzy dołożą wszelkich starań, aby konferencja odbyła się zgodnie z prezentowanym programem, jednak zastrzega się możliwość częściowych zmian.

Udział w konferencji Semafor 2017 to
13 punktów CPE do certyfikatów: CISSP/ CISA/ CISM/ CRISC/ CGEIT

DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY:

 • Szefów działów bezpieczeństwa (CISO /CSO )
 • Audytorów bezpieczeństwa IT
 • Osoby odpowiedzialne za administrowanie sieciami i systemami IT
 • Ekspertów odpowiedzialnych za ciągłość działania i zarządzanie kryzysowe
 • Szefów działów audytu, audytorów
 • Konsultantów i ekspertów bezpieczeństwa informacji
 • Menedżerów i specjalistów z działów zarządzania ryzykiem
 • Menedżerów i Dyrektorów IT
 • Ekspertów IT Governance

WYBRANI PRELEGENCI

Jakub Anderwald

Delivery Director, KMD Poland

Artur Bicki

CEO, EMCA

Marcin Biernatowski

Poland Channel Services Head, Citi Handlowy

Łukasz Bobrek

Specjalista ds. bezpieczeństwa IT, SecuRing

Michał Brandt

CSO, Ekspert ds. bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych, Raiffeisen Polbank

Tomasz Bukowski

Kierownik Zespołu Security Threat Intelligence, Bank Millennium SA

Klaudyna Busza - Kujawska

Senior Presales Engineer, Kemp Polska

Luca Carettoni

co-founder, Doyensec

Paulina Czarkowska

‎IT Recruitment Expert/Lead, KMD Poland

Andrzej Dalasiński

Group Leader, Vulnerability Management & Compliance Checks, Bosch Cyber Defense Center

Robert Dąbrowski

Szef działu inżynierów systemowych, Fortinet

Assaf Eyal

Senior Vice President, Verint Enterprise Cyber Global Business

Patryk Gęborys

Wicedyrektor w zespole cyberbezpieceństwa, PwC

Antoni Grzymała

Specjalista, Exatel S.A.

Adam Haertle

Trener, wykładowca, redaktor naczelny, ZaufanaTrzeciaStrona.pl

Maciej Iwanicki

Business Development Manager, Fortinet

Borys Iwaszko

CK, CSIRT MON

David Jacoby

Senior Security Researcher, Kaspersky Lab

Marcin Kaczmarek

CISA, ekspert bezpieczeństwa informacji, BZ WBK

Adrian Kapczyński

Członek Zarządu, Polskie Towarzystwo Informatyczne

Krzysztof Karbowiak

Konsultant Techniczny, Quest Dystrybucja

Joanna Karczewska

One of Europe’s Top Cyber Women, ISACA Warsaw Chapter

Piotr Kawa

Network Department Manager, Bakotech

Tomasz Kazimierski

Consulting Solution Director, Oracle Polska, ISACA Warsaw Chapter

Anna Kobylańska

Adwokat, counsel, PwC

Xawery Konarski

Adwokat, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Mark Kreymer

Regional Sales Director for Central & Eastern Europe, ObserveIT

Michał Kurek

Partner, KPMG

Carl Leonard

Principal Security Analyst, Security Labs Forcepoint

Mariusz Litwin

Analityk, EY

Aleksander Ludynia

Starszy Menedżer w Zespole Zaawansowanych Usług Bezpieczeństwa, EY

Borys Łącki

IT Seurity Consultant, Logicaltrust

Janusz Nawrat

Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Informacji i Systemów Informatycznych., Raiffeisen Polbank

Mateusz Olejarka

Starszy specjalista ds. bezpieczeństwa IT, SecuRing

Adrian Pisarczyk

Konsultant, FireEye

Robert Pławiak

Prezes Zarządu, ILS Sp. z o.o. (Shared Services GK Pelion)

Marek Robak

Head of IT Operations, Gemius

Marcin Romanowski

Channel Manager Europe, Vade Secure

Michał Sajdak

Twórca portalu sekurak.pl, założyciel Securitum

Tomasz Sordyl

Wicedyrektor Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego, NIK

Łukasz Stachowicz

IT Infrastructure Security Service Manager, BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego

dr inż. Mariusz Stawowski

Senior Member, ISSA Polska

Izabela Szczygielska

Adwokat, Wierciński Kwieciński Baehr

Kacper Szurek

Detection Engineer, ESET

Robert Ślaski

Główny Konsultant ds. sieci, Atende

Łukasz Ślęzak

Menedżer, PwC

Agnieszka Wachowska

Partner, Radca prawny, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Tomasz Wodziński

Kierownik Security Operations Center (SOC), Exatel S.A.

Paweł Żuchowski

Wiceprezes i Dyrektor Techniczny, Quest Dystrybucja

RADA PROGRAMOWA SEMAFOR 2017

Julia Juraszek

Starszy Specjalista ds. Bezpieczeństwa, T-Mobile

Michał Brandt

CSO, Ekspert ds. bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych, Raiffeisen Polbank

Adam Danieluk

Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa IT w First Data Polska, Prezes ISSA Polska

Wojciech Dworakowski

IT Security Expert, SecuRing

Tomasz Dziurzyński

Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych i Informacji(CISO), Citi Handlowy

Patryk Gęborys

Wicedyrektor w zespole cyberbezpieczeństwa, PwC

Michał Kurek

Partner, KPMG

Przemysław Obuchowski

Security Manager, Atos

Robert Pławiak

Dyrektor Departamentu Informatyki, Europejski Fundusz Leasingowy

Patryk Puliński

Analityk bezpieczeństwa informacji, QuintilesIMS

Piotr Filip Sawicki

Starszy Audytor w Citi Handlowy, Prezes ISACA Warsaw Chapter

Jacek Skorupka

Regional Information Risk Manager, Coca-Cola Services

Artur Ślubowski

Head of Security Team, PKP Informatyka

Artur Wach

ICG O&T Risk & Controls (OTRC) Head for Poland CSC, Citi Handlowy

Sebastian Watras

Dyrektor Rynku, IDG Poland

Łukasz Wierzbicki

IT Security Specialist, KMD Poland

Sylwia Wystub

Dyrektor ds. Bezpieczeństwa, Interia.pl

TAK WYGLĄDAŁA POPRZEDNIA EDYCJA KONFERENCJI SEMAFOR

Organizatorzy

Mecenasi

Partnerzy merytoryczni

Wystawcy

Patronat merytoryczny

Patroni medialni

Patron honorowy

LOKALIZACJA KONFERENCJI

STADION PGE NARODOWY W WARSZAWIE
Warszawa, al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1

SPOTKANIE INTEGRACYJNE

Restauracja BOHEMIA
Al. Jana Pawła II 23

NOCLEGI DLA UCZESTNIKÓW KONFERENCJI:

Uczestnicy konferencji Computerworld SEMAFOR X Forum Bezpieczeństwa i Audytu IT mają zapewnione preferencyjne stawki w poniższych hotelach, doskonale skomunikowanych z miejscem odbywania się konferencji - PGE Narodowym.
Poniższe stawki obowiązują w terminach 29-31.03.2017.  

Hasło uprawniające do skorzystania z oferty: SEMAFOR

Golden Tulip****

Towarowa 2, Warszawa
tel. 22-582-72-09
mail: [email protected]

330 PLN brutto/doba - pokój jednoosobowy
365 PLN brutto/doba - pokój dwuosobowy 

Cena zawiera śniadanie bufetowe w Restauracji Branche, dostęp do siłowni i sauny.

Ceny obowiązują do 06.03.2017 w miarę dostępności miejsc noclegowych.
Po tym terminie można dokonywać rezerwacji wyłącznie po cenach dnia.

Campanile***

Towarowa 2, Warszawa
tel. 22-582-72-04
[email protected]

270 PLN brutto/doba- pokój jednoosobowy
295 PLN brutto/doba - pokój dwuosobowy

Cena zawiera śniadanie bufetowe w Restauracji The Loft.

Ceny obowiązują do 06.03.2017 w miarę dostępności miejsc noclegowych.
Po tym terminie można dokonywać rezerwacji wyłącznie po cenach dnia.

Novotel Centrum

ul. Marszałkowska 94/98, Warszawa
Tel: (+48)22/5960000

369 PLN netto/ doba- pokój jednoosobowy
399 PLN netto/doba - pokój dwuosobowy

Cena zawiera śniadanie

Ceny obowiązują do 28.02.2017 w miarę dostępności miejsc noclegowych.
Po tym terminie można dokonywać rezerwacji wyłącznie po cenach dnia.

Radisson Blu Sobieski****

Pl. Zawiszy 1, Warszawa
e-mail: re[email protected]

PLN 380,- + 8% VAT pokój jednoosobowy
PLN 430,- + 8% VAT pokój dwuosobowy

Cena zawiera "Super Breakfast Buffet", śniadanie typu "Grab & Run",wstęp wolny do Fitness Centre z salą ćwiczen siłowych, jacuzzi i sauną, darmowy dostęp szerokopasmowy do Internetu

 

Jesteśmy do Państwa dyspozycji:Sebastian Watras
Tel. 662 287 730
[email protected]

Klaudia Kałuska
Tel. 662 287 865
[email protected]

Patrycja Gielecińska
Tel. 662 287 833
[email protected]

Włodzimierz Duszyk
Tel. 662 287 870
[email protected]