Novotel Centrum

ul. Marszałkowska 94/98, Warszawa
Tel: (+48)22/5960000