Warsztaty: Scrum Master - kompetencje oparte o działania.

Zapraszamy na warsztaty o kompetencjach Scrum Mastera opartych na działach!

Cele warsztatów:

  • zastosowanie metody budowy macierzy kompetencji w praktyce.
  • zrozumienie obszarów pracy Scrum Mastera.
  • wiedza na temat działań, jakie Scrum Master powinien/może podejmować.

Program warsztatów:

  1. Ćwiczenie wprowadzające
  2. Obszary kompetencji Scrum Mastera
  3. Przegląd macierzy
  4. Podsumowanie i wnioski

Liczba uczestników: maks. 25 osób. O rejestracji na warsztaty decyduje szybkość zgłoszeń (rejestracja będzie prowadzona poprzez ankietę mailową oraz w dniu konferencji na recepcji wydarzenia).

Czas trwania: 1h - równolegle do głównego programu konferencji (godz. 15:50-16:50)

Łukasz Filut

PAgile Consultant & CEO, DAC Software/Beshesha

Jestem praktykiem zarządzania z 20 letnim doświadczeniem. Obecnie jestem prezesem firmy softwarowej (DAC Software) oraz dodatkowo wspieram organizacje w zmianie. Koncentruję się na wartości i budowie kultury organizacji uczącej się. Dla mnie są one kluczowymi aspektami, którymi się kieruję. Byłem programistą, testerem, dyrektorem, program i projekt menedżerem, liderem służebnym oraz menedżerem produktu. Zarządzam organizacjami i zespołami od ponad 10 lat w różnych kontekstach i konfiguracjach. Moje portfolio zawiera organizacje tradycyjne takie jak największa grupa szkół wyższych w Europie jak i organizacje zarządzane w sposób zwinny. Koncentruję się na usługach, a od paru lat bardzo chętnie wychodzę poza IT czyli marketing, przemysł budowlany, PR, szkolnictwo i kilka innych. Wspieram organizacje w zmianie, zwiększając świadomość wartości dla klienta w organizacji. Pomagam uzyskać koncentrację na niej oraz dostarczać ją w sposób efektywny i przewidywalny. Jest to realizowane poprzez tworzenie kultury organizacji uczącej. Tworzymy pętle informacji zwrotnej pomiędzy organizacją, a klientem i organizacją, a pracownikiem najczęściej wykorzystując do tego Scrum.