O TECHNOLOGIACH I KOMPETENCJACH DLA PRZEMYSŁU 4.0

Firmy, które wchodzą na drogę transformacji przemysłowej czerpią z tego ogromne korzyści, tj. wzrost efektywności, optymalizacja i oszczędność zasobów, ograniczenie kosztów, co finalnie przekłada się na zwiększenie konkurencyjności i wzrost rentowności. W czasach silnej konkurencji i rosnących wymagań klientów, automatyzacja, pozwalająca na produkcję na masową skalę, przestała już wystarczać. Celem firm produkcyjnych staje się elastyczność produkcji, pozwalająca na łatwą zmianę profilu produkcyjnego i personalizację produkcji, przy równoczesnym zachowaniu efektywności kosztowej.

Taka przełomowa zmiana efektywności procesów wytwórczych, określana czwartą rewolucją przemysłową, możliwa jest dzięki wysoce zaawansowanej automatyzacji procesów oraz synergii zaimplementowanych technologii informatycznych.

Do najważniejszych technologii z obszaru Przemysłu 4.0 zalicza się IoT wykorzystujący inteligentne urządzenia i sieci czujników do przesyłu ogromnych ilości danych, Big Data (pozwalająca na analizę i przetwarzanie tych danych), Cloud Computing (umożliwiający ich gromadzenie). Efektywne wykorzystanie danych z sieci IoT początkuje całkowitą niezależność maszyn produkcyjnych.

Zapraszamy do udziału w konferencji, poświęconej rewolucji cyfrowej sektora przemysłowego.

Konferencja Przemysł 4.0 online jest doskonałą okazją do dyskusji nad wyzwaniami przedsiębiorstw produkcyjnych
oraz poznania praktycznych zastosowań nowoczesnych rozwiązań zgodnych z koncepcją przemysłu 4.0.
W programie inspirujące przykłady rozwoju biznesu w oparciu o zmiany zgodne z koncepcją przemysłu 4.0.

PARTNERZY O KONFERENCJI


Zaproszenie na konferencję Przemysł 4.0 firmy Fortinet
Paweł Wojciechowski, Business Development Manager, Fortinet

Zaproszenie do wysłuchania prelekcji firmy ICsec
Robert Juszczyk, Co-founder & CEO, ICsec

Zaproszenie do wysłuchania prelekcji firmy Webcon
Radosław Majer, Key Account Manager, WEBCON

Wyzwania dotyczące sektora przemysłu
Radosław Majer, Key Account Manager, WEBCON

Wyzwania dla Przemysłu 4.0
Paweł Wojciechowski, Business Development Manager, Fortinet

FOTOGALERIA:

WIDEO:

PROGRAM KONFERENCJI: 

 

Konferencja Computerworld PRZEMYSŁ 4.0 25 listopada 2020
09.30–09.35

Powitanie uczestników. Rozpoczęcie konferencji

Jarosław Kuźniar Jarosław Kuźniar, Dziennikarz, wykładowca, CEO, Kuźniar Media
09.35–09.55

Przemysł 4.0. Sprawdzam!

Okres pandemii był doskonałym sprawdzianem dla Przemysłu 4.0. W bardzo krótkim czasie branża produkcyjna musiała się dostosować do wymogów pracy zdalnej oraz reżimu narzuconego przez lockdown. Dodatkowo wiele budowanych latami modeli opartych na filozofii Just-in-Time zostało skonfrontowanych z rzeczywistością zakłóconych łańcuchów dostaw czy niespodziewanych zawirowań popytu na produkty. Czy technologia informatyczna sprostała pokładanym w nią nadziejom? Czy pomogła przetrwać najgorszy okres? Czy uprawnione jest myślenie, że pandemia przyspieszyła transformację cyfrową o kilka lat? I wreszcie – czego możemy się spodziewać w przyszłości? Na te i inne pytania odpowiem opierając się na unikalnych badaniach IDC przeprowadzanych przez ostatnie kilka miesięcy w Polsce i w Europie.

Jarosław Smulski Jarosław Smulski, Senior Program Manager, IDC Poland
09.55–10.20

Bezpieczeństwo systemów przemysłowych w dobie przemysłu 4.0.

Cyberprzestępcy specjalizujący się w atakach na systemy przemysłowe często dysponują ogromnymi zasobami, a przemysłowe systemy sterowania stały się ostatnio atrakcyjnymi celami. Dlatego tak ważne jest zastosowanie odpowiednich systemów ochrony. Podczas wystąpienia opowiem o rozwiązaniach firmy Fortinet, które zapewniają bezpieczeństwo i poprawne działanie przemysłowych systemów sterowania. Przedstawię architekturę systemu bezpieczeństwa zapewniającą wielowarstwową ochronę systemów ICS/SCADA, pozwalającą na spełnienie normy IEC 62443.

Paweł Wojciechowski Paweł Wojciechowski, Business Development Manager, Fortinet
10.20–10.45

Człowiek – prawdziwy bohater cyfrowej transformacji.

Cyfrowa transformacja dzieje się na naszych oczach. Czy ominęła firmy produkcyjne? W jaki sposób odnaleźć prawdziwych superbohaterów na rynku pracy, na którym brakuje 50 tys. specjalistów? Jakie kompetencje staną się kluczowe, a jakie ulegną dewaluacji w ciągu najbliższych kilku lat? O zmianie mentalności, rosnącej roli IT w biznesie oraz korzyściach wynikających z zastosowania platform low-code w przemyśle, opowie Radosław Majer, Key Account Manager w WEBCON.

Radosław Majer Radosław Majer, Key Account Manager, WEBCON
10.45–11.10

Transformacja cyfrowa w przemyśle w oparciu o rozwiązania IT stworzone do przetwarzania na brzegu sieci.

Przemysł 4.0 to koncepcja opisująca proces transformacji technologicznej i organizacyjnej przedsiębiorstw, który obejmuje zmianę podejścia do IT, wprowadzanie nowych modeli biznesowych oraz cyfryzację wykorzystywanych produktów i usług. Niewątpliwie jedną z największych sił napędowych współczesnej - cyfrowej transformacji przemysłowej jest szeroko rozumiana rewolucja związana z IT. To właśnie właściwe wykorzystanie inteligentnych rozwiązań technologicznych stanowi w obecnych czasach główną przewagę konkurencyjną w przemyśle. Idealnym przykładem technologii, która pomaga wypracować przewagę technologiczną jest wykorzystanie rozwiązań brzegowych (Edge Computing) w połączeniu z chmurą hybrydową – innymi słowy, przetwarzanie danych lokalnie, a następnie przesyłanie ich do chmury. W trakcie wystąpienia zaprezentujemy rozwiązanie stanowiące połączenie obydwu obszarów w postaci serwerów brzegowych Lenovo, które można płynnie  zintegrować z chmurą Microsoft Azure Stack otrzymując w ten sposób środowisko prawdziwie hybrydowe w postaci infrastruktury hiperkonwergentnej (HCI).

Łukasz Borkowski Łukasz Borkowski, Sales Engineer, BI & Infrastructure, Lenovo Data Center Group
11.10–11.30

Przerwa . Zapraszamy do odwiedzenia STREF PARTNERSKICH.

11.30–11.50

Aspekty prawne zastosowania sieci komunikacyjnych, w tym 5G w przemyśle.

Sieć 5G zapewnia niezawodną łączność o niskich opóźnieniach w zastosowaniach  krytycznych, włączając w to kontrolę urządzeń w czasie rzeczywistym, robotykę przemysłową, łączność z pojazdami oraz systemami bezpieczeństwa, autonomiczne pojazdy i bezpieczniejsze sieci transportowe. Systematycznie budowany jest popyt na nowe usługi m.in. te dla przemysłu. Zastosowanie sieci 5G w przemyśle ma szanse wywrzeć największy wpływ na ten sektor poprzez możliwość przesyłania dużych ilości informacji i danych w szybki i zintegrowany sposób, co powoduje korzyści związane ze zwiększeniem możliwości przetwarzania i analizy tych danych. Spowoduje to przede wszystkim wzrost wydajności i szybkości produkcji oraz uelastycznienie łańcucha dostaw. Jako główne zidentyfikowane bariery, które utrudniają pełną transformację polskiego przemysłu w stronę Przemysłu 4.0 wskazuje się bariery pozaprawne takie jak niska świadomość technologii oraz brak wiedzy wśród przedsiębiorców, jak te technologie wdrażać czy brak zaufania we współpracy podmiotów na rynku. Istnieją jednak także wyzwania prawne, tj.:
- brak ugruntowanej praktyki, popartej stosownymi analizami oraz wytycznymi, organów antymonopolowych w zakresie naruszeń prawa konkurencji w związku z użyciem algorytmów i automatyzacją oraz cyfryzacją procesów zachodzących w przedsiębiorstwach;
- zapewnienie zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz przestrzeganie prawa do prywatności;
- konieczność zapewnienia bezpieczeństwa systemów i sieci;
- kwestia odpowiedzialności za działania urządzeń korzystających z sieci 5G. Będą one autonomiczne, czyli będą działać bez stałego udziału człowieka. Kto w takim razie odpowiedzialny jest za ich błędy, użytkownik, producent, twórca oprogramowania?
Na te i inne pytania odpowie adwokat Justyna Wilczyńska-Baraniak, Lider Zespołu Prawa Własności Intelektualnej, Technologii i Danych Osobowych w EY Law, która jest autorem ekspertyzy „Bariery legislacyjne związane z wykorzystaniem technologii i usług 5G w gospodarce polskiej". Ekspertyza została przygotowana dla Ministerstwa Cyfryzacji na zlecenie Instytutu Łączności.

Justyna Wilczyńska-Baraniak Justyna Wilczyńska-Baraniak, Associate Partner, adwokat i Lider Zespołu Prawa Własności Intelektualnej, Technologii oraz Danych osobowych, EY Law
11.50–12.10

Cyberatak Man-in-the-middle na sieci automatyki przemysłowej. Studium przypadku.

Zagrożenia cybernetyczne są wszędzie. Wiele uwagi poświęca się zabezpieczeniom przed cyberatakami w sieciach IT – są to m.in. firewalle i systemy antywirusowe nowej generacji czy dwuskładnikowe uwierzytelnianie. Niestety, sieci przemysłowe (OT) wciąż pozostają niedostatecznie zaadresowanym obszarem pod kątem cyberbezpieczeństwa. Zarówno w sieciach IT jaki i OT najbardziej znane są zagrożenia typu malware, DDOS, APT, phishing, czy dotkliwe finansowo ransomware. Na szczególną uwagę zasługuje atak typu Man-In-the-Middle, który jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych zagrożeń dla instalacji przemysłowych. Według szacunków ekspertów aż 80% wszystkich cyber incydentów jest wynikiem błędu człowieka. Jak sieci przemysłowe „łapią wirusa”? Jakie konsekwencje niesie za sobą cyberatak? Jak namierzyć niepożądaną komunikację w sieci przemysłowej? ICsec zaprezentuje studium przypadku ataku typu Man- in-the-middle na sieć OT, a także wskaże sposoby skutecznej cyber ochrony, na przykładzie rozwiązania IDS (Intrusion Detection System) jakim jest SCADVANCE XP.

Katarzyna Berbeć Katarzyna Berbeć, Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju, ICsec S.A.
12.10–12.40

Droga do przemysłu 4.0 PKN ORLEN (CASE STUDY)

Artur Groszek Artur Groszek, IT Executive Director, PKN Orlen SA
12.40–13.00

Najnowsze rozwiązania dla Przemysłu 4.0 z obszaru automatyzacji produkcji i robotyzacji.

Celem prelekcji jest omówienie najnowszych technologii z obszaru automatyzacji i robotyzacji logistyki produkcji i logistyki magazynowej. W szczególności przedstawione zostaną rozwiązania z zakresu autonomicznych robotów mobilnych, systemów automatycznej paletyzacji w oparciu o roboty kolaboracyjne oraz dystrybucji i składowanie materiałów wspomaganych platformą oprogramowania dedykowaną do analizy i zbierania danych. Podczas prelekcji omówiona zostanie platforma oprogramowania do monitorowania produkcji w czasie rzeczywistym wspomagająca działania mające na celu zwiększenie produktywności, wydajności jak również optymalizacji procesu produkcyjnego.

Robert Jastrzębski Robert Jastrzębski, Dyrektor Sprzedaży, Europa Systems
13.00–13.15

Jak uniknąć bezsennych nocy i utrzymać produkcję - o bezpieczeństwie sieci przemysłowej.

Chcemy czy nie, IT wnika coraz głębiej w obszary przemysłowe. Przynosi nowe możliwości, pozwala efektywniej zarządzać produkcją, poprawia raportowanie, nierzadko pozwala znacznie obniżać koszty. Wydzielony, odseparowany czy autonomiczny obszar infrastruktury OT już dzisiaj jest fikcją, a w przyszłości będzie jeszcze mniej realny oraz rzadziej obserwowany w praktyce. IT wnosi do przemysłu tzw. „powiew świeżości”, niestety wprowadza także dodatkowe bardzo poważne, wcześniej nieznane w tym świecie ryzyka. Jakie to ryzyka i jak sobie z nimi skutecznie radzić, opowiemy w trakcie wystąpienia.Jednym z głównych zadań Fundacji jest integracja środowisk związanych z przemysłem 4.0, stąd ważne jest również wypracowanie wspólnego języka i rozumienia zagadnień o których dyskutujemy. Eksperci fundacji, biorący udział w europejskim dyskursie w zakresie technologii i rozwiązań biznesowych dla Przemysłu 4.0, wypracowują wspólne standardy oraz spójną wizję przemysłu przyszłości, która będzie mogła usprawnić budowanie polskiego ekosystemu 4.0.  

Marcin Krzemieniewski Marcin Krzemieniewski, Business Line Manager, NTT Ltd.
13.15–13.30

Przykłady zastosowań nowoczesnych rozwiązań zgodnych z koncepcją Przemysłu 4.0.

Jakie działania w sektorze produkcji powodują, że wdrożenie rozwiązań zgodnych z koncepcją Przemysłu 4.0. wymaga również uwzględnienia idei zawartych w koncepcji Przemysłu 5.0? Wiek XXI to coraz szybszy wzrost automatyzacji w sektorze produkcyjnym. Coraz więcej miejsc pracy zastępowanych jest przez roboty. Czy to znaczy, że praca ludzka przestanie mieć znaczenie? Według twórców nowej idei Rewolucji 5.0 człowiek i jego twórcza inteligencja będzie wspierać rozwiązania wypracowane w koncepcji Przemysłu 4.0 i będzie wręcz niezbędna. W IFS wprowadzamy do naszych rozwiązań innowacyjne technologie i funkcjonalności, aby wesprzeć rozwój przedsiębiorstw z branży produkcyjnej. Podczas prezentacji skupimy się na omówieniu rozwiązań wspierających realizację koncepcji Przemysł 4.0, a także wyzwań związanych z Rewolucją 5.0.

Agata Kosińska-Kujawska Agata Kosińska-Kujawska, Key Account Executive, IFS Poland
13.30–13.45

Becoming advanced in predictive maintenance methods (CASE STUDY)

Transformation from non-automated processes to advanced predictive maintenance methods. A client success story with IFS Enterprise Asset Management solution.

Nurija Galikova Nurija Galikova, Konsultant, CGI Litwa
13.45–14.05

Przerwa. Zapraszamy do odwiedzenia STREF PARTNERSKICH.

14.05–14.25

Milion powodów, dla których warto postawić na cyfrowe kompetencje w biznesie. (CASE STUDY)

Podobno pierwszy milion trzeba ukraść. I choć tym razem historia potoczyła się inaczej, obyło się bez wchodzenia w konflikt z prawem, to rezultat był podobny. Prawie milion koron szwedzkich oszczędności uzyskanych dzięki chmurowemu pakietowi biurowemu Office 365 w trudnym czasie pandemii to fantastyczny rezultat. Nawet biorąc pod uwagę, że to bardziej uniknięcie kosztu powstałego w rezultacie długu technologicznego, niż realizacja dodatkowej korzyści, ogromna suma pozostała w kasie firmy. Udało się tego dokonać dzięki cyfrowym kompetencjom, zaangażowaniu i upoważnieniu (empowerment) kilku pracowników HR, którzy sami rozwiązali problem, którego nie mogło rozwiązać IT. W tej prezentacji pokażę wymierne rezultaty, jakie przyniosło postawienie na cyfrowe kompetencje w biznesie, oraz jak wykorzystać entuzjazm i znajomość własnej dziedziny przez pracowników do wprowadzenia drobnych usprawnień, które nigdy nie trafią na radar IT, a mogą przyczynić się do rozwiązania Twojego następnego istotnego problemu biznesowego.

Sebastian Szachnowski Sebastian Szachnowski, Director HRS Digitalization, Volvo Group
14.25–14.45

Czy innowacja to tylko roboty?

Ciągłość działania organizacji jest dziś jedną z kluczowych kwestii dla wielu firm produkcyjnych, ale nie tylko. Wiele procesów jest automatyzowanych, ale czy to oznacza brak potrzeby komunikacji – między oddziałami, czy po prostu – ludźmi? Podczas swojej prelekcji postaram się nakreślić kilka przykładów jak nowoczesna technologia może pozytywnie wpłynąć na działanie firmy. Pokażę także przykład praktyczny, gdzie wdrożenie innowacyjnego systemu pozwoliło obniżyć koszty infrastruktury IT o 40% przy jednoczesnym zwiększeniu możliwości działania i – dodatkowo – pozwoliło sprawnie działać firmie produkcyjnej w trakcie obecnej pandemii.

Robert Paszkiewicz Robert Paszkiewicz, VP, Central and Eastern Europe, OVHcloud
14.45–15.10

Cyfrowe ekosystemy wyzwaniem współczesnego przemysłu.

Andrzej Soldaty Andrzej Soldaty, Prezes Zarządu, Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości
15.10–15.35

„Inteligentna” maszyna – przyszłość prewencji szkodowej”

Dzisiejszy rynek związany z technologiami IoT oferuje mnogość rozwiązań systemowych, dzięki którym możemy realizować różne cele biznesowe. Już dzisiaj możemy znaleźć na rynku rozwiązania dopasowane do potrzeb większości przedsiębiorców. Kolejna rewolucja przemysłowa, której jesteśmy świadkami zachęca nas do wykorzystywania innowacyjnych technologii dzięki którym możemy zawierać nieoczywiste partnerstwa. Współpraca ERGO Hestii S.A. oraz ABB Sp. z o.o. potwierdza te możliwości.

Hubert Karpiński Hubert Karpiński, Menedżer Projektu, Hestia Corporate Solutions
Tomasz Wlazło Tomasz Wlazło, Menedżer ds. cyfryzacji, Zespół Sprzedaży Serwisowej ABB
15.35–15.50

Cyfryzacja procesów biznesowych, niezbędny element wsparcia transformacji sektora przemysłowego.

Czwarta rewolucja przemysłowa ma na celu zwiększenie produktywności, szybkie reagowanie na zmiany rynku. Czy to się uda, jeśli pilne zamówienie wpadnie pod biurko podczas piątkowego sprzątania przestrzeni biurowej, jeśli kluczowe kompetencje są na urlopie, jeśli zaskoczy nas lockdown? Zapraszam na prezentację, gdzie na przykładzie platformy Webcon BPS w praktyce zmierzymy się cyfryzacją  procesów.

Artur Bober Artur Bober, Senior konsultant, CGI Polska
Hubert Chadaj Hubert Chadaj, Konsultant, Architekt, CGI Polska
15.50–16.00

Zakończenie konferencji.

Jarosław Kuźniar Jarosław Kuźniar, Dziennikarz, wykładowca, CEO, Kuźniar Media
Organizatorzy dołożą wszelkich starań, aby konferencja odbyła się zgodnie z prezentowanym programem, jednak zastrzega się możliwość częściowych zmian godzin poszczególnych wystąpień.

W gronie członków Rady Programowej:

Program konferencji powstaje przy współpracy z Radą Programową, do której zaprosiliśmy przedstawicieli firm produkcyjnych,
instytucji centralnych oraz uznanych ekspertów w obszarze optymalizacji procesów produkcyjnych.

Marcin Bąk

Członek Zarządu / Dyrektor Zakładu, Pfleiderer Grajewo

Dariusz Borkowski

CIO, Grupa Kapitałowa IGLOTEX

Krzysztof Bryła

Head of Group IT, Espersen Polska

Robert Buba

Kierownik IT Produkcja Poznań PF-3/3, Volkswagen Poznań

Joanna Chmielak

Major Account Manager, Fortinet

Dawid Dudek

Acting Head of IT, SANHUA EMEA

Grzegorz Gola

Członek Zarządu, Dyrektor ds. sprzedaży i rozwoju, IFS Poland

Artur Groszek

IT Executive Director, PKN Orlen SA

Robert Juszczyk

Co-founder & CEO, ICsec S.A.

Grzegorz Mikucki

Dyrektor Informatyki, Ceramika Paradyż

Marek Niziołek

Digital Transformation Director, CIO, Śnieżka

Mariusz Sobociński

IT & Business Analysts Director, Grupa Nowy Styl

Andrzej Soldaty

Prezes Zarządu, Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości

Sebastian Szachnowski

Director HRS Digitalization, Volvo Group

Przemysław Zakrzewski

Head of Corporate Technology Center, ABB

Prowadzący:

Jarosław Kuźniar

Dziennikarz, wykładowca, CEO, Kuźniar Media

W gronie prelegentów:

Katarzyna Berbeć

Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju, ICsec

Artur Bober

Senior konsultant, CGI Polska

Łukasz Borkowski

Sales Engineer, BI & Infrastructure, Lenovo Data Center Group

Hubert Chadaj

Konsultant, Architekt, CGI Polska

Nurija Galikova

Konsultant, CGI Litwa

Artur Groszek

IT Executive Director, PKN Orlen SA

Robert Jastrzębski

Dyrektor Sprzedaży, Europa Systems

Hubert Karpiński

Menedżer Projektu, Hestia Corporate Solutions

Agata Kosińska-Kujawska

Key Account Executive, IFS Poland

Marcin Krzemieniewski

Business Line Manager, NTT Ltd.

Radosław Majer

Key Account Manager, WEBCON

Robert Paszkiewicz

VP, Central and Eastern Europe, OVHcloud

Jarosław Smulski

Senior Program Manager, IDC Poland

Andrzej Soldaty

Prezes Zarządu, Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości

Sebastian Szachnowski

Director HRS Digitalization, Volvo Group

Justyna Wilczyńska-Baraniak

Associate Partner, adwokat i Lider Zespołu Prawa Własności Intelektualnej, Technologii oraz Danych osobowych, EY Law

Tomasz Wlazło

Menedżer ds. cyfryzacji, Zespół Sprzedaży Serwisowej ABB

Paweł Wojciechowski

Business Development Manager, Fortinet

Wśród ekspertów dostępnych w strefach partnerskich m. in.:

Katarzyna Berbeć

Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju, ICsec

Piotr Bienias

Principal Systems Engineer, Fortinet

Artur Bober

Senior konsultant, CGI Polska

Łukasz Bogucki

Digital Infrastructure Division Manager, NTT Ltd.

Łukasz Borkowski

Sales Engineer, BI & Infrastructure, Lenovo Data Center Group

Hubert Chadaj

Konsultant, Architekt, CGI Polska

Joanna Chmielak

Major Accounts Manager, Fortinet

Nurija Galikova

Konsultant, CGI Litwa

Marcin Krzemieniewski

Business Line Manager, NTT Ltd.

Robert Kuźmiak

Senior Consulting Manager, IDC Poland

Andrzej Maciejak

SCADA Architect, ICsec S.A.

Radosław Majer

Key Account Manager, WEBCON

Krzysztof Małek

Inżynier Projektu, Europa Systems

Ilona Miziewicz-Groszczyk

Dyrektor Rozwoju Biznesu i Marketingu, Europa Systems

Krystian Palica

Senior Account Manager CEE, OVHcloud

Łukasz Semeniuk

Dyrektor Handlowy, WEBCON

Marek Smolik

CTO, ICsec S.A.

Jarosław Smulski

Senior Program Manager, IDC Poland

Paweł Wojciechowski

Business Development Manager, Fortinet

TEMATYKA KONFERENCJI:

 • Wyzwania transformacyjne sektora przemysłowego

 • Obraz Przemysłu 4.0 w Polsce - stopień adaptacji rozwiązań zgodnych z Przemysłem 4.0 oraz gotowość firm do zmian

 • Przykłady praktycznych zastosowań nowoczesnych rozwiązań zgodnych z koncepcją Przemysłu 4.0

 • Najnowsze rozwiązania dla Przemysłu 4.0 z obszaru automatyzacji produkcji, robotyzacji, IIoT, Big Data, Cloud Computing, wytwarzania addytywnego, rzeczywistości rozszerzonej

 • Optymalizacja kosztów produkcji

 • Poprawa skalowalności produkcji

 • Integracja procesów produkcyjnych, magazynowych i logistycznych

 • Cyberbezpieczeństwo  infrastruktury OT i IT 

 • Cyberbezpieczeństwo procesów technologiczno-produkcyjnych w przedsiębiorstwach

 • Kompetencje w erze Przemysłu 4.0

 • Źródła finansowania projektów w obszarze Przemysłu 4.0

 • Spodziewane zmiany centralne w obszarze wsparcia innowacyjności polskich firm

PRZEMYSŁ 4.0 ONLINE TO:


DO UDZIAŁU SZCZEGÓLNIE ZAPRASZAMY:

 • Dyrektorów produkcji i liderów odpowiedzialnych za procesy produkcyjne

 • Dyrektorów ds. transformacji biznesu

 • Dyrektorów IT

 • Menedżerów zainteresowanych optymalizacją procesów produkcyjnych

POZNAJ OPINIE UCZESTNIKÓW KONFERENCJI PRZEMYSŁ 4.0 w 2019 r.

ZOSTAŃ PARTNEREM KONFERENCJI PRZEMYSŁ 4.0

Udział w roli Partnera to wyjątkowa okazja do zaprezentowania nowych technologii i kompetencji dla gospodarki 4.0.

 

ZOSTAŃ PARTNEREM

Konferencje online to sprawdzona formuła wydarzeń Computerworld.

Zobacz jak wyglądała majowa konferencja online:

Organizator

Partner generalny

Partnerzy strategiczni

Partnerzy merytoryczni

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACYMagdalena Szczodrońska
Tel. 662 287 935
[email protected]

Piotr Fergin
Tel. 533 358 952
[email protected]

Agata Rydzewska
Tel. 662 287 833
[email protected]

Filip Walicki
Tel. 662 287 904
[email protected]

Włodzimierz Duszyk
Tel. 662 287 870
[email protected]