PAŃSTWO 2.0 to jedno z najważniejszych wydarzeń w roku w obszarze strategii cyfryzacji państwa.

W 2021 r. w konferencji wzięło udział ponad 700 uczestników reprezentujących instytucje publiczne szczebla centralnego i samorządowego. 

Udział w konferencji najważniejszych decydentów kształtujących politykę cyfryzacji państwa, stwarza unikatową okazję do poznania cyfrowych priorytetów administracji rządowej, wprost od osób nadzorujących informatyczne inwestycje w sektorze publicznym.

Zapraszamy Państwa do obecności w XII konferencji Computerworld Państwo 2.0,
która będzie transmitowana LIVE z CK Polin w Warszawie.

Program pierwszego dnia skoncentrowany jest na kierunkach rozwoju rządowych projektów IT, perspektywie unijnej 2021-2027, wprowadzanych zmianach w obszarze organizacji rządowej teleinformatyki i cyberbezpieczeństwa państwa. Drugi dzień koncentruje się na wybranych obszarach tj. cyberbezpieczeństwo państwa, zdrowie, smart city, edukacja i rolnictwo.

Do zobaczenia!

Patronat Honorowy

FOTOGALERIA

PROGRAM

Pierwszy dzień konferencji - czwartek, 3 marca 2022 3 marca 2022
09.00–09.05

Powitanie Uczestników. Rozpoczęcie konferencji.

Anna Butrym Anna Butrym, Prowadząca konferencję
09.05–09.25

KEYNOTE SPEAKER: Cyberbezpieczeństwo w obliczu dynamicznie zmieniającej się sytuacji międzynarodowej.

Janusz Cieszyński Janusz Cieszyński, Sekretarz Stanu w KPRM ds. Cyfryzacji, Pełnomocnik Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
09.25–09.45

KEYNOTE SPEAKER: Cyfrowe państwo.

Justyna Orłowska Justyna Orłowska, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech, Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki do spraw Transformacji Cyfrowej, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
09.45–10.05

Wywiad LIVE: Cyfrowe państwo.

Justyna Orłowska Justyna Orłowska, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech, Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki do spraw Transformacji Cyfrowej, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Wanda Żółcińska Wanda Żółcińska, Redaktor Naczelna, Computerworld
10.05–10.25

Cyfryzacja procesu zamówień publicznych.

Hubert Nowak Hubert Nowak, Prezes, Urząd Zamówień Publicznych
10.25–10.45

Fundusze europejskie w perspektywie 2021-2027.

Wojciech Szajnar Wojciech Szajnar, Dyrektor, Centrum Projektów Polska Cyfrowa
10.45–11.05

Perspektywy rozwoju 5G w Polsce.

Jacek Oko Jacek Oko, Prezes, Urząd Komunikacji Elektronicznej
11.05–11.25

Transformacja Cloud-Native i nowe modele konsumpcji IT jako odpowiedź na potrzeby administracji państwowej i samorządowej.

Marcin Madey Marcin Madey, Prezes zarządu, SUSE Polska
Michał Zajączkowski Michał Zajączkowski, Prezes zarządu, Hewlett Packard Enterprise Polska
11.25–12.35

DEBATA: Państwo cyfrowe w obliczu nowych wyzwań - skuteczność i odporność.

Zmiany w organizacji rządowej teleinformatyki. Perspektywa międzynarodowa. Współpraca z dostawcami.

Wanda Żółcińska Wanda Żółcińska, Redaktor Naczelna, Computerworld
Wojciech Janek Wojciech Janek, Zastępca Dyrektora GovTech Polska, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Przemysław Koch Przemysław Koch, Dyrektor, Centralny Ośrodek Informatyki
Marcin Madey Marcin Madey, Prezes zarządu, SUSE Polska
Hubert Nowak Hubert Nowak, Prezes, Urząd Zamówień Publicznych
Maciej Wardaszko Maciej Wardaszko, Prezes Zarządu, Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o.
Adam Wojtkowski Adam Wojtkowski, Dyrektor Generalny, Region Europy Środkowo-Wschodniej, Red Hat
Michał Zajączkowski Michał Zajączkowski, Prezes zarządu, Hewlett Packard Enterprise Polska
12.35–13.05

Przerwa na kawę. Zapraszamy do odwiedzenia stref partnerskich.

13.05–13.25

Największe systemy IT w Państwie – wyzwania.

Przemysław Koch Przemysław Koch, Dyrektor, Centralny Ośrodek Informatyki
13.25–13.45

Otwarta platforma aplikacyjna jako fundament transformacji cyfrowej państwa.

Wojciech Wrona Wojciech Wrona, Dyrektor Sektora Publicznego, Red Hat
13.45–14.05

Krajowy System eFaktur - wskazówki dla przedsiębiorców zanim rozwiązanie stanie się obligatoryjne.

Rafał Łaba Rafał Łaba, Sales Director Eastern Europe, OpenText
14.05–14.25

Projekty resortu finansów - wpływ na efektywność administracji podatkowej, dalsze plany.

Maciej Wardaszko Maciej Wardaszko, Prezes Zarządu, Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o.
14.25–14.45

Strategie ochrony przed ransomware – luka między nimi a narzędziami potrzebnymi do ochrony przed metodami wykorzystanymi do uzyskania dostępu do organizacji.

Maciej Iwanicki Maciej Iwanicki, Business Development Manager, Fortinet
14.45–15.05

Chmura identyczna jak publiczna – fundament innowacji we własnym data center.

Tomasz Żegleń Tomasz Żegleń, Cloud Solutions Engineering Leader for Poland, Oracle
15.05–15.25

Predykcje w cyberbezpieczeństwie na rok 2022 i ich wpływ na sektor publiczny.

Michał Kozłowski Michał Kozłowski, Dyrektor Zarządzający, Polska, Palo Alto Networks
15.25–15.45

Cyber Range odpowiedzią na zaawansowane cyberzagrożenia.

Rafał Jaczyński Rafał Jaczyński, Regional Cyber Security Officer CEE & Nordics, Huawei Technologies
15.45–16.05

Comarch e-Wizyty - system zdalnej obsługi klienta.

Jakub Pizoń Jakub Pizoń, Konsultant ds. Rozwiązań Biznesowych, Comarch
16.05–16.25

Rozwiązania sztucznej inteligencji dla administracji publicznej.

Wojciech Puch Wojciech Puch, Channel Manager, Inspur
16.25–16.45

Wdrożenie dla Ministerstwa Sprawiedliwości – Państwo 2.0.

Grzegorz Kędzior Grzegorz Kędzior, Head of Sales in Poland, Transition Technologies PSC
16.45–16.55

Zakończenie programu 1. dnia konferencji.

Drugi dzień konferencji - piątek, 4 marca 2022 4 marca 2022
09.30–09.35

Otwarcie 2. dnia konferencji.

Anna Butrym Anna Butrym, Prowadząca konferencję
Sesja: Zdrowie 2.0
09.35–09.55

Postęp w cyfryzacji usług publicznych na przykładzie ZUS.

Włodzimierz Owczarczyk Włodzimierz Owczarczyk, Członek Zarządu nadzorujący Pion Operacji i Eksploatacji Systemów, ZUS
09.55–10.15

Otwarte zdrowie.

Grzegorz Woźniak Grzegorz Woźniak, Kierownik Sprzedaży, Sektor Publiczny, Red Hat
10.15–11.00

Debata: Zdrowie 2.0.

Perspektywy rozwoju centralnych projektów informatycznych w ochronie zdrowia.  Wprowadzenie nowoczesnych e-Usług w Podmiotach Leczniczych. Wyzwania placówek ochrony zdrowia w obszarze rozwoju e-usług. AI w ochronie zdrowia - przykłady zastosowań w Polsce, otoczenie regulacyjne, nadchodzące zmiany. Dane medyczne - dostęp do danych, ochrona, świadomość społeczna. Rozwój telemedycyny.

Piotr Janeczek Piotr Janeczek, Pełnomocnik Prezesa Agencji ds. informatycznych, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
Andrzej Osuch Andrzej Osuch, Dyrektor ds. Transformacji Biznesowej, LUX MED
Katarzyna Ptasznik Katarzyna Ptasznik, Wiceprezes Zarządu, Comarch Healthcare
Grzegorz Woźniak Grzegorz Woźniak, Kierownik Sprzedaży, Sektor Publiczny, Red Hat
Wanda Żółcińska Wanda Żółcińska, Redaktor Naczelna, Computerworld
11.00–11.30

Przerwa na kawę. Zapraszamy do odwiedzenia stref partnerskich.

Sesja: Cyberbezpieczeństwo państwa
11.30–11.50

Wystąpienia otwierające: Cyberbezpieczeństwo w obliczu zmieniającej się sytuacji międzynarodowej.

płk. Łukasz Wojewoda płk. Łukasz Wojewoda, Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
11.50–12.10

Bezpieczeństwo na styku chmury.

Paweł Wojciechowski Paweł Wojciechowski, Business Development Manager, Fortinet
12.10–12.30

Trendy w budowie systemów bezpieczeństwa w sieciach organizacji sektora publicznego.

Tomasz Pietrzyk Tomasz Pietrzyk, Szef Zespołu Inżynierów w regionie EEUR, Palo Alto Networks
12.30–12.50

Nowoczesne bezpieczeństwo, czyli zacznijmy od podstaw.

Paweł Wiśniewski Paweł Wiśniewski, Kierownik Sprzedaży Sektor Publiczny, Oracle
12.50–13.40

Debata: Cyberbezpieczeństwo państwa.

Cyberbezpieczeństwo instytucji sektora publicznego. Budżet. Implementacja KSC. Nowe cyberwyzwania w związku z rozwojem e-usług publicznych, pracą zdalną, rozwojem sieci 5G.

Rafał Jaczyński Rafał Jaczyński, Regional Cyber Security Officer CEE & Nordics, Huawei Technologies
Aleksander Klessa Aleksander Klessa, Kierownik Sprzedaży, Sektor Publiczny, Red Hat
Tomasz Pietrzyk Tomasz Pietrzyk, Szef Zespołu Inżynierów w regionie EEUR, Palo Alto Networks
Paweł Wiśniewski Paweł Wiśniewski, Kierownik Sprzedaży Sektor Publiczny, Oracle
Paweł Wojciechowski Paweł Wojciechowski, Business Development Manager, Fortinet
Paweł Wójcik Paweł Wójcik, Hybrid IT Business Unit Manager, Hewlett Packard Enterprise
Grzegorz Stech Grzegorz Stech, Zastępca Redaktor Naczelnej, Computerworld
13.40–14.15

Przerwa na kawę. Zapraszamy do odwiedzenia stref partnerskich.

Sesja: Smart City
14.15–14.35

Miasta inteligentne - dylematy funkcjonowania i rozwoju.

prof. Jacek Szołtysek prof. Jacek Szołtysek, Kierownik Katedry Logistyki Społecznej, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
14.35–14.55

Nowe możliwości zbudowania elastycznej, skalowalnej, rozproszonej infrastruktury dla Smart City.

Artur Duszczyk Artur Duszczyk, Dyrektor ds. rozwoju sprzedaży nowych technologii, SUSE Polska
Paweł Wójcik Paweł Wójcik, Hybrid IT Business Unit Manager, Hewlett Packard Enterprise
14.55–15.10

Dyrektywa UE w sprawie dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych sektora publicznego - propozycja rozwiązania Opentext na przykładzie wdrożenia w innych krajach UE.

Joanna Zdrzałka Joanna Zdrzałka, Sr. Account Manager, OpenText
15.10–16.00

Debata: Smart City.

Efekty działań polskich miast w kierunku smart city. Innowacyjne rozwiązania dla miast - technologie w obszarze transportu, efektywności energetycznej, poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, ochrony środowiska. Sesja z udziałem kierownictwa instytucji samorządowych, kształtujących politykę smart city.

Bartosz Bartoszewicz Bartosz Bartoszewicz, Wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia, Urząd Miasta Gdyni
Robert Bednarski Robert Bednarski, Zastępca Dyrektora ds. SmartCity w Wydziale Promocji Miasta i Turystyki, Urząd Miejski Wrocławia
Artur Duszczyk Artur Duszczyk, Dyrektor ds. rozwoju sprzedaży nowych technologii, SUSE Polska
Ryszard Hordyński Ryszard Hordyński, Dyrektor ds. Strategii i Komunikacji, Huawei Polska
Monika Kamińska Monika Kamińska, Dyrektor Biura ds. Smart City, Urząd Miejski w Białymstoku
Małgorzata Koziej Małgorzata Koziej, Business Development Manager, Transition Technologies PSC
Tadeusz Osowski Tadeusz Osowski, Dyrektor Biura Cyfryzacji Miasta, Urząd m.st. Warszawy
Paweł Szmajda Paweł Szmajda, Business Development Manager, Comarch
prof. Jacek Szołtysek prof. Jacek Szołtysek, Kierownik Katedry Logistyki Społecznej, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Joanna Zdrzałka Joanna Zdrzałka, Sr. Account Manager, OpenText
Grzegorz Stech Grzegorz Stech, Zastępca Redaktor Naczelnej, Computerworld
16.00–16.05

Zakończenie konferencji.

Organizatorzy dołożą wszelkich starań, aby konferencja odbyła się zgodnie z prezentowanym programem, jednak zastrzega się możliwość częściowych zmian godzin poszczególnych wystąpień.

DO UDZIAŁU W KONFERENCJI
SZCZEGÓLNIE ZAPRASZAMY:

  • Przedstawicieli urzędów publicznych: centralnych oraz samorządowych
  • Osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji i realizację działań w obszarze rozwoju państwa cyfrowego i rozwoju e-usług publicznych
  • Kierownictwa spółek sektora publicznego, sektora użyteczności publicznej, sektora obronnego, sektora ochrony zdrowia, placówek edukacyjnych i naukowych, instytucji kształtujących politykę państwa w obszarze rozwoju e-usług w sektorze rolniczym
  • Project Managerów nadzorujących projekty informatyczne w sektorze publicznym oraz sektorze użyteczności publicznej
  • Przedstawicieli służb mundurowych
  • Dyrektorów i naczelników biur strategii i rozwoju
  • Naczelników, kierowników wydziałów IT
  • Menedżerów reprezentujących branżę ICT
 

12. edycja

 

2. dni

 

Blisko
60 prelegentów

 

Ponad
700 uczestników

 

1 dzień
7h transmisji live

 

2 dzień
Focus na wybranych
obszarach

 

VOD
z wystąpień i debat

 

Wirtualne stoiska
z eksperckimi czatami

Goście honorowi:

Janusz Cieszyński

Sekretarz Stanu w KPRM ds. Cyfryzacji, Pełnomocnik Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Justyna Orłowska

Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech, Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki do spraw Transformacji Cyfrowej, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Przemysław Koch

Dyrektor, Centralny Ośrodek Informatyki

Hubert Nowak

Prezes, Urząd Zamówień Publicznych

Jacek Oko

Prezes, Urząd Komunikacji Elektronicznej

Włodzimierz Owczarczyk

Członek Zarządu nadzorujący Pion Operacji i Eksploatacji Systemów, ZUS

Wojciech Szajnar

Dyrektor, Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Maciej Wardaszko

Prezes Zarządu, Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o.

Prowadzący:

Anna Butrym

Prowadząca konferencję

Wanda Zółcińska

Redaktor Naczelna, Computerworld

Grzegorz Stech

Zastępca Redaktor Naczelnej, Computerworld

W gronie prelegentów m.in.:

Bartosz Bartoszewicz

Wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia, Urząd Miasta Gdyni

Robert Bednarski

Zastępca Dyrektora ds. SmartCity w Wydziale Promocji Miasta i Turystyki, Urząd Miejski Wrocławia

Janusz Cieszyński

Sekretarz Stanu w KPRM ds. Cyfryzacji, Pełnomocnik Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Artur Duszczyk

Dyrektor ds. rozwoju sprzedaży nowych technologii, SUSE Polska

Ryszard Hordyński

Dyrektor ds. Strategii i Komunikacji, Huawei Polska

Maciej Iwanicki

Business Development Manager, Fortinet

Rafał Jaczyński

Regional Cyber Security Officer CEE & Nordics, Huawei Technologies

Piotr Janeczek

Pełnomocnik Prezesa Agencji ds. informatycznych, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Wojciech Janek

Zastępca Dyrektora GovTech Polska, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Monika Kamińska

Dyrektor Biura ds. Smart City, Urząd Miejski w Białymstoku

Grzegorz Kędzior

Head of Sales in Poland, Transition Technologies PSC

Aleksander Klessa

Kierownik Sprzedaży, Sektor Publiczny, Red Hat

Przemysław Koch

Dyrektor, Centralny Ośrodek Informatyki

Małgorzata Koziej

Business Development Manager, Transition Technologies PSC

Michał Kozłowski

Dyrektor Zarządzający, Polska, Palo Alto Networks

Rafał Łaba

Sales Director Eastern Europe, OpenText

Marcin Madey

Prezes zarządu, SUSE Polska

Hubert Nowak

Prezes, Urząd Zamówień Publicznych

Jacek Oko

Prezes, Urząd Komunikacji Elektronicznej

Justyna Orłowska

Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech, Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki do spraw Transformacji Cyfrowej, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Tadeusz Osowski

Dyrektor Biura Cyfryzacji Miasta, Urząd m.st. Warszawy

Andrzej Osuch

Dyrektor ds. Transformacji Biznesowej, LUX MED

Włodzimierz Owczarczyk

Członek Zarządu nadzorujący Pion Operacji i Eksploatacji Systemów, ZUS

Tomasz Pietrzyk

EEUR Technical Team Manager, Palo Alto Networks

Jakub Pizoń

Konsultant ds. Rozwiązań Biznesowych, Comarch

Katarzyna Ptasznik

Wiceprezes Zarządu, Comarch Healthcare

Wojciech Puch

Channel Manager, Inspur

Bartosz Stebnicki

Dyrektor Sektora Publicznego, Microsoft

Paweł Szmajda

Business Development Manager, Comarch

prof. Jacek Szołtysek

Kierownik Katedry Logistyki Społecznej, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Maciej Wardaszko

Prezes Zarządu, Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o.

Paweł Wiśniewski

Kierownik Sprzedaży Sektor Publiczny, Oracle

Paweł Wojciechowski

Business Development Manager, Fortinet

Łukasz Wojewoda

Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Adam Wojtkowski

Dyrektor Generalny, Region Europy Środkowo-Wschodniej, Red Hat

Grzegorz Woźniak

Kierownik Sprzedaży, Sektor Publiczny, Red Hat

Paweł Wójcik

Hybrid IT Business Unit Manager, Hewlett Packard Enterprise

Wojciech Wrona

Dyrektor Sektora Publicznego, Red Hat

Michał Zajączkowski

Managing Director, HEWLETT PACKARD ENTERPRISE POLSKA

Joanna Zdrzałka

Sr. Account Manager, OpenText

Tomasz Żegleń

Cloud Solutions Engineering Leader for Poland, Oracle

Wybrane opinie uczestników XI edycji:

Zostań partnerem XII edycji Państwo 2.0!

Udział w roli Partnera to wyjątkowa okazja do zaprezentowania doświadczeń oraz rozwiązań wśród decydentów kształtujących politykę cyfryzacji państwa.

Zostań partnerem

Tak wyglądała poprzednia edycja:

Patronaty honorowe

Organizator

Partnerzy strategiczni

Mecenasi

Partnerzy merytoryczni

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI:Magdalena Szczodrońska
Tel. 662 287 935
[email protected]

Piotr Fergin
Tel. 533 358 952
[email protected]

Włodzimierz Duszyk
Tel. 662 287 870
[email protected]