Konferencja Państwo 2.0. jest doskonałą okazją do spotkania z osobami odpowiedzialnymi za podejmowanie strategicznych decyzji w sferze życia publicznego i wsparcie teleinformatyczne procesów w urzędach administracji publicznej. W VI edycji konferencji wzięło udział 365 osób. Oto wybrane instytucje reprezentowane przez Uczestników, którzy potwierdzili nam już swój udział w VII konferencji Państwo 2.0:

 • ABW
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
 • Ambasada Brytyjska
 • Ambasada Kanady
 • Ambasada Rosji
 • Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
 • Centralne Biuro Antykorupcyjne
 • Centralne Biuro Śledcze Policji
 • Centralny Ośrodek Informatyki
 • Centralny Zarząd Służby Więziennej
 • Centrum Egzaminów Medycznych
 • Centrum Informatyki Statystycznej
 • Centrum Obsługi Administracji Rządowej
 • Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centrum Projektów Polska Cyfrowa
 • Centrum Systemów Infomacyjnych Ochrony Zdrowia
 • Dowództwo Operacyjne RSZ
 • ENEA Wytwarzanie S.A
 • Fundacja Przeciwko Stalkingnowi
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
 • Główny Inspektorat Farmaceutyczny
 • Główny Inspektorat Weterynarii
 • Główny Urząd Geodezji i Kartografii
 • Główny Urząd Miar (GUM)
 • Główny Urząd Statystyczny
 • GMINA BIAŁOBRZEGI
 • Gmina Grajewo
 • Grupa Lux-Med.
 • ILS
 • innogy BS
 • Instytut Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Neneckiego
 • Instytut Lotnictwa
 • Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy
 • Instytut Oceanologii PAN
 • Instytut Pamięci Narodowej
 • Instytut Pamięci Narodowej-Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
 • Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
 • Izba Gospodarcza Medycyna Polska
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Kancelaria Sejmu
 • Komenda Główna Policji
 • Komenda Główna Straży Granicznej
 • Komenda Główna Straży Granicznej - Biuro Łączności i Informatyki
 • Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
 • Komitet Elektroniki i Telekomynikacji PAN
 • Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
 • KSAP
 • KSP
 • LUX MED Sp. z o.o.
 • Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
 • Mazowiecki Urząd Wojewódzki
 • Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
 • Międzynarodowy Instytut Innowacji Nauka-Edukacja-Rozwój w Warszawie
 • Ministerstwo Cyfryzacji
 • Ministerstwo Energii
 • Ministerstwo Finansów
 • Ministerstwo Infrastruktury I Budownictwa
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Ministerstwo Rozwoju
 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 • Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Ministerstwo Środowiska
 • Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
 • Najwyższa Izba Kontroli
 • Narodowy Fundusz Zdrowia
 • NASK
 • Obwód Lecznictwa Kolejowego SPZOZ
 • OBR Centrum Techniki Morskiej
 • OSCE / ODHIR Biuro Instytucji Demokratycznych I Praw Człowieka Organizacji Bezpieczeństwa I Współpra
 • Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy
 • Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy /Zakład Rozwoju Systemów Informatycznyc
 • Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy
 • PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
 • PharmVision Sp. z o.o.
 • PIG-PIB
 • PKO Bank Polski
 • Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o.
 • Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Politechnika Wrocławska
 • Polpharma
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Polska Grupa Biogazowa S.A.
 • Polska Grupa Zbrojeniowa
 • Polski Komitet Normalizacyjny
 • Polskie Towarzystwo Ekonomiki Zdrowia
 • Polskie Towarzystwo Informatyczne
 • Polskie Towarzystwo Nukleoniczne, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
 • Pratia SA.
 • Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej
 • Prokuratura Krajowa
 • Prokuratura Okręgowa
 • Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych 'Pro Novum' Sp. z o.o.
 • PULS Sp. z o. o.
 • PWPW
 • Radmor S.A.
 • Roche
 • Sąd Najwyższy
 • Sąd Okręgowy w Łodzi
 • Starostwo Powiatowe w Białobrzegach
 • Stowarzyszenie Budowniczych Telekomunukacji
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Szpital Chorób Płuc w Orzeszu
 • Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
 • Świętokrzyskie Centrum Onkologii
 • TAURON Obsługa Klienta Sp. z o. o.
 • Trybunał Konstytucyjny
 • Uczelnia Łazarskiego
 • Uniwersytet  SWPS Warszawa
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Warszawski, Instytut Nauk Politycznych, Katedra nauk o bezpieczeństwie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Urzad Miasta Otwocka
 • Urząd Dozoru Technicznego -Centrala (UDT)
 • Urząd Komunikacji Elektronicznej
 • Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
 • Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
 • Urząd Miasta Katowice
 • Urząd Miasta Lublin
 • Urząd Miasta Opola
 • Urząd Miasta Poznania
 • Urząd Miasta Rzeszowa
 • Urząd Miasta Tarnobrzega
 • Urząd Miejski w Gdańsku
 • Urząd Miejski w Nasielsku
 • Urząd Miejski w Rypinie
 • Urząd Miejski w Wyśmierzycach
 • Urząd Skarbowy w Otwocku
 • Urząd Statystyczny w Szczecinie
 • Urząd Zamówień Publicznych
 • UZP
 • Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
 • Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie
 • Zakład Obsługi Systemu Monitoringu
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych - Oddział Lublin
 • ZEER MSW
 • ZUS
 • Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej