Warsztaty: Kontrakty IT z perspektywy dostawcy – czyli kluczowe ryzyka dostawców w projektach IT
 

Regulamin © Copyright 2017 International Data Group Poland S.A.
00-105 Warszawa, ul. Twarda 18
tel. +48 22 3217800, fax +48 22 3217888