PORÓWNAJ DOŚWIADCZENIA Z WIELU BRANŻ

W gronie prelegentów przedstawiciele m.in. Agora, GlaxoSmithKline, IBM, PKO Bank Polski, Opera Software, Rossmann, Wikia, Volvo Group IT, którzy podzielą się swoją wiedzą.

SPRAWDŹ JAK INNI ZARZĄDZAJĄ JAKOŚCIĄ IT

Blisko 70% uczestników to dyrektorzy i kierownicy zespołów z obszaru rozwoju, zarządzania jakością i testowania oprogramowania.

ROZWIŃ ZAGADNIENIA W CZASIE INTERAKTYWNEJ SESJI

Końcowa część konferencji to interaktywne sesje z prelegentami i możliwość zgłębienia interesujących Państwa tematów (60 minut).

Podczas konferencji porozmawiamy o tym, jak stworzyć i utrzymać najwyższą jakość systemów IT. Czy tworzenie oprogramowania w oparciu o metodykę agile jest odpowiedzią na zmieniające się wymagania rynku i zwiększenie Time to Market? Jak stworzyć, utrzymać zmotywowany zespół oraz jak ułożyć współpracę pomiędzy poszczególnymi członkami zespołu projektowego i biznesem? Wreszcie, które rozwiązania (np. dotyczące automatyzacji testów) wybrać spośród rosnącej liczby ofert dostawców?

W programie znajdą się najważniejsze zagadnienia, które pojawiają się przed menedżerami w procesie tworzenia oprogramowania. Od etapu definicji wymagań i rozmów z klientem, poprzez techniczne aspekty dotyczące projektowania, testowania, aż do wdrożenia, UX i realizacji.

AGENDA FORUM 15 września 2016
08.30–09.00

Rejestracja uczestników, poranna kawa

09.00–09.10

Rozpoczęcie Konferencji

09.10–09.40

Pytania pozostawione bez odpowiedzi w fazie developmentu mszczą się na produkcji.

CASE STUDY PKO BANK POLSKI

Sukces deweloperów jest dopiero początkiem wyzwań dla obszaru utrzymania. Przekazanie systemu IT do eksploatacji musi być dobrze zgranym procesem, w którego centrum jest jakość. O ile istotne są aspekty jakościowe w fazie developmentu, przy kodowaniu oraz przy testach wydajnościowych czy funkcjonalnych, to kluczową kwestią w eksploatacji jest zapewnienie funkcjonowania rozwiązania na oczekiwanym przez klienta poziomie jakości w całym cyklu życia rozwiązania.
W czasie prezentacji powiem jak budujemy i utrzymujemy relacje z klientem (SLA), z dostawcami wewnętrznymi i zewnętrznymi (OLA, UIC), jak monitorujemy rozwiązanie z perspektywy technologii i użytkownika oraz jak doskonalimy cały proces utrzymania.

Artur Żebrowski Artur Żebrowski, Dyrektor Biura Usług Informatycznych, PKO Bank Polski
09.40–10.10

Jak sprostać wymaganiom biznesu i zapewnić wysoką jakość w dobie szybko wymaganego produktu?

CASE STUDY ROSSMANN

Jakość systemów IT tworzy się na każdym etapie wytwórczym. Podczas prezentacji, na podstawie praktycznych przykładów, pokażemy różne sposoby zapewnienia jakości tworzonych systemów w zależności od ich przeznaczenia, wagi biznesowej, rodzaju odbiorcy, itp. Skoncentrujemy się na pokazaniu zależności: istotność biznesowa produktu - jakość oraz sposobach pozwalających na utrzymanie jej na najwyższym poziomie.

Marek Kłos Marek Kłos, Kierownik Działu Informatyki, ROSSMANN
10.10–10.40

Zarządzanie długiem technologicznym a rozwój firmy.

CASE STUDY WIKIA

Prezentacja trzech różnych podejść do zarządzania długiem technologicznym, ich konsekwencji i skutków ubocznych (pozytywnych i negatywnych) z uwzględnieniem dostosowania podejścia do rozmiaru firmy i etapu jej rozwoju. Case study na przykładzie firmy Wikia i jej doświadczeń na przestrzeni ostatnich 10 lat.

Łukasz Garczewski Łukasz Garczewski, Director of Engineering, WIKIA
10.40–11.00

Przerwa na kawę, networking.

11.00–11.30

Transformacja podejścia strukturalnego na klienckie w zarzadzaniu jakością.

CASE STUDY IBM

Regularne badania głosu klienta oraz duża customizacja serwisu wymuszają wprowadzenie zmian w szeroko pojętym zarzadzaniu jakością w serwisach IT. Ciągle to klient decyduje o tym co jest dla niego najważniejsze w serwisie, za który płaci. Natomiast narzucenie jednolitego standardu zarządzania jakością we wszystkich obszarach świadczonego serwisu może spowodować powstawanie waste'ow - niewykorzystywanych produktów anlizy jakości. Dostosowanie analiz i metod zarzadzania do linii biznesowych oraz skupienie się na kluczowych dla klienta i dostawcy obszarach umożliwia szybsze i efektywniejsze reagowanie na potrzeby obu stron.

Marcin Śpiewak Marcin Śpiewak, Country DA Manager, Delivery Compliance and Risk Management Leader, IBM
11.30–12.00

Jakość i bezpieczeństwo systemów IT vs Time to Market.

CASE STUDY AGORA

Aplikacje konsumenckie vs aplikacje back office – odpowiedź na oczekiwania biznesu w szybkozmiennym otoczeniu rynkowym. Jak zapewnić bezpieczeństwo i jakość systemów IT w skomplikowanej, niejednorodnej architekturze? Jak dbać o jakość w ekosystemie informatycznym opartym głównie o rozwiązania autorskie? Jak zarządzać jakością w zróżnicowanym portfelu projektów (metodyki zwinne i waterfall)?

Małgorzata Olszewska Małgorzata Olszewska, Dyrektor Pionu Technologii, AGORA
12.00–12.20

Continuous Testing – testowanie w dobie DevOps.

W dzisiejszym szybkim tempie rozwoju, firmy realizują zwinne podejście do realizacji projektów. Idea DevOps ma na celu szybkie wprowadzanie produktów na rynek i ciągłą dostawę w odpowiedzi na zapotrzebowanie klienta. Okazuje się, że wąskim gardłem procesu dostarczania oprogramowania w całym procesie Continuous Delivery są testy. Aby sprostać wyzwaniom, ten element musi zostać zautomatyzowane tak dalece jak tylko możliwe. O ile testy jednostkowe zespoły deweloperskie stosują już z dużym powodzeniem, o tyle testy funkcjonalne i integracyjne – jak pokazują statystyki – nadal w większości wykonywane są manualnie. Krótka prezentacja będzie mieć na celu pokazane jak zaadresować kluczowe problemy, przez które organizacje słabo radzą sobie z automatyzacją testów funkcjonalnych: czasochłonne kodowanie skryptów, kosztowny maitenance automatów ze względu na zmienność oprogramowania, duża liczba przypadków testowych nie odzwierciedlająca pokrycia ryzyk, brak adekwatnych danych testowych (50-75% czasu i wysiłku w całym procesie testowania), niemożliwość wykonywania testów poszczególnych modułów na wczesnym etapie w związku z brakiem integracji z pozostałymi modułami lub systemami stron trzecich oraz brak odniesienie przypadków testowych do wymagań.

Grzegorz Leopold Grzegorz Leopold, Founder & CEO, Secorda Sp z o.o.
12.20–12.50

Testowanie w Centrum. Wyzwania i kluczowe korzyści.

CASE STUDY VOLVO GROUP IT

Dojrzałości w testowaniu organizacja nie osiąga z dnia na dzień, a często jest to proces mozolny i pełen wyzwań. W trakcie prezentacji przedstawimy powody dla których zdecydowaliśmy się ustandaryzować testowanie tworząc Centrum Doskonalenia Testów („Test Center of Excellence”), jak również korzyści płynące z takiego rozwiązania (czy było warto?). Omówimy także podejście do rozwoju kompetencji w globalnej strukturze na przykładzie ról testerskich.

Roman Kapela Roman Kapela, Manager Test Center of Excellence, Volvo Group IT
Łukasz Kmieć Łukasz Kmieć, Consultants Manager Analysis, Volvo Group IT
12.50–13.40

Lunch

13.40–14.10

Jakość w globalnym serwisie baz danych - wdrażanie i utrzymanie celu.

CASE STUDY GLAXOSMITHKLINE

Wdrożenie serwisu i utrzymanie jego jakości wymaga przygotowania licznych procedur oraz określenia wskaźników. Ale czy to wystarczy? Jeśli dodać do tego różnych klientów serwisu oraz wielokulturowość, temat zaczyna się komplikować. W trakcie wystąpienia przedstawiony zostanie przykład budowy serwisu IT, a koronnymi jego elementami będą: definicja celu oraz ścisłe monitorowanie. Temat przedstawiony zostanie w kontekście jakości i ciągłego doskonalenia. Kluczowym elementem podkreślanym podczas wystąpienia będzie komunikacja w zespołach rozproszonych.

Wojciech Wencel Wojciech Wencel, Managing Director, summ-it
14.10–14.40

Wyzwania jakości w całym cyklu tworzenia oprogramowania.

CASE STUDY: OPERA

Przeglądarka internetowa to specyficzny produkt. Znakomita większość użytkowników komputerów traktuje tą aplikację jako coś co jest „za darmo”, jako synonim Internetu. W rzeczywistości jest to skomplikowane oprogramowanie wspierające bardzo wiele codziennych czynności. Dodatkowo, konkurencja na tym polu jest duża i użytkownicy nie tolerują błędów i niedociągnięć. „Przesiadka” na inną przeglądarkę jest niezwykle prosta. Ponadto jak każdy komercyjny produkt browser musi na siebie zarobić. Jak wobec tego sprostać tym wyzwaniom? Jak zapewnić jakość dla globalnego produktu? Jak utrzymać liczbę klientów na satysfakcjonującym poziomie? Podczas prezentacji przedstawię proces developmentu, testów w małej i dużej skali, oraz releasu dla milionów użytkowników na całym świecie oraz zestaw narzędzi do tego potrzebny.

Wojciech Jaszcz Wojciech Jaszcz, Director of QA and Processes, Opera Software
14.40–15.10

Gdzie się podziała jakość? Najczęstsze problemy i ich kluczowe przyczyny.

Pomimo, że świat IT ma już kilkadziesiąt lat i wydawać by się mogło, że jest to dojrzała dziedzina świata inżynierów nadal wiele projektów informatycznych dostarcza rozwiązania bardzo niskiej jakości. Nikt nie analizuje co było przyczyną niepowodzenia lub opóźnienia projektu, czemu użytkownicy są niezadowoleni z tego co im dostarczyło IT i dlaczego klienci odchodzą do konkurencji. sIstnieje wiele norm, standardów i certyfikacji, które powinny powodować, że dziedzina inżynierii oprogramowania powinna działać jak dobrze naoliwiona maszyna. Wdrażamy metodyki, zmieniamy podejścia do tworzenia systemów, wprowadzamy różnego rodzaju często bardzo drogie narzędzia, które wspierają zespoły projektowe czy całe działy IT.

Piotr Ślęzak Piotr Ślęzak, Prezes Zarządu, FORPROGRESS
15.10–15.40

Audyt jakościowy projektu - jak go przeprowadzić? Opis metodyki i wyników na podstawie rzeczywistego przykładu.

CASE STUDY

Nie każdy projekt kończy się sukcesem. Część działań jest realizowana zgodnie z założeniami. Kolejne, pomimo przekroczenia budżetu, niepełnego zakresu czy przesunięcia terminu, także są wdrażane. Czasami decyzja o kontynuacji podejmowana jest „za wszelką cenę”, ponieważ dotyczy strategicznego obszaru działania firmy. Pozostaje jednak mała cześć projektów, które pomimo swojej wagi, zostały przeprowadzone źle, a sama organizacja dojrzała już do tego, aby je zakończyć ponosząc wszelkie koszty.

Na przykładzie audytu przeprowadzonego w branży finansowej w jednym z banków pokażę metodykę, sposób realizacji i wyniki audytu poszczególnych obszarów. Powiem o identyfikacji najistotniejszych ryzyk (formalno-prawnych, zarzadzania projektem, zapewnienia jakości, zarzadzania zakresem) i problemów występujących w projekcie na poziomie strategicznym. Pokażę jak wygląda warsztat przeprowadzania audytu projektu oraz na co zwrócić uwagę.

Eryk Libelt Eryk Libelt, CEO, EPTEN SYSTEMS
15.40–16.10

Przerwa na kawę, networking.

16.10–17.00

Sesja interaktywna z prelegentami.

Aby dać możliwość pogłębienia dyskusji zaplanowaliśmy sesję interaktywną, podczas której każdy z uczestników będzie mógł w mniejszym, kameralnym gronie, porozmawiać z wybranymi prelegentami. To wyjątkowa okazja do zgłębienia interesujących Państwa tematów, rozmów o wybranych aspektach prezentacji, porównania rozwiązań wykorzystywanych w firmie i nawiązania cennych relacji biznesowych. To będzie czas na zadanie wszystkich interesujących Państwa pytań.

17.00–17.10

Podsumowanie i zakończenie Forum

Organizatorzy dołożą wszelkich starań, aby konferencja odbyła się zgodnie z prezentowanym programem, jednak zastrzega się możliwość częściowych zmian.

Swoimi doświadczeniami podzielą się z Państwem m.in.

Łukasz Garczewski

Director of Engineering, Fandom powered by WIKIA

Wojciech Jaszcz

Director of QA and Processes, Opera Software

Roman Kapela

Manager Test Center of Excellence, Volvo Group IT

Marek Kłos

Kierownik Działu Informatyki, Rossmann

Łukasz Kmieć

Consultants Manager Analysis, Volvo Group IT

Grzegorz Leopold

Founder & CEO, Secorda Sp z o.o.

Eryk Libelt

CEO, EPTEN SYSTEMS

Małgorzata Olszewska

Dyrektor Pionu Technologii, AGORA

Piotr Ślęzak

Prezes Zarządu, FORPROGRESS

Marcin Śpiewak

Country DA Manager, Delivery Compliance and Risk Management Leader, IBM

Wojciech Wencel

CEO, summ-it (stary)

Artur Żebrowski

Dyrektor Biura Usług Informatycznych, PKO Bank Polski

Dołącz do grona praktyków jakości systemów IT 

Tematyka konferencji:

 • Najnowsze trendy w metodykach zarządzania projektami w kontekście jakości
 • Mierzenie efektywności zarządzania jakością w trakcie tworzenia oprogramowania
 • Narzędzia, z których najlepiej korzystać aby zapewnić wysoką jakość oprogramowania
 • Zarządzanie zespołem i wpływ na końcowy wynik produktu
 • Narzędzia kontroli jakości: testy wydajności, penetracyjne, bezpieczeństwo, testy aplikacji mobilnych
 • Nowoczesne metody automatyzacji testów
 • Jak sprostać wymaganiom biznesu i zapewnić wysoką jakość w dobie szybko wymaganego produktu?
 • Czas reakcji na nowe potrzeby biznesu a jakość usługi/aplikacji i jej bezpieczeństwo

Do udziału szczególnie zapraszamy:

Dyrektorów, kierowników zespołów oraz menedżerów z obszaru rozwoju, zarządzania jakością i testowania oprogramowania, reprezentujących m.in.

 • Firmy tworzące oprogramowanie
 • Firmy i instytucje mające własne działy tworzenia oprogramowania
 • Ośrodki R&D globalnych koncernów

Regent Warsaw Hotel
ul. Belwederska 23 w Warszawie

Najlepszą rekomendacją Forum są opinie uczestników dotychczasowych edycji:

Cena promocyjna

1399 zł netto

Przy zgłoszeniu do

9 września 2016

Cena regularna

1699 zł netto

Przy zgłoszeniu po

9 września 2016

Organizator

Partner merytoryczny

Patron merytoryczny

Patronat

Jesteśmy do Państwa dyspozycji:Aleksandra Zygarska
Tel. 662 287 872
[email protected]

Magdalena Szczodrońska
Tel. +48 662 287 935
[email protected]

Jakub Kądziela
Tel. 608 570 810
[email protected]

Sebastian Watras
Tel. 662 287 730
[email protected]