Optymalne wykorzystanie i jednocześnie ochrona danych przed niepowołanym dostępem to wyzwania, z  którymi musi się dziś mierzyć administracja publiczna. Majątek narodowy, jakim są dane, wymaga szczególnej troski, przede wszystkim zmian dotychczasowych modeli gromadzenia i przetwarzania.

Zapraszamy do udziału w spotkaniu którego tematem będą DANE w administracji publicznej. W prawdziwej klubowej atmosferze w gronie kilkudziesięciu przedstawicieli administracji szczebla centralnego i samorządowego porozmawiamy o wykorzystaniu danych do poprawy działania administracji i rozwoju gospodarki.

Misją zainaugurowanego w sierpniu 2018 r. GovTech Klubu jest wymiana wiedzy i doświadczeń w obszarze cyfryzacji administracji centralnej i samorządowej. To platforma spotkań środowiska dyrektorów i menedżerów IT - praktyków sektora administracji publicznej z dostawcami nowych technologii.

Ostatni GovTech Klub nt. Danych w administracji odbył się w sierpniu 2018:

Zapraszamy do obejrzenia materiałów video z tego spotkania:

Tak wyglądał GovTech Klub nt. Danych w sektorze publicznym w sierpniu 2018:

Do udziału szczególnie zapraszamy przedstawicieli administracji centralnej, wojewódzkiej i samorządowej, podejmujących decyzje w obszarze implementacji nowych technologii:

LOKALIZACJA

The Heart Warsaw

Warsaw Spire, plac Europejski 1
Warszawa

Organizatorzy

Patron medialny

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJIMagdalena Szczodrońska
Tel. 662 287 935
Magdalena_Szczodronska@idg.com.pl

Klaudia Kałuska
Tel. 662 287 865
Klaudia_Kaluska@idg.com.pl

Kamil Sułkowski
Tel. 662 287 833
kamil_sulkowski@idg.com.pl

Włodzimierz Duszyk
Tel. 662 287 870
Wlodzimierz_Duszyk@idg.com.pl