Rejestracja

Ze względu na biznesowy charakter spotkania, prosimy o wprowadzenie firmowych danych, w tym adresu email. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia w przypadku braku danych firmowych.


W celu poprawnego wyświetlenia formularza proszę włączyć obsługę javascript w przeglądarce.

Wybierz typ zgłoszenia:

Jestem uczestnikiem
Jestem osobą rejestrującą uczestnika

Dodatkowi uczestnicy konferencji

Twoje dane firmowe

Dane do faktury
(zaznacz i wypełnij jeżeli się różnią od danych firmowych)

Kody promocyjne i rabaty


PodsumowanieInformacja o przetwarzaniu danych osobowych przez IDG Poland S.A.

* pola oznaczone gwiazdką są wymagane do realizacji usługi

Zobowiązanie wpłaty

Udział w konferencji jest bezpłatny

Do udziału w konferencji zapraszamy osoby pełniące funkcje związane z wdrożeniami zaawansowanej analityki danych oraz kierowników i dyrektorów IT - nie dotyczy firm dostarczających usługi i produkty IT.

Liczba miejsc w konferencji jest ograniczona, zainteresowanych prosimy o szybką deklarację udziału.

Po otrzymaniu zgłoszenia udziału, Organizator w ciągu 7 dni roboczych potwierdzi możliwość bezpłatnego wpisania na listę uczestników spotkania.

UDZIAŁ BEZPŁATNY

Udział w konferencji jest bezpłatny dla osób, które w formularzu zgłoszenia wyrażą zgody marketingowe (oznaczone czerwoną gwiazdką).

Potwierdzenie udziału jest równoznaczne z deklaracją przybycia i wzięcia udziału w konferencji.

UDZIAŁ PŁATNY

Udział w konferencji jest płatny dla osób, które nie wyrażą zgód marketingowych.

Podstawą do uiszczenia należności jest faktura pro forma, która zostanie wystawiona automatycznie w odpowiedzi na otrzymane zgłoszenie i przesłana w postaci PDF na adres mailowy podany w zgłoszeniu. W ciągu 7 dni po otrzymaniu wpłaty/przelewu zostanie wystawiona faktura VAT i wysłana pocztą na adres podany w zgłoszeniu. 

Koszt wynosi:

  • 650 pln netto

Niedokonanie wpłaty nie jest tożsame z rezygnacją z wzięcia udziału w konferencji.

 

 

Rezygnacja z uczestnictwa

W przypadku zmiany planów prosimy o odwołanie uczestnictwa za pośrednictwem poczty elektronicznej do 12 października 2023 r.

Osoby odwołujące uczestnictwo do 12 października 2023 nie poniosą kosztów odwołania uczestnictwa.

W przypadku udziału bezpłatnego, odwołanie zgłoszenia po 12 października 2023  lub niepojawienie się na wydarzeniu, jest równoznaczne z akceptacją kosztu manipulacyjnego w wysokości 499 zł netto.

W przypadku zmiany planów po 12 października 2023, możliwe jest zastępstwo przez osobę reprezentującą tę samą organizację, co zwalnia z poniesienia kosztu manipulacyjnego.

W przypadku udziału odpłatnego nieodwołanie zgłoszenia do  12 października 2023r. i niewzięcie udziału w konferencji, spowoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału w wydarzeniu.

Odwołanie konferencji

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konferencji w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych. W takim przypadku wszystkie wpłaty wniesione przez uczestnika zostaną zwrócone przez organizatora w pełnej wysokości.