Rejestracja

Ze względu na biznesowy charakter spotkania, prosimy o wprowadzenie firmowych danych, w tym adresu email. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia w przypadku braku danych firmowych.

Potwierdź swój udział w konferencji poprzez poniższy formularz:


W celu poprawnego wyświetlenia formularza proszę włączyć obsługę javascript w przeglądarce.

Wybierz typ zgłoszenia:

Jestem uczestnikiem
Jestem osobą rejestrującą uczestnika

Dodatkowi uczestnicy konferencji

Twoje dane firmowe

Dane do faktury
(zaznacz i wypełnij jeżeli się różnią od danych firmowych)

Kody promocyjne i rabaty


PodsumowanieInformacja o przetwarzaniu danych osobowych przez IDG Poland S.A.

* pola oznaczone gwiazdką są wymagane do realizacji usługi

Warunki udziału w konferencji

Do bezpłatnego udziału w konferencji zapraszamy osoby pełniące kierownicze funkcje w swoich organizacjach, tj.: Członek Zarządu, CIO, Dyrektor, Dyrektor IT, Manager IT z wyłączeniem przedstawicieli firm świadczących usługi i oferujących rozwiązania ICT. Przedstawicieli firm świadczących usługi i oferujących rozwiązania teleinformatyczne zapraszamy do udziału w wydarzeniu w ramach współpracy partnerskiej.

Po otrzymaniu zgłoszenia udziału, Organizator w ciągu 7 dni roboczych potwierdzi możliwość wpisania na listę uczestników spotkania.

UDZIAŁ BEZPŁATNY

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Jednak warunkiem udziału bezpłatnego  jest wyrażenie zgód marketingowych, w tym zgody na przekazanie danych osobowych partnerom wydarzenia.

Potwierdzenie udziału jest równoznaczne z deklaracją przybycia i wzięcia udziału w konferencji.
 

UDZIAŁ PŁATNY

Udział w konferencji jest płatny dla osób, które nie wyrażą zgód marketingowych i wynosi

  • 999 zł netto

Podstawą do uiszczenia należności jest faktura pro forma, która zostanie wystawiona automatycznie w odpowiedzi na otrzymane zgłoszenie i przesłana w postaci PDF na adres mailowy podany w zgłoszeniu. W ciągu 7 dni po otrzymaniu wpłaty/przelewu zostanie wystawiona faktura VAT i wysłana pocztą na adres podany w zgłoszeniu.

Niedokonanie wpłaty nie jest tożsame z rezygnacją z wzięcia udziału w konferencji.

Rezygnacja z uczestnictwa

W przypadku zmiany planów prosimy o odwołanie uczestnictwa za pośrednictwem poczty elektronicznej do 24 listopada 2023 r.
Osoby odwołujące uczestnictwo do 24 listopada 2023 r. nie poniosą kosztów odwołania uczestnictwa.

W przypadku udziału bezpłatnego, odwołanie zgłoszenia po 24 listopada 2023 lub niepojawienie się na wydarzeniu, jest równoznaczne z akceptacją kosztu manipulacyjnego w wysokości 499 zł netto.

W przypadku zmiany planów po 24 listopada 2023, możliwe jest zastępstwo przez osobę reprezentującą tę samą organizację, co zwalnia z poniesienia kosztu manipulacyjnego.

W przypadku udziału odpłatnego nieodwołanie zgłoszenia oo 24 listopada 2023 r. i niewzięcie udziału w konferencji, spowoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału w wydarzeniu tj. 999 zł netto.

Odwołanie konferencji

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konferencji w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych. W takim przypadku wszystkie wpłaty wniesione przez uczestnika zostaną zwrócone przez organizatora w pełnej wysokości.