Sektorowa Rady ds. Kompetencji - Informatyka

Rada Sektorowa ds. Kompetencji – Informatyka jest jedną z pierwszych powołanych Rad. Od ponad pięciu lat – inicjując i biorąc udział w różnych przedsięwzięciach związanych przede wszystkim z tematyką kompetencji w obszarze informatyki – pomagamy harmonizować ofertę edukacyjną z wymaganiami rynku pracy IT. Jest to niezwykle istotne w przypadku sektora, w którym postęp technologii jest ogromny, a związane z nimi kompetencje warunkują rozwój całej gospodarki. Rekomendujemy takie zmiany w doborze treści kształcenia, by uwzględniały najnowsze osiągnięcia naukowe, zmiany technologiczne oraz sytuację na rynku pracy.

Członkowie Rady reprezentują wszystkich interesariuszy sektora (pracodawców, instytucje rynku pracy, organizacje branżowych i dialogu społecznego, uczelnie wyższe, szkoły średnie oraz ośrodki kształcenia ustawicznego), co zapewnia możliwość dotarcia do różnych środowisk, zarówno w obszarze biznesu, jak i edukacji. Eksperci Rady stale monitorują zarówno rynek pracy IT, jak i wpływ, jaki na niego wywierają nowe trendy technologiczne. Nasze działania umożliwiają kompleksową identyfikację i prognozowanie potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych sektora IT w Polsce. Ułatwiają dzięki temu wdrażanie przedsięwzięć systemowych przyczyniających się do rozwiązania kluczowych problemów na rynku pracy.

Więcej o Sektorowej Radzie ds. Kompetencji - Informatyka: https://srit.radasektorowa.pl/
e-mail: [email protected]

Wideo

Materiały dodatkowe:

 

 

W trakcie konferencji online do Państwa dyspozycji będą na czacie dostępni:


Tomasz Klekowski
Członek Sektorowej Rady ds. Kompetencji - Informatyka
Polskie Towarzystwo Informatyczne

Tomasz Klekowski jest ekspertem i popularyzatorem tematyki cyfrowej transformacji gospodarki i wpływu technologii na społeczeństwo. Jest z jednym z nielicznych liderów polskiego ekosystemu nowoczesnych technologii o wszechstronnym doświadczeniu rynkowym, szerokim doświadczeniu międzynarodowym i dużym zaangażowaniu w działalność organizacji branżowych i gospodarczych.

Tomasz Klekowski jest twórcą studiów transformacji cyfrowej przedsiębiorstw Biznes.AI. Działa na rzecz gospodarki będąc Członkiem Rady Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości wspiera Konfederację Lewiatan i Związek Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan. Jest członkiem oraz ekspertem Sektorowej Rady ds. Kompetencji Informatyka, Ambasadorem i Członkiem Kolegium projektu PoLAND of IT Masters. Współpracuje z think tankami w Polsce i zagranicą.Beata Ostrowska
Członek
Polskie Towarzystwo Informatyczne

Absolwentka matematyki stosowanej (specjalizacja informatyka) na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej (PŁ), ekonomii na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym i zarządzania (Executive MBA) na Uniwersytecie Łódzkim, studiów doktoranckich w zakresie informatyki na PŁ. Asystent w Instytucie Informatyki Wydziału FTiMS PŁ (1990-2004). Zajmowała się analizą wymagań, architekturą, projektowaniem, kodowaniem, testowaniem, wdrożeniem, utrzymaniem systemów informatycznych dla biznesu i ochrony zdrowia. Posiada certyfikaty: ISO IEC 15504 (egzamin ECQA), Querying Microsoft SQL Server 2012, Administering Microsoft SQL Server 2012 Database, Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server 2012, REQB CPRE Foundation Level – Certified Professional for Requirements Engineering, PRINCE2 Foundation, Oracle Certified Professional, Java SE 6 Programmer. Koordynator, ekspert, konsultant, doradca w licznych projektach, w tym edukacyjnych; inżynier koordynator w zespole Doradcy Technicznego w projekcie e-Zdrowie; członek i przewodnicząca komisji branżowych zatwierdzającej standardy kompetencji zawodowych w ramach projektu „Rozwijanie zbioru krajowych standardów kompetencji zawodowych wymaganych przez pracodawców”; recenzent standardów kwalifikacji zawodowych; ekspert RPO 2007-2013; rzeczoznawca MEN do spraw podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodach. W latach 2011-2017 wiceprezes ds. finansowych Polskiego Towarzystwa Informatycznego, 2017-2020 członek Prezydium Zarządu PTI; członek rady Polskiej Izby Firm Szkoleniowych; członek zarządu i rady Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej; wiceprezes i sekretarz Klubu 500 Łódź, wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Recenzent programu kształcenia w ramach projektu POWR.02.14.00-00-0001/16 „Modelowe programy kształcenia dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym” dla kwalifikacji E11, E12, E13, E14, E16. Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi (2016), Brązowym Krzyżem Zasługi (2004), Honorową Złotą Odznaką Krajowej Izby Gospodarczej (2015), Odznaką Honorową za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej (2015). Posiada tytuł Ambasador Przedsiębiorczości Kobiet (2014).dr Tomasz Kulisiewicz
Członek
Polskie Towarzystwo Informatyczne

Absolwent informatyki Budapeszteńskiego Uniwersytetu Technicznego (1974), doktorat z informatologii na Uniwersytecie Warszawskim (2015). W latach 1975-1981 informatyk w centrum obliczeniowym drogownictwa w Warszawie. W latach 1981-1992 pracował w przemyśle motoryzacyjnym i w energetyce, a w latach 1992-2008 był m.in. zastępcą redaktora naczelnego, a potem redaktorem naczelnym kilku czasopism branżowych. Analityk rynku informatycznego i komunikacji elektronicznej, współpracownik firm i uczelnianych zespołów badawczych. Kierował panelami badawczymi IT, komunikacji elektronicznej i nowych mediów w Narodowym Programie Foresight Polska 2020, Foresight Kadr Nowoczesnej Gospodarki oraz Foresight Akademickie Mazowsze 2030. Wykładowca na m.in studiach podyplomowych WEiTI PW oraz Wydziału Zarządzania UW, autor i współautor opracowań z dziedziny otwartego rządu i wykorzystania otwartych danych w administracji publicznej, Zajmuje się też zagadnieniami wykorzystania otwartych danych w budowie i transformacji inteligentnych miast, a także historią informatyki polskiej. Członek Rady Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, wiceprzewodniczący Zarządu Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Współzałożyciel Stowarzyszenia „Komputer w Firmie” (2003) oraz Ośrodka Studiów nad Cyfrowym Państwem (2012).