REGULAMIN KONKURSU BEST IN CLOUD 2019

I. Organizacja i cel konkursu

II. Warunki uczestnictwa

III. Przetwarzanie danych
Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przekazanych danych osobowych przez International Data Group Poland SA – wydawcę magazynu Computerworld - do celów realizacji konkursu.

IV. Zasady konkursu

1. Faza zgłoszeń

2. Faza głosowania

3. Faza finałowa


V. Rozstrzygnięcie konkursu i uprawnienia laureatów

  1. Nagrodę w konkursie stanowi przyznanie tytułu zwycięzcy konkursu „Best in Cloud 2019".
  2. Zestawienie nagrodzonych rozwiązań zostanie przedstawione na łamach Computerworld online.
  3. Laureaci konkursu mają prawo do wykorzystania przyznanego tytułu zwycięzcy konkursu „Best in Cloud” wraz ze wskazaniem roku otrzymania nagrody w ramach swoich działań promocyjnych.
  4. Laureaci konkursu są promowani na łamach magazynu Computerworld, CEO oraz w serwisach internetowych Wydawnictwa International Data Group Poland SA.

VI. Terminy poszczególnych etapów konkursu