Rola architekta korporacyjnego w operacjonalizacji strategii IT.

Operacjonalizacja strategii IT jest wyzwaniem dla działów IT i wymaga znaczącego nakładu organizacyjnego i kompetencyjnego. W wystąpieniu pokażę, w jaki sposób architektura korporacyjna oraz strategiczne plany rozwoju spełniają tę funkcję w PGE Polskiej Grupie Energetycznej.

Prelegent


Marek Wiśniewski
Architekt korporacyjny
PGE Polska Grupa Energetyczna

 

 
Prelegent będzie dostępny na czacie w przerwie w godz. 16.20-16.50