Mam pracę dla architekta rozwiązań... architekta zwinnego, a może też dla urbanisty... czyli jak ogarnąć chaos w organizacji.

Ewolucja zawodu architekta IT wynika ze zmieniającej się rzeczywistości oraz nowych możliwości technicznych. Pojawiają się nowe akcenty i oczekiwania rynkowe. W prezentacji - na przykładzie nie tylko z obszaru bankowości - przedstawione zostaną role jakie w zespole może przyjmować architekt i jaką realną wartość wnosi do organizacji. Podjęta też zostanie próba odpowiedzi na pytania dlaczego umysł architekta pracuje inaczej i dlaczego nie należy do końca wierzyć w kryzys architektów urbanistów. Skonfrontowane zostaną też oczekiwania inwestorów w świecie cyfrowym z kulą błota, monolitem i zdarzeniami.

Prelegent


Tadeusz Kifner
Menedżer ds. Architektury IT
Alior Bank

W branży finansowej od lat 90. na wielu stanowiskach związanych z: rozwojem oprogramowania, architekturą rozwiązań, audytem systemów informatycznych i ładem korporacyjnym (ang. IT Governance). Uczestniczył w projektach dla administracji publicznej i samorządowej związanych z rozwojem oprogramowania i wdrożeniem nowych usług oraz weryfikował stan wdrożenia usług informatycznych. Posiada doświadczenie jako niezależny doradca w obszarze zarządzania bezpieczeństwem informacji i zarządzania organizacjami IT. Był mentorem programów akceleracyjnych i fintech Alior Banku. Obecnie zarządza zespołem architektów IT w Alior Banku. Prezes Oddziału Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego (PTI) oraz rzeczoznawca PTI. Absolwent Politechniki Gdańskiej i studiów MBA walidowanych przez RSM Erasmus University. Posiada szereg certyfikatów branżowych takich jak: TOGAF 9/8, Prince2, CISA, CGEIT, Audytor ISO27001, ITIL Expert v3/Service Manager v2, Green Belt, Scrum/Agile.

 

 
Prelegent będzie dostępny na czacie w przerwie w godz. 16.20-16.50