NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIE W POLSCE DLA MENEDŻERÓW ODPOWIEDZIALNYCH
ZA BUDOWĘ I ROZWÓJ ARCHITEKTURY IT W ORGANIZACJACH

Konferencja od 11 lat stanowi platformę wymiany doświadczeń menedżerów odpowiedzialnych za budowę i realizację podejścia architektonicznego w firmach. To okazja do poznania najlepszych praktyk z rynku oraz źródło inspiracji do dalszego rozwoju architektury w organizacjach.

W programie zagadnienia związane z podejściem architektonicznym w obliczu dynamicznych zmian w organizacjach, innowacjami w architekturze IT, a także zmieniającą się rolą architektury korporacyjnej w firmach.KEYNOTE SPEAKER:

Andrzej Sobczak

Profesor SGH, Kierownik Zakładu Zarządzania Informatyką w Instytucie Informatyki i Gospodarki, Szkoła Główna Handlowa

Tematyka wystąpienia:
Modelowanie architektury w świecie agile.

Czy w świecie, w którym wszyscy pracują zwinnie i używają mniej lub bardziej skastomizowanego Scruma jest miejsce na planowanie architektury?
Czy w świecie, w którym dominują historyjki użytkowników lub wymagania w formie bulletów spisane w  Wordzie lub Confluencie programiści chcą jeszcze czytać modele architektoniczne?
Czy w świecie w którym architektura jest często utożsamiana prawie że z kodem, organizacje widzą sens tworzenia repozytoriów architektonicznych? Niestety (dla architektów) na większość tych pytań odpowiedź brzmi: NIE.
Czy jest szansa to zmienić? Będę chciał o tym porozmawiać z Państwem podczas mojego wystąpienia podczas XI Forum Architektów IT.
Serdecznie Państwa na nie zapraszam!

PROWADZĄCY KONFERENCJĘ:

Jarosław Kuźniar

Dziennikarz, wykładowca, CEO, Kuźniar Media

FORUM ARCHITEKTÓW IT ONLINE TO:

Agenda wydarzenia poświęcona jest praktycznym aspektom wdrażania i realizacji strategii IT w kontekście architektury w organizacji.

 

ZAPRASZAMY!

DO UDZIAŁU SZCZEGÓLNIE ZAPRASZAMY

 • Architektów korporacyjnych, architektów IT
 • CIO, kierowników działów IT
 • Członków zarządu odpowiedzialnych za realizację strategii IT

Przykładowe tematy w programie:

 • Rola architekta IT w operacjonalizacji strategii IT
 • Zwinna architektura w praktyce 
 • Architektura mikroserwisowa 
 • Jak nowoczesna architektura może wesprzeć innowacje technologiczne 
 • Architektura przyszłości w dobie digital, AI i zmieniających się trendów klienckich 
 • Rola architektury korporacyjnej w budowie organizacji data driven 
 • Modelowanie architektury korporacyjnej – rola w kreśleniu strategii transformacji 
 • Jak za pomocą architektury wprowadzać transformacje agile 

ZOSTAŃ PARTNEREM XI FORUM ARCHITEKTÓW IT!

Udział w roli Partnera to wyjątkowa okazja do zaprezentowania doświadczeń oraz rozwiązań wśród decydentów odpowiedzialnych za budowę i rozwój podejścia architektonicznego w organizacjach.

 

ZOSTAŃ PARTNEREM

TAK WYGLĄDAŁA OSTATNIA EDYCJA KONFERENCJI

NAJLEPSZĄ REKOMENDACJĄ SĄ OPINIE UCZESTNIKÓW DOTYCHCZASOWYCH EDYCJI

Organizator

Partner merytoryczny

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJIMagdalena Szczodrońska
Tel. 662 287 935
[email protected]

Agata Rydzewska
Tel. 662 287 833
[email protected]

Piotr Fergin
Tel. 533 358 952
[email protected]

Włodzimierz Duszyk
Tel. 662 287 870
[email protected]