NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIE W POLSCE DLA MENEDŻERÓW ODPOWIEDZIALNYCH
ZA BUDOWĘ I ROZWÓJ ARCHITEKTURY IT W ORGANIZACJACH

Już po raz 8. zapraszamy do udziału w Forum Architektów IT. To wyjątkowa okazja do wymiany doświadczeń wśród decydentów odpowiedzialnych za budowę i rozwój podejścia architektonicznego organizacjach, a także możliwość poznania najlepszych praktyk z rynku. Agenda wydarzenia poświęcona jest praktycznym aspektom wdrażania i realizacji strategii IT w kontekście architektury w organizacji. W programie tegorocznej edycji znajdą się zagadnienia związane z podejściem architektonicznym w obliczu dynamicznych zmian w organizacjach, a także innowacjom w architekturze IT i korporacyjnej oraz ich nowej roli w firmach.

Wyjątkowa okazja do wymiany doświadczeń i poznania case studies praktyków reprezentujących m.in:

Galeria

PROGRAM:

Forum odbędzie się pod hasłem "Architektura IT w świecie innowacji, innowacje w świecie architektury IT".
Omówimy wyzwania, które przed architekturą IT stawia dynamika realizowanych zmian i innowacji.
Z drugiej strony porozmawiamy o roli i nowym miejscu architektury IT w organizacjach.

 

Forum Architektów IT 2018 11 czerwca 2018
08.30–09.20

Rejestracja uczestników, poranna kawa. Networking.

09.20–09.30

Powitanie, rozpoczęcie konferencji.

09.30–10.00

Jak modelować architekturę korporacyjną IT ciągle zmieniających się organizacji?

Case study BIK

Żadna organizacja nie posiada na starcie pełnego opisu architektury. W BIK zaczęto zajmować się tym obszarem od 2011 roku, wówczas powstał pierwszy zespół, który mierzył się z opisem skomplikowanej struktury IT i systemów w wielu technologiach. Trzy lata później, w ramach IT, wydzielono samodzielną jednostkę Biuro Architektury IT. Jak udowodniliśmy wartość z zarządzania architekturą? Jak stworzyliśmy architekturę od zera? Jak zorganizowaliśmy pracę w różnych metodykach (klasycznych i zwinnych) tak, aby nie degradować istniejącego opisu architektury? Wreszcie, jak ciągle poprawiamy jakość opisu architektury? Oraz jak ciągle staramy się podnosić poziom dojrzałości architektonicznej? Podczas mojej prezentacji odpowiem na postawione pytania. Całość oprę na praktycznym doświadczeniu i swoich przemyśleniach.

Paweł Żurek Paweł Żurek, Dyrektor Biura Architektury i Nowych Rozwiązań, Biuro Informacji Kredytowej S.A.
10.00–10.30

Architekci w czasach [email protected] – o nowoczesnych wyzwaniach stojących przed architekturą korporacyjną.

Case study Orange Belgium

Co oznaczają dla architektów te dwa buzzwordy oraz jak architektura się powinna pozycjonować. Dlaczego nie jest hamulcem, a nawigatorem i ostoją rozsądku, gdy reszta organizacji powtarza zasłyszane angielskie zwroty od szturmujących budynek firm konsultingowych i miota się próbując coraz to nowszych "wynalazków", które nie koniecznie są odpowiednie dla danej organizacji. 

Stanisław Karpiński Stanisław Karpiński, Architecture, Technology and Security Director, Orange Belgium
10.30–11.00

O pozorności konfliktu między architektoniczną dyscypliną a zwinnością.

Case Study 

Skoro najlepsze architektury systemów IT wyłaniają się w samoorganizujących się zespołach (tak przynajmniej brzmi reguła nr 11 „Agile Manifesto”), to jak i gdzie powinna wyłaniać się architektura całego przedsiębiorstwa? Prezentacja będzie opowieścią o zarządzaniu architekturą korporacyjną w hipotetycznej firmie ubezpieczeniowej, gdzie nie ma ani jednego stanowiska architekta korporacyjnego, nie ma procesu zarządzania architekturą, nie ma dokumentacji architektury. A mimo to, firma notuje rok do roku coraz większy udział w rynku. Jakie są plusy i minusy takiej firmy, co działa i co nie działa? Podczas wystąpienia postaram się wskazać miejsce i rolę architektury w organizacji, która chce być zwinna. Oraz wytłumaczyć dlaczego wybór pomiędzy „good enough” a „best in class” oraz pomiędzy ładem a zwinnością jest najczęściej fałszywy.

Michał Mroczek Michał Mroczek, Kierownik Biura Zarządzania Danymi, AXA
11.00–11.30

Agile integration - czym różni się od architektury SOA oraz jak DevOps wpisuje się w tę ideę?

Integracja to jeden z najważniejszych elementów każdego projektu IT. "Samotne wyspy" przestały istnieć. Dzisiaj praktycznie każdy nowy projekt musi integrować się z innymi systemami - już istniejącymi czy też właśnie powstającymi. Podczas prezentacji opowiem jak konteneryzacja uprościła architekturę integracji, zapewniając w sposób zunifikowany skalowalność i wysoką dostępność.

Andrzej Kowalczyk Andrzej Kowalczyk, Senior Solution Architect, Red Hat
11.30–12.00

Przerwa na kawę, networking.

12.00–12.30

Czy architektura korporacyjna może być zwinna?

Case Study Getin Noble Bank 

Czy słowo architektura nie jest samo w sobie zaprzeczeniem zwinności? Czy zmiany w architekturze mogą i powinny być realizowane zwinnie? Jakie korzyści a jakie potencjalne zagrożenia wynikają z tego faktu? W prezentacji omówimy wyzwania jakie niesie za sobą taki sposób realizacji zmian w architekturze i jej ciągłej transformacji. Przedstawimy obszary transformacji, jej podstawowe założenia oraz proces i narzędzia które służą architektom w realizacji zmian.

Tomasz Michałek-Czerepak Tomasz Michałek-Czerepak, Dyrektor Biura Jakości i Architektury Oprogramowania, Getin Noble Bank
Marcin Morawski Marcin Morawski, Dyrektor Departamentu Rozwoju Oprogramowania, Getin Noble Bank
12.30–13.00

Integracja architektury z kulturą przedsiębiorczości.

Case study ING Bank Śląski

Czy czas, w którym firma stawia na kreowanie rozwiązań organizacyjnych, które generują sprawność, elastyczność i innowacyjność samoorganizujących się zespołów, to dla Architektury szansa czy zagrożenie ? Jak skutecznie włączyć się w budowę sprawnie działającego ekosystemu będącego fundamentem przedsiębiorczości? W czasie prezentacji opowiemy w jaki sposób dostosowaliśmy funkcję architektury do nowej rzeczywistości oraz jak przebiega ta jedna z ciekawszych transformacji.

Anna Galica Anna Galica, Manager Zespołu Architektury Korporacyjnej i Strategii IT, ING Bank Śląski
Roman Tyszkowski Roman Tyszkowski, Dyrektor Departamentu Architektury i Strategii IT, ING Bank Śląski
13.00–13.30

Analityka typu "Smart Architecture", czyli jak architekt może przeprowadzić ewolucję a nie rewolucję w danych.

Case Study

Analityka dużych zbiorów danych to proces odkrywania cennych informacji za pomocą metod statystycznych, mechanizmów uczenia maszynowego, eksploracji danych i analiz predykcyjnych. Takie multidyscyplinarne podejście jest coraz częstsze wśród firm nie tylko poprzez działalność operacyjną związaną z przetwarzaniem danych. Przedsiębiorstwa, które potrafią pozyskać wartościowe informacje z coraz to nowych źródeł danych — dotyczących chociażby pogody, natężenia ruchu, handlu detalicznego, nastawienia użytkowników — i aktywnie je wykorzystują, są w stanie wpływać na swoją pozycję na rynku.

Jak zatem wykorzystać wszystkie nowoczesne techniki zarządzania danymi będącymi zarówno źródłem, katalizatorem jak i rezultatem innowacyjności architektów? W czasie swojej prelekcji, na podstawie dwóch case studies, pokażę jak rozwiązanie LinuxONE pomogło zintegrować architekturę danych i uzyskać wymierne korzyści dla organizacji.

Radosław Mańkowski Radosław Mańkowski, IBM Principal Consultant, Growth Incubation Team, IBM Systems
13.30–14.30

Lunch i networking.

14.30–15.00

Innowacje wykorzystujące uczenie maszynowe (ML) a architektura korporacyjna - wojna i pokój.

Krótka opowieść o zmaganiach architekta korporacyjnego z innowacyjnymi projektami widziana zarówno oczyma wykonawcy rozwiązania wykorzystującego techniki uczenia maszynowego jak i architekta nadzorującego tego typu działania. Dlaczego się nie rozumiemy? Gdzie są główne napięcia pomiędzy światami ML i EA? Jak zawrzeć pokój?

Krzysztof Gwardys Krzysztof Gwardys, Architekt korporacyjny, Promity
15.00–15.30

"A ja jestem proszę Pana na zakręcie", czyli o sytuacji architekta w polskich realiach.

Prezentacja przedstawia podsumowanie analiz dotyczących ewolucji profesji architekta IT/architekta korporacyjnego w firmach działających w Polsce, w szczególności jak architekci działali jeszcze kilka lat temu, a jak działają obecnie. Będę także wskazywać na wyzwania, z którymi przyjdzie się zmierzyć architektom w najbliższej przyszłości.

dr hab. Andrzej Sobczak dr hab. Andrzej Sobczak, Profesor SGH, Kierownik Zakładu Zarządzania Informatyką w Instytucie Informatyki i Gospodarki, Szkoła Główna Handlowa
15.30–16.00

Why cloud is an important part of every architecture discussion these days?

Case study SolwIT

Major trends in cloud computing – serverless and what it means, containers. Avoiding platform lock-in: importance of open standards. Best practices for architecting for multi-cloud – case studies where customers have been successful with multi-cloud. 

Moshe Sambol Moshe Sambol, Regional Manager, Google Cloud Customer Engineers, Google
Witold Zamorski Witold Zamorski, Dyrektor Centrum Kompetencji Cloud Transformation, Solwit SA
16.00–16.30

Jak dostosować architekturę IT do szybko zmieniających się organizacji?

Case Study Allegro.pl

W dzisiejszym IT chcemy być innowacyjni, ale zamiast tego podążamy za modami. W związku z tym zmieniamy architekturę na mikroserwisową, przechodzimy do publicznego cloud-a, używamy machine learningu jako lekarstwa na aktualne problemy produktowe. Decyzje podejmowane są na bazie aktualnie panujących trendów, po zainspirowaniu się case study dużych graczy. Znajdujemy się w sytuacji, gdy strategia produktowa jest określana kompleksowo na kilka lat naprzód, natomiast problemy technologii są adresowane doraźnie za pomocą aktualnie obowiązujących, lecz dezaktualizujących się standardów. Jak wyjść z pułapki taktycznego planowania celów okresowych i jak znaleźć drogę do kompleksowej budowy strategii wykraczającej poza technologię? W Allegro wprowadziliśmy sfederowaną architekturę IT. Dało to więcej swobody w obszarach, ale i dodatkowe obowiązki m.in. utrzymanie innowacyjności, czy zarządzanie wykorzystaniem nowych technologii np. z obszarów ML czy AI. Podczas prezentacji podzielę się wnioskami, które budujemy na bazie holistycznego spojrzenia na IT.

Krzysztof Dębski Krzysztof Dębski, Senior Architect, Allegro.pl
16.30–17.00

Poczęstunek, zakończenie konferencji.

Organizatorzy dołożą wszelkich starań, aby konferencja odbyła się zgodnie z prezentowanym programem, jednak zastrzega się możliwość częściowych zmian.

W GRONIE PRELEGENTÓW:

Krzysztof Dębski

Senior Architect, Allegro.pl

Anna Galica

Manager Zespołu Architektury Korporacyjnej i Strategii IT, ING Bank Śląski

Krzysztof Gwardys

Architekt korporacyjny, Promity

Stanisław Karpiński

Architecture, Technology and Security Director, Orange Belgium

Andrzej Kowalczyk

Senior Solution Architect, Red Hat

Radosław Mańkowski

IBM Principal Consultant, Growth Incubation Team, IBM Systems

Tomasz Michałek-Czerepak

Head of IT, 4Finance

Marcin Morawski

Dyrektor Departamentu Rozwoju Oprogramowania, Getin Noble Bank

Michał Mroczek

Kierownik Biura Zarządzania Danymi, AXA

Moshe Sambol

Regional Manager, Google Cloud Customer Engineers, Google

Andrzej Sobczak

Profesor SGH, Kierownik Zakładu Zarządzania Informatyką w Instytucie Informatyki i Gospodarki, Szkoła Główna Handlowa

Roman Tyszkowski

Dyrektor Departamentu Architektury i Strategii IT, ING Bank Śląski

Witold Zamorski

Dyrektor Centrum Kompetencji Cloud Transformation, Solwit SA

Paweł Żurek

Dyrektor Biura Architektury i Nowych Rozwiązań, Biuro Informacji Kredytowej S.A.

DO UDZIAŁU SZCZEGÓLNIE ZAPRASZAMY

  • Architektów korporacyjnych, architektów IT
  • CIO, kierowników działów IT
  • Członków zarządu odpowiedzialnych za realizację strategii IT

NAJLEPSZĄ REKOMENDACJĄ SĄ OPINIE UCZESTNIKÓW DOTYCHCZASOWYCH EDYCJI

LOKALIZACJA

Siedziba Google Polska
ul. Emilii Plater 53
Warszawa

Organizator

Partner główny

Partner srebrny

Partner

Wystawca

Współpraca

Patron medialny

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJIAleksandra Zygarska
Tel. 662 287 872
[email protected]

Klaudia Kałuska
Tel. 662 287 865
[email protected]

Patrycja Gielecińska
Tel. 662 287 833
[email protected]

Włodzimierz Duszyk
Tel. 662 287 870
[email protected]