JAK POŁĄCZYĆ ARCHITEKTURĘ Z PODEJŚCIEM PROJEKTOWYM W ORGANIZACJACH?


Forum Architektów IT to najważniejsze tego typu wydarzenie w Polsce, które gromadzi architektów korporacyjnych i architektów IT. Jest doskonałą okazją do wymiany doświadczeń wśród decydentów odpowiedzialnych za budowę i rozwój architektury IT w firmach oraz poszukiwanie źródeł inspiracji do dalszego rozwoju architektury w organizacjach. Agenda konferencji poświęcona jest m.in. praktycznym aspektom wdrażania, rozwoju i realizacji strategii IT w kontekście architektury w organizacji.

W programie tegorocznej edycji znajdą się m.in. zagadnienia poświęcone połączeniu architektury z podejściem projektowym oraz wykorzystaniu jej we wprowadzaniu wartości dla organizacji i wykorzystanie trendów biznesowych.

Galeria

Swoimi doświadczeniami podzielą się przedstawiciele m.in:

Agenda

Forum Architektów IT 2017 13 czerwca 2017
08.30–09.20

Rejestracja uczestników, poranna kawa, networking.

09.20–09.30

Powitanie i rozpoczęcie konferencji.

09.30–10.10

O roli architektury w tworzeniu i egzekucji strategii technologicznej.

CASE STUDY T-Mobile Polska

Strategia jest rozumiana różnie: w zależności od firmy, jej dojrzałości oraz potrzeb. Dla tych dużych organizacji to często zdeprecjonowane "korpo-słowo", dla tych małych – biznesplan na kolejne przedsięwzięcie. Niezależnie od tego, strategia jest potrzebna jako fundament ukierunkowania biznesu. Zaniechanie tworzenia strategii, doprowadza do myślenia krótkoterminowego, co przekłada się na ukierunkowanie jedynie na cele finansowe. W konsekwencji klient oraz jego zadowolenie z produktów i usług przestaje się liczyć, co ma katastrofalne konsekwencje.

Dla departamentów IT takim klientem jest biznesowa część organizacji. Strategia technologiczna powinna adresować potrzeby biznesu, ale też wyznaczać własne cele strategiczne pozwalające antycypować pojawiające się wyzwania. Architekci, jako osoby nadające takt części organizacji odpowiedzialnej za technologię, powinni pełnić w jej tworzeniu i egzekucji rolę kluczową/wiodącą/opiniotwórczą. Nowe trendy, technologie, języki programowania, dostawcy, produkty – to wszystko powinno być przedmiotem syntezy wykonywanej przez architekturę, a na tej podstawie powinna być budowana strategia technologiczna.

Prelekcja przedstawi zalety i wady takiego podejścia. Pokażę co jest niezbędne, żeby osiągnąć taki stan w organizacji oraz jakie są potrzebne do tego umiejętności. Nie zabraknie też informacji - z jakimi wyzwaniami zmagają się architekci w swojej pracy.

Stanisław Karpiński Stanisław Karpiński, Kierownik Działu Strategii i Architektury, ‎T-Mobile Polska
10.10–10.40

Praktyczne aspekty wdrażania, rozwoju i realizacji podejścia architektonicznego w ochronie zdrowia.

CASE STUDY Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Ochrona Zdrowia to korporacja obejmująca obszar i populację całego naszego kraju. W liczbach przedstawia się następująco: użytkownicy końcowi ponad 38 mln, podmioty systemu ochrony zdrowia: podmioty lecznicze ponad 20 tysięcy, praktyki zawodowe lekarzy i lekarzy dentystów ponad 121 tysięcy, praktyki zawodowe pielęgniarek i położnych ponad 22 tysięcy, apteki i punkty apteczne ponad 16 tysięcy, pracownicy medyczni ponad 500 tys. W prezentacji zostaną poruszone zagadnienia:

 • Źródła decyzji o wdrażaniu architektury korporacyjnej
 • Nasze podejście do ładu i architektury korporacyjnej
 • Architektura w projektach typu PRINCE to Agile
 • Spodziewane korzyści dla biznesu
Paweł Masiarz Paweł Masiarz, Zastępca dyrektora ds. teleinformatycznych, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
10.40–11.10

Przerwa na kawę

11.10–11.50

Zarządzanie portfelem projektów z punktu widzenia architekta: narzędzia wpływu i kontroli.

CASE STUDY BZ WBK

Praca w roli architekta to zarówno wyróżnienie, ale i szereg wyzwań. Dla właściciela biznesowego projektu, zarządzającego portfelem projektów, czy wreszcie – dla przysłowiowego biznesu,  architekt to problematyczny partner. Owszem, architekt bywa przydatny na etapie projektowania rozwiązania, ale często towarzyszy temu percepcja, w której:

 • architekt forsuje wyrzeczenia (i koszty!) *teraz* w imię korzyści *kiedyś*.
 • architekt usiłuje powiązać Projekt z innymi inicjatywami, rozszerzając zakres i dewastując harmonogram.
 • architekt próbuje narzucać systematyki/formalizmy/taksonomie, których „biznes” nie lubi, nie potrzebuje i nie rozumie.

Agenda architekta jest często – w krótkoterminowym ujęciu – w konflikcie z agendą inicjatora zmiany, i niekoniecznie jest zrozumiała dla otoczenia i dla sponsora zmiany. W związku z tym wszelkie strategie, taktyki i narzędzia promowania i objaśniania perspektywy architektonicznej mają pierwszorzędne znaczenie w naszej codziennej pracy.

W naszej prezentacji dokonamy krótkiego przeglądu narzędzi, jakimi dysponuje Architekt. Szczególną uwagę będziemy chcieli zwrócić na technikę analizy luk. Prezentacja będzie oparta o nasze bardzo praktyczne doświadczenia z banku, w którym trwa Transformacja Cyfrowa.

Tomasz Kos Tomasz Kos, Architekt IT, Bank Zachodni WBK
Przemysław Siemion Przemysław Siemion, Architekt, Nawigator Zmiany, Bank Zachodni WBK
11.50–12.30

Jak architekt może pomóc walczyć ze struclami, czyli co można zrobić z systemami legacy.

WYNIKI BADANIA "Systemy legacy w Polsce"

Praktycznie każda większa organizacja dorobił się już co najmniej jednej „strucli”. Zazwyczaj jest to średni lub duży system, który został napisany kilka-kilkanaście lat temu i od tego czasu mocno się rozrósł (jeżeli chodzi o zakres funkcjonalności). Obecnie nie istnieje jego aktualna dokumentacja, kod źródłowy jest co najwyżej średniej (jak nie słabej) jakości, zastosowana architektura nie jest zgodna z żadnymi wzorcami projektowymi, technologia w której ten system został stworzony swoje lata świetności ma już dawno za sobą, zaczynają występować problemy z dostępem do zasobów ludzkich mogących rozwijać ten system, czas wprowadzania zmian w tym systemie zaczyna się mocno wydłużać, nie mówiąc o braku możliwości automatyzacji procesu wytwórczego systemu…

Z drugiej strony biznes, pomimo swoich ciągłych narzekań, przyzwyczaił się już do tego systemu, ceni jego silne dopasowanie do specyfiki firmy (co realizowane jest albo bezpośrednio – za pomocą jego kastomizacji, albo za pomocą dziesiątków mniejszych i większych aplikacyjek, którymi on obrósł przez ostatnie lata, albo i tego i tego), ceni stosunkową stabilność rozwiązania (chociaż pracuje ono z roku na rok coraz wolniej).

I w którymś momencie pojawia się pytanie – co dalej w takiej sytuacji? Są różne strategie postępowania – od niedostrzegania problemu do uruchomienia wielkiego programu transformacyjnego. Jedno jest pewne – praktycznie każda z nich, w przypadku niepowodzenia, może zakończyć się uwolnieniem potencjału aktualnego dyrektora IT na rynek. W prezentacji będę starał się udzielić odpowiedzi – czy i jak architekt może pomóc walczyć z takimi struclami.

prof. Prof. Andrzej Sobczak prof. Prof. Andrzej Sobczak, Kierownik Zakładu Zarządzania Informatyką w Instytucie Informatyki i Gospodarki, Szkoła Główna Handlowa
12.30–13.00

How to achieve IT Resilience.

Today, IT disruptions aren’t just weather-related disasters. Power outages, ransomware and even deploying new infrastructure can cause issues for IT. With the need for continuous availability organization need to be able to respond to a disruption so quickly that end-users and customers are not aware that a disruption occurred.

Organizations that take a proactive approach to BC/DR, focus on continuous availability rather than recovery after the fact. Automation and simplification of replication and recovery are part of resilience, and ensure that companies can prove the availability of their applications and data at any time. Join us to learn:

 • How IT Resilience is different from Disaster Recovery
 • How to achieve IT Resilience
 • How to seamlessly recovery from anything
Stas Levitan Stas Levitan, Regional Sales Manager Eastern Europe, Zerto
13.00–14.00

Lunch, networking.

14.00–14.40

Architektura i projekty – wzorce, antywzorce i wyzwania.

Współdziałanie Architektów korporacyjnych/IT z obszarem projektowym trwa już w Polsce kilka lat. Wydaje się, że jest to dobry moment na podsumowanie zarówno udanych elementów współpracy, jak i porażek.  W ramach wystąpienia zaprezentuję  wzorce i antywzorce, które spotkałem w pracach na styku architektury i projektów. Dodatkowo chciałbym przedyskutować wyzwania  architektoniczne pochodzące z projektów zwinnych czy też opartych o technologię Big Data oraz algorytmy uczenia maszynowego.

Krzysztof Gwardys Krzysztof Gwardys, Architekt korporacyjny, Promity
14.40–15.20

Architektura IT wspierająca wielokanałową obsługę i zarządzanie doświadczeniem klienta na przykładzie branży utilities.

CASE STUDY Energa - Obrót

Doświadczenia i oczekiwania klientów kształtujące się podczas korzystania z usług globalnych liderów jakości obsługi, przekładają się na oczekiwania względem dostawców usług bankowych, telekomunikacyjnych, sektora użyteczności publicznej, a nawet urzędów. Podczas swojego wystąpienia opowiem o architekturze wspierającej realizację wyzwań związanych z omnichannel i CX na przykładzie branży utilities.

Michał Makurat Michał Makurat, Dyrektor Departamentu Rozwoju Technologii, Energa Obrót SA
15.20–16.00

Jak biznes postrzega architekturę i jak architektura może ułatwić realizację projektów biznesowych.

CASE STUDY innogy Polska

W dzisiejszych czasach prawie każda firma jest firmą technologiczną. Bez IT nie da się realizować działalności operacyjnej i rozwoju – zaciera się różnica pomiędzy biznesem a IT. Architektura nie tylko musi rozumieć biznes, ale także musi myśleć jak biznes. W sytuacji, gdy perspektywa planowania jest coraz krótsza, architektura musi odnaleźć się w zwinnym środowisku biznesowym.  Jaką rolę powinna przyjąć w organizacji?  I jakie błędy popełniają architekci?

Bazując na doświadczeniach z działu IT (wcześniej pracując jako Główny Architekt IT) oraz przejścia do działu biznesowego, porównam te dwie perspektywy. Jakiej architektury oczekują osoby odpowiedzialne za realizację projektów wspierających strategię firmy, realizację wyników finansowych i KPI? Opowiem także o oczekiwaniach biznesu w stosunku do architektury na poszczególnych fazach projektu, w różnych metodykach i rozwiązaniach, oraz o tym, jak architektura może się do nich odnieść, ułatwiając – a nie przeszkadzając – w realizacji projektów biznesowych.

Bartosz Orlewicz Bartosz Orlewicz, Head of Project Management Office, innogy Polska
16.00–16.10

Zakończenie, podsumowanie Forum.

16.10–17.00

Poczęstunek, rozmowy kuluarowe.

Organizatorzy dołożą wszelkich starań, aby konferencja odbyła się zgodnie z prezentowanym programem, jednak zastrzega się możliwość częściowych zmian.

TEMATYKA KONFERENCJI:

ORGANIZACJA

 • Wdrażanie innowacji. Jak projektować zmiany i wpływać na inwestycje.
 • Realizacja transformacji Agile w organizacjach – wyzwania architektoniczne.
 • Jak budować i rozwijać zwinność w obszarze architektury.
 • Strategia lokalna w kontekście globalnych ujęć architektury korporacyjnej.
 • Rola architektury w strategii IT.
 • Transformacje biznesowe – jak połączyć je z architekturą.
 • Dług technologiczny – jak uzasadnić transformację architektury.

TECHNOLOGIA

 • Zarządzanie portfelem aplikacji a zarządzanie pojedynczymi projektami.
 • Budowa i wdrożenie korporacyjnych rozwiązań chmurowych.
 • Blockchain – gdzie jesteśmy dzisiaj i co przyniosą kolejne lata.
 • Wzorce architektoniczne w Big Data.
 • Sposoby wykorzystania rozwiązań komercyjnych – regulacje i konkretne narzędzia.
 • Konteneryzacja kluczem do realizacji cyfrowej transformacji.

KOMPETENCJE MIĘKKIE

 • Jak architektura korporacyjna może wesprzeć Customer Experience klienta.
 • Budowa zespołów architektów korporacyjnych – umiejętności i integracja z kulturą przedsiębiorczości.

W GRONIE PRELEGENTÓW:

Krzysztof Gwardys

Architekt korporacyjny, Promity

Stanisław Karpiński

Kierownik Działu Strategii i Architektury, ‎T-Mobile Polska

Tomasz Kos

Architekt IT, Bank Zachodni WBK

Stas Levitan

Regional Sales Manager Eastern Europe, Zerto

Michał Makurat

Dyrektor Departamentu Rozwoju Technologii, ENERGA - OBRÓT

Paweł Masiarz

Zastępca dyrektora ds. teleinformatycznych, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Bartosz Orlewicz

Head of Project Management Office, innogy Polska

Przemysław Siemion

Architekt, Nawigator Zmiany, Bank Zachodni WBK

Andrzej Sobczak

Profesor SGH, Kierownik Zakładu Zarządzania Informatyką w Instytucie Informatyki i Gospodarki, Szkoła Główna Handlowa

DO UDZIAŁU SZCZEGÓLNIE ZAPRASZAMY:

 • Architektów korporacyjnych, architektów IT
 • CIO, kierowników działów IT
 • Członków zarządu odpowiedzialnych za realizację strategii IT

POPRZEDNIE EDYCJE KONFERENCJI

LOKALIZACJA

CENTRUM KONFERENCYJNE GOLDEN FLOOR
Chłodna 51, Warszawa, 32.Piętro

Zapraszamy Państwa do nowego miejsca na mapie warszawskich sal konferencyjnych, z wysokim standardem i pięknym widokiem na panoramę miasta.

Dojazd komunikacją miejską:

 • metro Rondo Daszyńskiego + 10 minut pieszo
 • tramwaj przystanek Muzeum Powskania Warszawskiego

Parking w okolicy:

 • parking naziemny na terenie budynku - płatny 4 zł/h - wjazd od ul. Chłodnej (drugi szlaban licząc od  ul. Towarowej). Opłaty dokonuje się w recepcji na 32 piętrze.
 • strefa miejskiego parkowania - koszt w zależności od ilości godzin - średnio około 3,50 zł /h
 • parking prywatny po drugiej stronie ul. Chłodnej - koszt to 20 zł za dzień

Organizator

Silver Partner

Partner

Patronat merytoryczny

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI:Aleksandra Zygarska
Tel. 662 287 872
[email protected]

Klaudia Kałuska
Tel. 662 287 865
[email protected]

Patrycja Gielecińska
Tel. 662 287 833
[email protected]

Włodzimierz Duszyk
Tel. 662 287 870
[email protected]