REGULAMIN KONKURSU BEST IN RPA 2023

I. Organizacja i cel konkursu

 • Konkurs ma zasięg ogólnopolski.
 • Organizatorem konkursu jest wydawnictwo IDG Poland, wydawca magazynu Computerworld.
 • Celem konkursu jest
  - wyłonienie organizacji, których dorobek w zakresie zastosowań rozwiązań RPA oraz zarządzania IT z wykorzystaniem rozwiązań RPA wyróżnia się,
  - popularyzacja produktów i dostawców rozwiązań chmurowych.
 • Konkurs jest podzielony na 2 ścieżki
  "Najlepsze wdrożenie RPA lub RPA&AI" - dla organizacji, które przeszły wdrożenie RPA i efektywnie wykorzystują to rozwiązania w swojej działalności (z wyłączeniem firm ICT, dostawców rozwiązań i usług chmurowych);
  "Najlepsze produkty i dostawcy rozwiązań RPA lub RPA&AI" - dla dostawców rozwiązań i usług tego typu.
II. Warunki uczestnictwa w części konkursu "Najlepsze wdrożenie RPA lub RPA&AI"
 • Uczestnictwo w części konkursu "Najlepsze wdrożenie usługi chmurowej" jest nieodpłatne.
 • W konkursie może wziąć udział każda firma bądź organizacja, która efektywnie wykorzystuje rozwiązania RPA w swojej działalności (z wyłączeniem firm ICT, dostawców rozwiązań i usług RPA i RPA&AI);
 • Do konkursu może zostać zgłoszony projekt, którego realizacja obejmuje ostatnie 18 miesięcy przed zgłoszeniem do konkursu (możliwe jest zgłoszenie projektu w trakcie realizacji, jednak na etapie pozwalającym na ocenę efektów projektu na działalność organizacji);
 • Do konkursu może zostać zgłoszony projekt o zasięgu ogólnopolskim bądź międzynarodowym, który swoim zasięgiem obejmuje Polskę;
 • Zgłoszenie do udziału w konkursie następuje poprzez wypełnienie ankiety konkursowej dostępnej na stronie https://www.computerworld.pl/konferencja/RPAkonkurs
  w terminie do 13 stycznia 2023 r.
 • Zgłoszony projekt zostanie poddany ocenie Jury konkursu, w skład którego wchodzą menedżerowie IT z dużych organizacji oraz przedstawiciele redakcji Computerworld;
 • O wyniku zdecyduje wpływ na funkcje przedsiębiorstwa lub organizacji, wymierny efekt ekonomiczny, wpływ na rozwiązanie istotnych problemów przedsiębiorstwa.
 • W części konkursu "Najlepsze wdrożenie RPA lub RPA&AI" wyłaniany jest zwycięzca oraz 2 finalistów konkursu. Możliwe jest przyznanie tytułu ex aequo oraz wyróżnień.
III. Warunki uczestnictwa w części konkursu "Najlepsze produkty i dostawcy rozwiązań RPA lub RPA&AI"
 • Uczestnictwo w części konkursu "Najlepsze produkty i dostawcy rozwiązań RPA lub RPA&AI" jest odpłatne.
 • W konkursie może wziąć udział każda firma lub instytucja oferująca swoje rozwiązania w Polsce.
 • Koszt udziału w konkursie dla dostawców rozwiązań RPA lub RPA&AI uzależniony jest od terminu przesłania deklaracji udziału w konkursie i wynosi:
    -  2000 PLN netto (przy deklaracji udziału do 2 grudnia 2022)
    -  3000 PLN netto (przy deklaracji udziału po 2 grudnia 2022)
 • O koszcie uczestnictwa w konkursie dostawców rozwiązań RPA decyduje data przesłania deklaracji udziału w konkursie poprzez https://www.computerworld.pl/konferencja/RPAkonkurs#konkurs
 • Przesłanie deklaracji udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją kosztu udziału w konkursie, wyrażeniem zgody na wystawienie faktury VAT przez Organizatora oraz zobowiązaniem do wypełnienia właściwej ankiety konkursowej w terminie 4 tygodni od momentu otrzymania linku do ankiety konkursowej od organizatora, jednak najpóźniej do 13 stycznia 2023.
 • W ciągu 7 dni roboczych od otrzymania deklaracji udziału w konkursie "Najlepsze produkty i dostawcy rozwiązań RPA lub RPA&AI" organizator udostępnia link do ankiety konkursowej.
 • Koszt udziału w konkursie dla dostawców rozwiązań RPA lub RPA&AI zawiera: 
  - możliwość przesłania 3 zgłoszeń do konkursu Best in RPA 2023. Może być to zarówno zgłoszenie 1 produktu w 3 kategoriach, jak również różnych produktów (maksymalnie 3) w wybranych kategoriach spośród następujących: Najlepszy dostawca RPA, Najlepsze Wdrożenie Procesów RPA, Najlepsza Transformacja w Obszarze RPA, Najlepszy dostawca RPA&AI, Najlepsze Wdrożenie Procesów RPA&AI, Najlepsza Transformacja w Obszarze RPA&AI. Każde z 3 zgłoszeń dokonywane jest na oddzielnej ankiecie konkursowej.
  - bezpłatny udział w konferencji RPA&AI Tech Forum dla 1 przedstawiciela uczestnika konkursu (9 lutego 2023, Warszawa), podczas której nastąpi ogłoszenie wyników konkursu;
  - uwzględnienie wszystkich zgłoszonych rozwiązań w Raporcie Computerworld BEST IN RPA 2023, którego premiera będzie miała miejsce 10 marca 2023 i który stanowił będzie kompendium wiedzy z obszaru rynku cloud w Polsce oraz rozwiązań zgłoszonych do konkursu; W przypadku zgłoszenia rozwiązania w więcej niż 1 kategorii konkursowej, rozwiązanie na łamach raportu zostanie przedstawione w jednej kategorii, wybranej jako wiodąca dla danego rozwiązania. W pozostałych kategoriach znajdzie się skrócona informacja z odnośnikiem do charakterystyki rozwiązania;
  - uwzględnienie zwycięskich rozwiązań w materiale redakcyjnym Computerworld, opublikowanym po rozstrzygnięciu wyników konkursu.
 • Istnieje możliwość zgłoszenia rozwiązań do konkursu w większej liczbie kategorii konkursowych niż 3. Koszt udziału jest proporcjonalnie powiększony o wielokrotność ceny podstawowej, uwzględniającej 3 zgłoszenia do konkursu.
 • Partnerzy i wystawcy konferencji RPA&AI Tech Forum 2023 mają zagwarantowany udział w konkusie w ramach pakietu partnerskiego. W przypadku deklaracji udziału partnerskiego w konferencji po dokonaniu zgłoszenia udziału w konkursie, koszt udziału w konkursie zostanie anulowany poprzez odliczenie go od wartości pakietu partnerskiego konferencji.
 • Niewypełnienie ankiety konkursowej po wysłaniu deklaracji udziału w konkursie nie zwalnia od poniesienia kosztów udziału w konkursie.
 • Zgłoszony projekt zostanie poddany ocenie Jury konkursu, w skład którego wchodzą menedżerowie IT dużych organizacji oraz przedstawiciele redakcji Computerworld;
 • O wyniku zdecyduje innowacyjność rozwiązania, kreowanie wartości biznesowej, dostępność wprost konkurencyjnych rozwiązań, zrealizowane wdrożenia, rekomendacje klientów, warunki SLA.
 • W części konkursu "Najlepsze produkty i dostawcy rozwiązań chmurowych" wyłanianych jest 9 laureatów w 9 kategoriach konkursu. Możliwe jest przyznanie tytułu ex aequo oraz wyróżnień.

IV. Faza głosowania

 • Organizator powołuje Jury konkursu, do którego zaprasza uznanych polskich CIO, deklarujących chęć uczestniczenia w pracach Jury  i zainteresowanie rozwiązaniami RPA.
 • Organizator udostępnia zgłoszenia Jurorom za pomocą panelu jurorskiego i uruchomia system głosowania online.
 • Konkurs zostanie rozstrzygnięty poprzez głosowanie Jury online w terminie do 27 stycznia 2023.
 • Zwycięzcy zostaną wyłonieni na podstawie największej liczby uzyskanych punktów.
 • Każdy zwycięzca oraz finalista otrzyma dyplom oraz prawo do posługiwania się tytułem oraz znakiem graficznym "Zwycięzca Best in RPA 2023", odpowiednio "Finalista Best in RPA 2023".
 • Wyróżniony w konkursie ma prawo do posługiwania się tytułem "Wyróżnienie Best in RPA 2023".

V. Rozstrzygnięcie konkursu i uprawnienia laureatów

 1. Nagrodę w konkursie stanowi przyznanie tytułu zwycięzcy konkursu „Best in RPA 2023".
 2. Zestawienie nagrodzonych rozwiązań zostanie przedstawione na łamach Computerworld online.
 3. Laureaci konkursu mają prawo do wykorzystania przyznanego tytułu zwycięzcy konkursu „Best in RPA” wraz ze wskazaniem roku otrzymania nagrody w ramach swoich działań promocyjnych.
 4. Uczestnicy i laureaci konkursu są promowani przez Organizatora za pośednictwem serwisów online Foundry (International Data Group Poland SA), mailingów, postów w social mediach.

VI. Terminy poszczególnych etapów konkursu

 • do 2 grudnia 2022 - termin nadsyłania przez dostawców deklaracji udziału w konkursie w najniższej cenie konkursowej 2000 zł netto
 • po 2 grudnia - termin nadsyłania przez dostawców deklaracji udziału w konkursie w promocyjnej cenie 3000 zł netto
 • 13 stycznia 2023 - zakończenie przyjmowania ankiet konkursowych
 • 27 stycznia 2023 - zakończenie głosowania Jury
 • 9 lutego 2023 - ogłoszenie wyników konkursu w trakcie Konferencji Computerworld RPA&AI Tech Forum
 • 10 marca 2023 - premiera Raportu Computerworld Best in RPA 2023 uwzględniającego charakterystykę zgłoszonych do konkursu rozwiązań

VII. Przetwarzanie danych
Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przekazanych danych osobowych przez International Data Group Poland SA – wydawcę magazynu Computerworld - do celów realizacji konkursu.