Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji Computerworld Państwo 2.0, która od 8 lat stwarza okazję do spotkania osób odpowiedzialnych za kluczowe projekty IT realizowane na szczeblu centralnym. Mimo miliardowych nakładów na cyfryzację usług publicznych, według unijnego indeksu mierzącego postęp w dziedzinie cyfryzacji państw UE, Polska zajmuje 23 pozycję na 28 krajów członkowskich i to właśnie rozwój cyfrowych usług publicznych jest jednym z 2 głównych wyzwań jakie stoją przed Polską  według DESI 2017.

Okres przejściowy po zmianie rządu, w trakcie którego konieczne było wyciągnięcie wniosków i wypracowanie strategii cyfryzacji państwa na najbliższe lata, zaowocował 2 letnim zastojem w zamówieniach publicznych IT. Wiele wskazuje na to,  że ten okres się kończy: ruszyły prace nad Wspólną Infrastrukturą Państwa, łączącą państwowe systemy i rejestry, trwają prace nad Strategią e-Zdrowia w Polsce na lata 2018-2020, w fazie tetstów jest mID, a resort cyfryzacji zapowiada następne mDokumenty.

Równocześnie Polska aktywnie uczestniczy w realizacji strategii Jednolitego Rynku Cyfrowego KE, w ramach której powstaje wspólny dla całej Europy rynek usług oferowanych online. W kontekście transformacji usług publicznych w e-usługi ogromnego znaczenia nabiera ochrona danych osobowych. Konieczność zapewnienia sprawnego działania najważniejszych instytucji państwa w dobie zaawansowanych ataków cybernetycznych, wykorzystywanych także w celach militarnych, wymaga zdecydowanych działań w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Przykładem takich działań jest decyzja o utworzeniu wojsk cybernetycznych.

Pierwszy dzień konferencji Państwo 2.0 skupi się wokół najważniejszych rządowych projektów IT, realizowanych w ramach unijnej perspektywy 2014-2020 oraz współpracy sektora publicznego z dostawcami narzędzi teleinformatycznych, także w kontekście planowanych dużych inwestycji tj. KSI 2.0.

Drugi dzień konferencji skoncentruje się na zastosowaniach technologii informatycznych w sektorach, których kierunki rozwoju są powiązane z polityką państwa: Smart City, Energetyka, Przemysł Obronny, Zdrowie. Zastanowimy się jaką rolę w tych obszarach odegrają nowe technologie i które z nich będą miały szczególne znaczenie.

 

 

  • Omówienie strategii cyfryzacji państwa do 2020 r.
  • Najważniejsze rządowe projekty IT.
  • Wyzwania technologiczne związane z transformacją usług publicznych w e-usługi.
  • Sesja SMART CITY: Najlepsze praktyki i inteligentne rozwiązania wspierające rozwój polskich miast.
  • Sesja ENERGETYKA: Transformacja polskiego sektora energetycznego, narzędzia wspierające bezpieczeństwo i efektywność polskiej energetyki.
  • Sesja OBRONA NARODOWA: Rola technologii w procesie zapewnienia bezpieczeństwa państwa i obywateli.
  • Sesja OCHRONA ZDROWIA: Priorytety inwestycyjne polskiego sektora ochrony zdrowia.

 

Patronat honorowy

TEMATYKA KONFERENCJI:

TAK WYGLĄDAŁA POPRZEDNIA EDYCJA KONFERENCJI

Do udziału w konferencji szczególnie zapraszamy:

Najlepszą rekomendacją konferencji są opinie uczestników poprzednich edycji:

LOKALIZACJA

Centrum Konferencyjne POLIN
ul. Anielewicza 6 w Warszawie

Położone w Śródmieściu Warszawy, w siedzibie Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN,
nowoczesne i przestronne centrum konferencyjne.

Organizator

Patron honorowy

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI:Magdalena Szczodrońska
Tel. 662 287 935
Magdalena_Szczodronska@idg.com.pl

Klaudia Kałuska
Tel. 662 287 865
Klaudia_Kaluska@idg.com.pl

Patrycja Gielecińska
Tel. 662 287 833
Patrycja_Gielecinska@idg.com.pl

Włodzimierz Duszyk
Tel. 662 287 870
Wlodzimierz_Duszyk@idg.com.pl