Konferencja Best in Cloud


W celu poprawnego wyświetlenia strony proszę włączyć obsługę javascript w przeglądarce.

wybierz typ zgłoszenia:

Jestem uczestnikiem
Jestem osobą rejestrującą uczestnika

Dodatkowi uczestnicy konferencji

Twoje dane firmowe

Dane do faktury
(zaznacz i wypełnij jeżeli się różnią od danych firmowych)

Kody promocyjne i rabaty


PodsumowanieZaznacz, jeśli zgadzasz się na przetwarzanie przez Nas swoich danych osobowych w celach marketingowych
Zaznacz, jeśli chcesz otrzymywać od Nas interesujące informacje pocztą elektroniczną lub przez telefon.
Zaznacz, jeśli chcesz otrzymywać od Nas w imieniu naszych partnerów interesujące informacje pocztą elektroniczną lub przez telefon.
Zaznacz, jeśli zgadzasz się na przekazanie swoich danych osobowych naszym partnerom
* pola oznaczone gwiazdką są wymagane do realizacji usługi

Warunki udziału

Udział w konferencji jest bezpłatny

Udział w konferencji jest bezpłatny dla zainteresowanych adaptacją rozwiązań Cloud Computing, z wyłączeniem przedstawicieli branży ICT i firm konsultingowych, w tym dostawców rozwiązań i usług chmurowych.
Do bezpłatnego udziału zapraszamy szczególnie:

 • CIO oraz menedżerów IT,
 • osoby odpowiedzialne za działanie infrastruktury IT w swoich firmach,
 • osoby odpowiedzialne za rozwój biznesu i poszukiwanie źródeł zwiększania przychodów, w tym: członków zarządu, dyrektorów i menedżerów finansowych, dyrektorów i menedżerów ds. rozwoju biznesu,
 • kierowników projektów,
 • dyrektorów i menedżerów ds. bezpieczeństwa IT.

Udział w konferencji jest płatny dla  przedstawicieli sektora ICT, dostawców rozwiązań chmurowych oraz firm konsultingowych.

Koszt udziału jest uzależniony od daty dokonania zgłoszenia i wynosi

 • 999 pln netto - przy zgłoszeniu
  do 12 kwietnia 2019
 • 1299 pln netto - przy zgłoszeniu
  do 26 kwietnia 2019
 • 1499 pln netto - przy zgłoszeniu
  po 26 kwietnia 2019

Dokonanie rejestracji udziału odpłatnego jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników konferencji i zobowiązaniem do zapłaty. Płatności prosimy dokonywać na konto:

International Data Group Poland SA
ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa
PL 1130016276
Numer NIP: 113-00-16-276
Bank: BRE S.A. III O/Warszawa

Nr rach bank : 09 1140 2062 0000 5258 4000 1001

Podstawą do uiszczenia należności jest faktura pro forma, która zostanie wystawiona w ciągu 3 dni roboczych od daty wpłynięcia zgłoszenia i przesłana w postaci PDF na adres mailowy podany w zgłoszeniu. W ciągu 7 dni po otrzymaniu wpłaty/przelewu zostanie wystawiona faktura VAT i wysłana pocztą na adres podany w zgłoszeniu.

Niedokonanie wpłaty nie jest tożsame z rezygnacją z wzięcia udziału w konferencji.

Rezygnacja z uczestnictwa

Odwołanie uczestnictwa bezpłatnego (wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej) możliwe jest do 8 maja 2019 r. W przypadku zmiany planów dotyczących uczestnictwa w konferencji po 8 maja 2019, prosimy o wyznaczenie zastępstwa.

Nieodwołanie zgłoszenia do 8 maja 2019 i niewzięcie udziału w konferencji spowoduje obciążenie kosztami manipulacyjnymi w wysokości 300 zł netto + 23% VAT, stanowiącymi równowartość zarezerwowanego miejsca, materiałów, cateringu.

Osoby odwołujące uczestnictwo płatne:

- do 8 maja 2019 r. włącznie uzyskają zwrot opłaty, pomniejszonej o opłatę manipulacyjną w wysokości 20%, po tym terminie w przypadku zrezygnowania z uczestnictwa organizatorzy nie zwracają wniesionej wcześniej opłaty.

- po 8 maja 2019 r. włącznie, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa w konferencji.


Nieodwołanie zgłoszenia płatnego i niewzięcie udziału w konferencji spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

W przypadku zmiany planów, istnieje możliwość zmiany uczestnika konferencji, reprezentującego tę samą instytucję.

W sprawach związanych z rejestracją prosimy kontaktować się z Ewą Maciejewską: ewa_maciejewska@idg.com.pl

Odwołanie konferencji

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konferencji w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych. W takim przypadku wszystkie wpłaty wniesione przez uczestnika zostaną zwrócone przez organizatora w pełnej wysokości.