Galerie

Klub CIO kwiecień 2019 RPA: trend czy hype? Fotorelacja Szymon Augustyniak 25 kwietnia mieliśmy kapitalne spotkanie Klubu CIO. Otworzył je dr hab. Andrzej Sobczak, Profesor SGH, Kierownik Zakładu Zarządzania Informatyką w Instytucie Informatyki i Gospodarki, Szkoła Główna Handlowa, komentując zjawiska i praktyki towarzyszące upowszechnieniu robotyzacji w polskich firmach. Kto wywiera presję na robotyzację - i z czego ta presja wynika; czy deficyt rąk do pracy nie wymagającej wysokich kompetencji to silny argument za automatyzacją? Jeśli firma przyjaźnie otwiera się na robotyzację - w jaki sposób zmienia to podejście do architektury? A może - ruguje to podejście i ubocznym jej efektem jest koniec architektury IT? Dlaczego warto aby CIO - ani podległe mu IT - nie spóźniło się na pociąg "RPA", dlaczego współpraca z biznesem otwiera na szereg innych ciekawych trendów jak lowcode... Michał Zaremba jest założycielem Robotic Process Automation User Group - społeczności gromadzącej ponad 300 praktyków. Michał opowiedział o realnych a nie teoretycznych uwarunkowaniach adaptacji RPA. Jakie argumenty decydują o wdrażaniu RPA, gdzie w organizacji szukać zwolenników a gdzie należy spodziewać się oponentów robotyzacji. Michał mówił też o paradoksach i ryzyku, na przykład erozji kompetencji dotyczących procesów w wyniku automatyzacji. Czy jest ono realne czy teoretyczne? W dyskusji pod hasłem tytułowym spotkania, swoimi doświadczeniami dzielili się dr inż. Kamil Komański, Head of Automation - Europe, AXA Direct Solutions, Łukasz Krause, CIO, Polpharma i Łukasz Wierciński, Head of Technology Center, Roche Polska. To był bardzo interesujący panel ze względu na znaczny rozstrzał opinii, strategii, oczekiwań i podejścia do RPA reprezentowanego przez panelistów. Aktywność publiczności skłoniła też dyskutantów do ujawnienia szeregu ciekawych, nieujawnianych zwykle informacji i spostrzeżeń. Na grupie LinkedIn Klubu CIO umieściłem prezentacje prof. Sobczaka i Michała Zaremby - bardzo zachęcam do ich pobierania i komentowania - to syntetyczne ale bardzo cenne, bo punktujące kluczowe zagadnienia dokumenty.
Klub CIO, 13 lutego, Warszawa: Nowa generacja SSC Szymon Augustyniak Pierwsze spotkanie Klubu CIO uświetniło wystąpienie Michała Głowińskiego, CIO Roku 2019, szefa HL Tech. Historia błyskawicznej budowy spółki i wyjątkowej zmiany do jakiej zostało przeznaczone, wykraczają poza ramy historii klasycznej SSC, poza zakres klasycznej definicji. Podobnie jest w przypadku organizacji technologicznych które reprezentują Monika Płocke, Sebastian Drzewiecki i Łukasz Wierciński, paneliści debaty o zadaniach SSC przyszłości. Zakres odpowiedzialności za kreację, za skalę technologiczną zmianę, którą dostarczają swoim firmom, nakazują poszukać innych definicji dla spółek technologicznych de facto odpowiedzialnych za cyfrową transformację całych globalnych korporacji: Nordea, Roche, GSK. O meta modelu na rynku centrów usług wspólnych, procesie jego konsolidacji mówił Tomasz Pyrak, prezes IT Kontrakt. Jego konsekwencją będzie powstanie spółek globalnie zapewniających dostęp do zarówno strategicznych jak i operacyjnych centrów usług. Będą one w stanie zarówno przejąć automatyczne, nieinnowacyjne zadania - zdjąć ich brzemię z firmowego IT aby uwolnić tam kreatywność, jak i wypełnić treścią bardzo ambitne, pionierskie pomysły na cyfryzację - dostarczyć unikalnych i deficytowych kompetencji, które pozwolą je zrealizować. To ciekawy meta model, który musi także posiadać nowego rodzaju, elastyczne relacje z wewnątrzfirmowym IT, wymusi zapewne zbudowanie po ich stronie większych kompetencji zarządczych i strategicznych. Model tym ciekawszy, że IT Kontrakt w oparciu o kapitał właścicielski globalnego funduszu Oaktree jest de facto prekursorem takiego trendu; w szybkim tempie planuje dokonać całej serii przejęć, zbudować zasoby i potencjał aby konkurować z największymi globalnymi dostawcami wiedzy o strategiach i projektach IT. Tym bardziej miło mi poinformować, że IT Kontrakt został sponsorem głównym Klubu CIO w 2019 roku. Pierwsze spotkanie Klubu CIO w 2109 r. był także okazją do przypomnienia się klubowej społeczności przez Roberta Jesionka, który był pierwszym szefem Klubu w latach 2003-2008. Robert przedstawił teaser jednego z sondaży wśród CIO - będzie w Klubie zajmował się m.in. systematycznymi badaniami w różnych formatach, mającymi na celu lepszą wymianę wiedzy i opinii na tematy biznesowo-technologiczne w ramach klubowej społeczności.