iDrive 6.7.1.8

iDrive to aplikacja posiadająca funkcje archiwizacyjne z dodatkowym zabezpieczeniem w postaci szyfrowania kopii. Ponadto dostęp do niej aplikacji w smartfonie może być zabezpieczony hasłem, a w razie zgubienia lub kradzieży smartfona stracone urządzenie można „odłączyć” od konta iDrive.