e-państwo, e-rząd, e-obywatel

Przedstawiciele samorządu lokalnego w Polsce chcą podjąć prace nad stworzeniem elektronicznego rządu. Liczą na współpracę z rządem i środowiskiem biznesu.

Przedstawiciele samorządu lokalnego w Polsce chcą podjąć prace nad stworzeniem elektronicznego rządu. Liczą na współpracę z rządem i środowiskiem biznesu.

e-państwo, e-rząd, e-obywatel

<b>KRZYSZTOF GŁOMB</b>, dyrektor programowy konferencji Miasta w Internecie

Polskim samorządowcom, zaangażowanym w realizację projektów informatycznych dla gmin i miast, nie trzeba tłumaczyć, czym jest elektroniczny rząd ani jaką rolę mogą odegrać techniki informacyjne we wspieraniu pracy urzędu czy wspomaganiu kontaktów z obywatelami. W sferze mentalnej czołwka polskiego samorządu terytorialnego nie odstaje od reszty Europy. "Myślałam, że przyjadę z nowymi ideami i pomysłami, bałam się, że zaprezentowane przeze mnie poglądy zostaną uznane za zbyt śmiałe lub kontrowersyjne. Widzę jednak, że myślicie podobnie jak ja i macie wiedzę zbliżoną do mojej" - mówiła Grażyna Wojcieszko z Dyrekcji Generalnej ds. Społeczeństwa Informacyjnego w Komisji Europejskiej do uczestników VI Konferencji Miasta w Internecie. Odbyła się ona w połowie czerwca w Zakopanem pod hasłem Przekształcamy polski samorząd w nowoczesny e-government.

Samorządowi informatycy w Polsce mogą się pochwalić wieloma udanymi projektami i wdrożeniami z zakresu technik informacyjno-komunikacyjnych. Najbardziej zaawansowane i kompleksowe są prace w dużych miastach. Podejmowane inicjatywy nie układają się jednak w spójną całość w skali całej Polski. Każda ma przede wszystkim lokalny wymiar. Do stworzenia krajowego systemu usług administracyjnych i

e-państwo, e-rząd, e-obywatel

<b>MICHAŁ KLEIBER</b>, kandydat na stanowisko ministra ds. informatyzacji, które ma objąć 1 lipca 2002 r.

dalszego rozwoju już realizowanych projektów samorządowych potrzebne są większe zaangażowanie polityków, wyasygnowanie odpowiednich funduszy, koordynacja działań i wprowadzenie standardów wymiany danych oraz zmiana mentalności urzędników zazdrośnie strzegących swej uprzywilejowanej pozycji i prawa do ferowania decyzji.

Nowa eEuropa...

Tworzenie elektronicznego rządu ma być jednym z priorytetów nowego planu działań e-Europe 2005, którego projekt został przygotowany przez Komisję Europejską. Zakłada on dynamiczny rozwój usług i treści dostępnych w trybie online. Poza usługami e-government, jako pierwsze mają być rozwijane programy z zakresu zdalnego nauczania (e-learning) i telemedycyny (e-health). Dla zwiększenia możliwości korzystania z nich Unia Europejska będzie wspierała rozwój infrastruktury łączy szerokopasmowych oraz podejmie działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa sieciowych transakcji.

e-państwo, e-rząd, e-obywatel

<b>WOJCIECH SZEWKO</b>, kandydat na wiceministra w Ministerstwie nauki i Informatyzacji

Do końca 2005 r. do sieci szerokopasmowej ma być podłączona cała administracja publiczna w krajach członkowskich Unii. Przygotowywany jest projekt powołania transgranicznego e-rządu, który będzie pozwalał na zdalne załatwianie spraw w dowolnym urzędzie na terenie całej Unii Europejskiej. Plan zakłada także, że do końca 2005 r. wszystkie zamówienia publiczne będą realizowane w trybie online, a wszyscy obywatele uzyskają dostęp do Internetu, m.in. za sprawą publicznych punktów dostępowych umieszczonych w urzędach, bibliotekach czy szpitalach.

Gdyby Polska stała się członkiem Unii Europejskiej w 2004 r., zostałaby objęta planem e-Europe 2005. Dzisiaj już jednak powinna się przygotowywać do realizacji zawartych w nim celów. Uczestnictwo w programach europejskich nie wystarczy do osiągnięcia wymaganych rezultatów. "Społeczeństwo informacyjne w Polsce musimy zbudować sami. Unia nas w tym nie wyręczy" - podkreślał Włodzimierz Marciński, radca w przedstawicielstwie Rzeczypospolitej przy Unii Europejskiej w Brukseli. Tym bardziej że przy realizacji planu eEurope 2005 większy nacisk ma być położony na wykorzystanie mechanizmów wolnorynkowych. Zakładane są znacznie większy niż dotychczas udział i bardziej znacząca rola środowisk biznesowych. Państwa europejskie mają mieć przede wszystkim rolę wspierającą, a poszczególne zadania mają być w dużym stopniu realizowane według tradycyjnych reguł popytu i podaży.

Najlepsze serwisy

Po raz kolejny przyznano nagrody za najlepsze samorządowe serwisy internetowe. W kategorii gmin za najlepszy uznano serwis gminy Nędza. W grupie małych miast uhonorowano strony Koźmina Wielkopolskiego, a wśród miast dużych nagrodzono portal Sopotu. Najlepszym serwisem powiatowym może w tym roku poszczycić się powiat nowotarski.

Zdaniem członków jury, nie nastąpiła w tym roku znacząca poprawa jakości serwisów pod względem ich interaktywności. Najczęściej spotykaną formą interakcji z obywatelem jest umożliwienie pobierania przez sieć formularzy urzędowych.


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200