W sieci banków centralnych

Przez najbliższe dwa lata Narodowy Bank Polski będzie prowadził projekty zmierzające do włączenia go w struktury Europejskiego Systemu Banków Centralnych. Priorytetem jest budowa Zintegrowanego Systemu Księgowego

Przez najbliższe dwa lata Narodowy Bank Polski będzie prowadził projekty zmierzające do włączenia go w struktury Europejskiego Systemu Banków Centralnych. Priorytetem jest budowa Zintegrowanego Systemu Księgowego.

W sieci banków centralnych

Waldemar Szumieł, dyrektor Departamentu Informatyki w Narodowym Banku Polskim

Europejski System Banków Centralnych zbiera sprawozdania dotyczące m.in. stanu gospodarki, systemu płatniczego i finansów państw unijnych. Dzięki tym informacjom tworzony jest tzw. wspólny bilans Europy. Proces przystosowania rozwiązań wykorzystywanych w Narodowym Banku Polskim do wymagań Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC) jest o tyle utrudniony, że nadal nie jest znany termin przystąpienia Polski do unii gospodarczo-walutowej. „Gdybyśmy znali konkretną datę wówczas wiedzielibyśmy, czy dostosowywać się do bieżących wymagań stawianych bankom centralnym, czy też wymagań, które Europejski Bank Centralny dopiero przygotowuje” – mówi Waldemar Szumieł, dyrektor Departamentu Informatyki w NBP. „W Europejskim Banku Centralnym następują obecnie duże zmiany w zakresie stosowanych rozwiązań informatycznych. Na szczęście EBC nie wskazuje konkretnych produktówi rozwiązań, które trzeba zastosować. Określa jedynie wymagania informacyjne oraz format wymiany komunikatów. W wielu przypadkach, docelowo ma być nim XML” – dodaje.

Więcej w standardzie

Jednym z najważniejszych i największych prowadzonych obecnie projektów w NBP jest budowa Zintegrowanego Systemu Księgowego (ZSK). Jak wyjaśniają przedstawiciele banku, nie będzie to wyłącznie system księgowy, chociaż jego jądro stanowić będzie księga główna. Częścią tego projektu jest także stworzenie modułów zasilających informacjami część księgową systemu. Przedstawiciele NBP nie chcą ujawnić kosztów projektu. „Zadanie to przekracza skalą wszystko, co do tej pory zrobiliśmy na polu informatyki” – mówili w 2000 r. na łamach Computerworld przedstawiciele banku.

W sieci banków centralnych

Witold Wieteska, zastępca dyrektora Departamentu Informatyki w Narodowym Banku Polskim

W bieżących projektach informatycznych w NBP częściej niż dotychczas stosowane są rozwiązania komercyjne. Do tej pory w większości stosowano systemy pisane przez pracowników NBP. Niedawno bank wybrał standardową aplikację Oracle Financials, część pakietu Oracle E-Business Suite, która ma posłużyć do stworzenia nowej Księgi Głównej i Systemu Gospodarki Własnej (SGW). Pierwsze z tych rozwiązań jest elementem projektu budowy Zintegrowanego Systemu Księgowego, realizowanego z udziałem ComputerLand SA. Kontraktu na realizację SGW jeszcze nie podpisano.

Narodowy Bank Polski zakupił także gotowy system do wspomagania obsługi operacji zagranicznych. Jest to rozwiązanie Finance Kit oraz Central Bank Accounting Module firmy Trema . „Pod pewnymi względami jesteśmy jednostką bardzo specyficzną. Tam, gdzie ta specyfika jest tak daleko posunięta, że nie da się skorzystać z rozwiązań gotowych, stosujemy systemy budowane pod klucz. Jeśli system IT ma wspomagać operacje standardowe bierzemy rozwiązanie komercyjne” – mówi Waldemar Szumieł.

Zintegrowany System Księgowy zasilać będą systemy wykorzystywane w oddziałach do obsługi klientów, system gospodarki własnej, operacji zagranicznych, a także Sorbnet, obsługujący rozliczenia międzybankowe. „Bardzo ważną częścią Zintegrowanego Systemu Księgowego będzie tworzony właśnie system bankowości elektronicznej. Ma on wspomóc obsługę klientów NBP, czyli około 3,5 tys. jednostek budżetowych” – mówi Witold Wieteska, zastępca dyrektora Departamentu Informatyki w NBP. Wdrożenie systemu bankowości elektronicznej jest ważne również z tego względu, że NBP ogranicza z 50 do 17 liczbę oddziałów.

Cele budowy ZSK

Cele projektu Zintegrowanego Systemu Księgowego w NBP

  • wprowadzenie scentralizowanego systemu księgowego, ułatwiającego zarządzanie finansami na potrzeby własne NBP,

  • dostosowanie zasad rachunkowości i sprawozdawczości NBP do standardów Unii Europejskiej,

  • udoskonalenie systemu monitorowania przepływów kapitałowych,

  • dostosowanie zasad sprawozdawczości i sposobu przetwarzania informacji statystycznych do wymogów Europejskiego Banku Centralnego,

  • wprowadzenie nowego modelu obsługi budżetu państwa wraz z umożliwieniem zdalnego, elektronicznego wydawania dyspozycji przez Ministerstwo Finansów i jednostki budżetowe,

  • integracja rozproszonych systemów informatycznych w obszarze obsługi księgowej i działalności operacyjnej.


  • TOP 200