Telbank na wydaniu

Do końca roku NBP musi pozbyć się akcji spółek nie związanych z główną działalnością banku. Dotyczy to m.in. 74% akcji operatora BPT Telbank SA.

Do końca roku NBP musi pozbyć się akcji spółek nie związanych z główną działalnością banku. Dotyczy to m.in. 74% akcji operatora BPT Telbank SA.

Telbank na wydaniu

Akcjonariat BPT Telbank SA

Z nieoficjalnych informacji wynika, że po wysłaniu przez NBP ok. 50 ofert zainteresowanie wyraziły 4 podmioty. Oficjalnie złożenie oferty kupna potwierdza Tel-Energo SA, prawdopodobnie jedyny polski oferent. Nie przyznają się natomiast najważniejsi konkurenci Telbanku. Na rynku spekuluje się, że jednym z zainteresowanych może być rosyjska firma naftowa Jukos, która przez zakup udziałów w GTS kontroluje Internet Partners. Krążą też opinie, że apetyt na akcje Telbanku ma duński TeleDanmark. Przygotowująca się do debiutu na giełdzie w Nowym Jorku szwedzka Telia odmówiła komentarzy.

Bank CAIB, który doradza NBP, wycenił Telbank na ok. 100 mln USD. To bardzo dużo w dobie zapaści na rynku telekomunikacyjnym, ale trzeba pamiętać, że o wartości spółki stanowią klienci, wśród których można znaleźć największe instytucje finansowe. Poza tym Telbank nie jest obciążony opłatami koncesyjnymi, zobowiązaniami inwestycyjnymi ani poważnymi długami, tak jak większość operatorów. Co więcej, firma od kilku lat przynosi zysk. Przychody Telbanku w 2001 r. wyniosły 184 mln zł (ok. 48% więcej niż w 2000 r.), a zysk netto - 24 mln zł.


TOP 200