Technologia dla niecierpliwych

Aplikacje uruchamiane w środowisku zarządzanym przez Microsoft Cluster Services mogą, ale nie muszą być świadome jego istnienia. Jeżeli nie są, monitorowany jest jedynie proces głównego pliku exe. Aby aplikacja była świadoma klastra, należy wyposażyć ją w specjalną bibliotekę DLL (tzw. Resource DLL), przekazującą do komponentu Resource Manager podstawowe parametry jej pracy. Do budowy bibliotek służy dostarczany wraz z Microsoft Cluster Services pakiet SDK. Microsoft samodzielnie dostarczył dotychczas dwie aplikacje "klastrowo świadome" - serwer Exchange Server 2000 i SQL Server 2000.

Pomimo uruchomienia procedury fail over i przeniesienia w jej wyniku zasobów na inny serwer fizyczny, nie ma konieczności zmiany ustawień sieciowych oprogramowania klienckiego. Jest to możliwe, ponieważ Microsoft Cluster Services przypisuje numery IP grupom zasobów, a więc serwerom wirtualnym, a nie fizycznym. Dane przerwanej sesji zostaną jednak utracone - chyba że aplikację zaprojektowano w sposób umożliwiający odzyskanie tych informacji.

IBM

Rozwiązania klastrowe dla platformy AS/400 (obecnie iSeries) istnieją, choć ze względu na jej wyjątkową stabilność są stosunkowo rzadko stosowane. Najnowsza wersja systemu operacyjnego OS/400 V4R4 oferuje rozszerzenie systemu operacyjnego znane pod nazwą Cluster Resource Services, udostępniające rozwiązaniom klastrowym różnych producentów jednolite środowisko operacyjne, interfejsy API oraz podstawowe funkcje, np. przejmowanie adresu IP serwera, który uległ awarii, przez serwer zapasowy.

Z warstwy systemowej korzystają rozwiązania do zarządzania klastrami dostarczane przez zewnętrznych w stosunku do IBM dostawców oprogramowania. Dwaj z nich są obecni w Polsce: LakeView (oprogramo- wanie Mimix) oraz Vision Solutions (Vision). Funkcje wymienionych pakietów obejmują m.in. administrowanie zasobami, wykrywanie awarii, a także przełączanie zasobów między serwerami na wypadek awarii lub planowanej przerwy konserwacyjnej. Oprócz tego oprogramowanie to odpowiada za replikację zmian między serwerami - dotyczy to zarówno obiektów baz danych, jak i obiektów należących do aplikacji.

Istnieje jednak jedno zastrzeżenie. Dostawca aplikacji musi dostarczyć zgodny z użytym rozwiązaniem klastrowym program, którego rolą jest bezproblemowe zamknięcie aplikacji w momencie uruchomienia procedury fail over, oraz drugi program, potrafiący uruchomić aplikację na węźle zapasowym. Aplikacjom przetestowanym w środowisku klastrowym IBM nadaje certyfikat ClusterProven.

Oprócz zewnętrznych systemów klastrowych, IBM dostarcza własne rozwiązanie zapewniające wysoką dostępność serwerów iSeries 400. Oprogramowanie to nie zapew- nia jednak mechanizmów replikacji obiektów bazodanowych ani tym bardziej aplikacyjnych. Jego filozofia działa-nia opiera się na dokonywaniu transakcji na plikach z wykorzystaniem IFS - Integrated File System. Oczywiście nie jest to rozwiązanie gotowe, konieczny jest pewien wkład pracy programistycznej. Potrzebne funkcje można oprogramować w dowolnym języku programowania dostępnym na AS/3400 - RPG, Cobol, C, C++, Java, a także z poziomu serwera aplikacji WebSphere.

IBM HACMP

IBM oferuje także rozwiązania wy-sokiej dostępności z serii HACMP (High Availability Cluster Multi Processing), przeznaczone dla platformy AIX. Umożliwia ono budowanie instalacji klastrowych, składających się maksymalnie z 8 węzłów. Oddzielna wersja tego oprogramowania - HACMP/ES (ES - Enhanced Scalability) - pozwala budować klastry zawierające do 32 węzłów. W tym przypadku konieczne jest jednak zakupienie dodatkowej opcji zwanej Concurrent Resource Ma-nager, zarządzającej dostępem do współdzielonych zasobów. Oddzielna seria rozwiązań skalujących to SP Scalable Parallel. Skalowalność klastrów tej serii sięga 128 węzłów przetwarzających równolegle.


TOP 200