Technologia dla niecierpliwych

Sun Microsystems

Przez długi czas klastry na platformie Solaris można było budować wyłącznie z wykorzystaniem oprogramowania firmy Veritas. Od ok. 6 lat Sun Microsystems oferuje jednak własne rozwiązanie klastrowe pod nazwą Sun Cluster. Oprogramowanie to nie jest dostarczane wraz z systemem - można je zakupić oddzielnie jako opcję. Za pomocą Sun Cluster można obecnie budować wysoko dostępne instalacje serwerowe, składające się z maksymalnie 8 węzłów fizycznych. Firma deklaruje, że na życzenie może zbudować klaster zawierający nawet 16 serwerów.

Koncepcja rozwiązania klastrowego Suna opiera się na "uwspólnieniu" zasobów pomiędzy serwerami. Logikę tego "uwspólnienia" umieszczono na poziomie jądra systemu operacyjnego Solaris. Można więc przyjąć, że aplikacje pracujące w wyższych warstwach nie są nawet świadome istnienia klastra. Zmiany w stosunku do "zwykłej" instalacji są trudne do dostrzeżenia nawet dla administratora - dzięki usłudze Global Devices urządzenia zainstalowano we wszystkich węzłach klastra - dyski, macierze, streamery, napędy CD-ROM, karty I/O itd. widoczne są w konsoli tak, jakby były urządze-niami lokalnymi. Aby uzyskać do nich dostęp, nie potrzeba uruchamiać zdalnej powłoki. Komendy wydane lokalnie mogą odnosić skutek na wszystkich węzłach. Oczywiście wybrane urządzenia można "wyłączyć" z klastra, tak aby były widoczne tylko z poziomu serwera, do którego są fizycznie podłączone.

Jeżeli jeden z węzłów klastra ulegnie awarii, pozostałe przejmą jego zasoby (dyski, aplikacje itd.). Za badanie stanu serwerów oraz podejmowanie odpowiednich dzia- łań w razie awarii odpowiedzial- ne są niewielkie programy zwane agentami. Aby działać poprawnie, agenty muszą być wyposażone przez administratora w odpowiednią wiedzę, m.in. jakie zasoby były przypisane serwerowi, który uległ awarii, gdzie przechowywane są binaria niedostępnych aplikacji, jak je uruchomić i zatrzymać. Gotowe agenty istnieją jedynie dla ograniczonej liczby zastosowań, m.in. usług DNS, serwerów WWW Apache i iPlanet, baz danych Oracle oraz systemu SAP R/3.

W przeciwieństwie do poprzedniej wersji z lipca 2001 r. (Sun Cluster 3.0 07/01) edycja grudniowa nie wymaga, aby jeden z serwerów klastra był utrzymywany w trybie gotowości. Obecnie wszystkie serwery klastra mogą wykonywać bieżące zadania. Wśród nowości jest wsparcie systemu plików HA NFS Phase III, oprogramowania Veritas NetBackup 3.4, a także bazy danych IBM DB2 7.2 w wersjach: Enterprise Edition i Extended Enterprise Edition (EEE). Ta ostatnia służy do budowy wyjątkowo skalowalnych klastrów bazodanowych. Pojawiło się także wsparcie dla architektur typu Storage Area Network oraz macierzy Sun StorEdge T3+ i S1.

Veritas

Veritas to weteran technologii klastrowej - od wielu lat firma dostarcza kompleksowe rozwiązania klastrowe dla systemów działających pod kontrolą Solaris i HP-UX. Po przejęciu w 1999 r. NuView, firma stała się także głównym dostawcą klastrów dla Windows. Od niedawna w ofercie znajdują się produkty dla Red Hat Linux, a w lutym br. ukaże się oprogramowanie, dedykowane dla systemu IBM AIX. Według przedstawicieli Veritas, firma dąży do stworzenia uniwersalnej platformy wysokiej dostępności dla aplikacji, mogącej współpracować z węzłami pracującymi pod kontrolą różnych systemów operacyjnych. Na razie jednak możliwa jest tylko budowa klastrów jednolitych pod względem wykorzystywanej platformy systemowej.

Obecnie oprogramowanie Veritas Cluster Server umożliwia budowanie klastrów składających się z maksymalnie 32 węzłów. Za pomocą opcji Global Cluster Manager kon- figuracja ta może być rozszerzona do postaci: 256 x 32 węzły. Dostępna jest także wersja "dla początku- jących" - Veritas Cluster Server QuickStart. Jest ona wyposażona w uproszczone narzędzia konfiguracyjne oraz administracyjne. Umożliwia budowanie klastrów składających się jedynie z 2 węzłów.


TOP 200