Systematyczie wzwyż

Tam, gdzie Dell Computer nie może samodzielnie podbić rynku, zawiera strategiczne sojusze.

Tam, gdzie Dell Computer nie może samodzielnie podbić rynku, zawiera strategiczne sojusze.

Systematyczie wzwyż

Roman Durka, prezes zarządu Dell Computer Poland

Obchodząca dziesięciolecie działalności na polskim rynku firma Dell Computer odnotowała w ub.r. wzrost sprzedaży komputerów stacjonarnych o 20%. Spadła sprzedaż komputerów przenośnych. Ogółem firma uzyskała udział w polskim rynku PC, wynoszący ponad 4,5%. Czy ten wynik zadowala lidera światowego rynku PC? "Naszym celem w Polsce jest rynek korporacyjny. Na razie nie zamierzamy konkurować cenowo z producentami komputerów dla odbiorców indywidualnych" - mówi Roman Durka, prezes Dell Computer Poland.

Partnerzy w macierzy

Zwiększanie sprzedaży komputerów biurkowych nie jest głównym celem. Zgodnie ze strategią korporacyjną, Dell Computer Poland zwraca większą uwagę na rynki usług informatycznych, wydajnych macierzy dyskowych i serwerów (w tym obszarze w 2001 r. firma zanotowała największy wzrost - 76%). Dywersyfikacja przychodów ma uniezależnić największego na świecie producenta komputerów od koniunktury na chimerycznym rynku PC.

W ubiegłym roku Dell Computer zawarł porozumienie z EMC, dzięki któremu może dystrybuować macierze dyskowe linii Clariion. Współpraca ta ma wpływ na pozyskanie większej liczby klientów korporacyjnych, zwłaszcza korzystających z platform Unix. "Wstępne szacunki wskazywały, że w Polsce sprzedaż rozwiązań EMC Clariion będzie niewielka. Zainteresowanie okazało się jednak duże. Wprawdzie jeszcze nie możemy się pochwalić ogromną sprzedażą, ale lista projektów jest dosyć długa" - wyjaśnia Roman Durka. Decydując się na współpracę z EMC, Dell nie zrezygnował z oferowania własnych systemów pamięci PowerVault.

Ewoluuje strategia koncernu w dziedzinie usług. Na świecie prawdopodobnie Dell niebawem przejmie kilka firm specjalizujących się w rozwiązaniach składowania danych i integracji systemów. Zdaniem Romana Durki, w długofalowej perspektywie Dell pozostanie jednak przy zawieraniu aliansów.

Połowa elektroniczna

Dell plasuje się na piątym miejscu w Polsce pod względem sprzedaży PC. Firma awansowała w ub.r. o trzy pozycje. Według danych z końca 2001 r., Della wyprzedzały Compaq oraz trzej producenci krajowi: Optimus, NTT System i JTT Computer.

Jak większość zagranicznych korporacji, Dell Computer Poland nie ujawnia wyników finansowych krajowych oddziałów. Władze spółki zdradziły jednak, że zarówno zysk netto, jak i przychody wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o kilka procent. Przedstawiciele firmy z dumą opowiadają, że ok. 40% zamówień jest dokonywanych drogą elektroniczną.

Systematyczie wzwyż

Dell Computer

Podobnie jak na świecie, polski oddział Dell Computer sprzedaje komputery bez pośredników. Z partnerami współpracuje jedynie w wąskim zakresie. Wartość przychodów generowanych przez partnerów nie przekracza kilku procent. Do sprzedaży przez partnerów najczęściej dochodzi wówczas, gdy klient zamierza wykorzystywać komputery Dell, ale z różnych względów nie decyduje się na zakupy bezpośrednio, np. chce mieć tylko jednego dostawcę wszystkich produktów i usług. W Polsce Dell współpracuje m.in. z firmami Thesar, Twins, Designers, Andra i Unizeto.

Obiecujący początek

W skali światowej korporacja w 2001 r. osiągnęła przychody na poziomie 31 mld USD. To stagnacja w porównaniu z rokiem ubiegłym. Spadły zyski - z ponad 2 mld do 1,25 mld USD. Z finansowego punktu widzenia kiepskim pocieszeniem jest fakt, że w tym czasie udało się o kilkanaście procent zwiększyć liczbę sprzedanych komputerów. Dell zajmuje pierwszą pozycję na świecie pod względem sprzedaży PC z udziałem w rynku wynoszącym 14,3%. Na rynkach należących do regionu EMEA Dell zajął drugą pozycję z udziałem w wysokości 9,5%.

Firma spodziewa się dynamicznego wzrostu sprzedaży na przełomie 2002 i 2003 r. Z optymizmem Dell oczekuje efektów połączenia Hewlett-Packard i Compaq Computer. Wiele firm korzysta z usług dwóch dostawców sprzętu komputerowego. Jeśli dotychczas był to Compaq i HP, stworzy to szansę dla Della.

W zakończonym w maju br. pierwszym kwartale roku finansowego 2003 zyski zmalały, a przychody nieznacznie wzrosły. Jednak wyniki te i tak pozytywnie zaskoczyły inwestorów. Na fali optymizmu, która znowu wyniosła w górę kurs akcji, kierownictwo Della zapowiada kolejne działania, mające uczynić firmę bardziej zyskowną. Obszarem usprawnień ma być proces produkcyjny i logistyczny, czyli dziedziny, w których wydawałoby się, że Dell osiągnął już perfekcję.


TOP 200