Rejestr czeka na ustawę

W sejmowej Komisji Finansów Publicznych trwają prace nad rządowym projektem ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym (UFG) i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Nakłada on na UFG m.in. obowiązek utworzenia ośrodka informacji o obowiązkowych ubezpieczeniach komunikacyjnych.

W sejmowej Komisji Finansów Publicznych trwają prace nad rządowym projektem ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym (UFG) i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Nakłada on na UFG m.in. obowiązek utworzenia ośrodka informacji o obowiązkowych ubezpieczeniach komunikacyjnych.

UFG prowadzi na razie prace przygotowawcze do realizacji projektu utworzenia rejestru w "ograniczonym zakresie". Nie wiadomo bowiem jaki będzie ostateczny kształt ustawy. W 2001 r. ustawa nie została podpisana przez prezydenta. "W projekcie ustawy zapisano 16 -miesięczny okres vactio legis. Jeśli ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2003 r., rejestr zostanie uruchomiony w połowie 2004 r." - mówią przedstawiciele UFG. Umo-wa stowarzyszeniowa z Unią Europejską nakłada obowiązek uruchomienia rejestru najpóźniej w 2004 r. Dane do funduszu mają być przekazywane drogą elektroniczną z systemu CEPiK oraz towarzystw ubezpieczeniowych.


TOP 200