Prokombank

Prokom Software przejmie kontrolny pakiet akcji Softbanku. Podpisał również umowę z Alltelem, producentem systemów bankowych.

Prokom Software przejmie kontrolny pakiet akcji Softbanku. Podpisał również umowę z Alltelem, producentem systemów bankowych.

Prokom Software zostanie inwestorem strategicznym przeżywającego kłopoty Softbanku. Gdyński integrator dokupi akcje Softbanku, pozyskując je od Aleksandra Lesza, prezesa i głównego akcjona- riusza warszawskiej spółki. Zgodnie z umową Prokom ma opcję kupna 10-33% akcji Softbanku. Transakcja ma zostać zakończona w ciągu 12 miesięcy. Jej szczegóły zostaną dopracowane do końca września br.

"Dobrze jest mieć takiego partnera jak Prokom i to nie tylko ze względów stra- tegicznych, ale również politycznych" - mówi Aleksander Lesz. "W ostatnim czasie większość przetargów jest unieważniana niekoniecznie z powodów merytorycznych" - dodaje. Bliższa współpraca obu firm ma wpłynąć również na ich lepsze przygotowanie do konkurowania z integratorami z krajów Unii Europejskiej po naszej akcesji w 2004 r.

Pożegnanie prezesa

"Raczej chcemy przejąć cały oferowany pakiet akcji" - twierdzi Ryszard Krauze, prezes Prokom Software. Oznaczałoby to pozbycie się przez Aleksandra Lesza wszystkich posiadanych akcji spółki, którą założył w 1989 r. wraz z trzema kolegami informatykami i której pierwszą siedzibą były podziemia Narodowego Banku Polskiego w Warszawie. Prezes Softbanku poszukiwał nowego inwestora strategicznego dla spółki od 1999 r., kiedy to wycofał się z niej brytyjski ICL - właściciel 24,5% jej akcji. Transakcja z Prokomem oznacza zapewne docelowo wycofanie się Aleksandra Lesza z firmy.

Zgodnie z umową Prokom za pakiet 33% akcji zapłaci ok. 75 mln zł (13 zł za akcję). Łącznie gdyńska firma kontrolowałaby ok. 42% akcji Softbanku. W 2000 r. za pakiet 9,21% akcji tej firmy Prokom zapłacił 128 mln zł (ok. 80 zł za akcję). Wówczas pojawiły się informacje o planowanej fuzji obu integratorów, jednak przedstawiciele Softbanku zaprzeczali, jakoby była ona kiedy- kolwiek możliwa. Kontakty firm ograniczały się wyłącznie do rozmów ich zarządów na temat ewentualnej współpracy przy projektach.

Zostać czy wyjść?

W ciągu dwóch lat wartość posiadanego przez Prokom pakietu akcji Softbanku spadła ze 128 mln zł do niecałych 21 mln zł. Prokom miał więc dwie możliwości - dokupić kolejny pakiet lub sprzedać, ze stratą, już posiadany. Umowa z Aleksandrem Leszem nie uniemożliwia Prokomowi skupowa- nia akcji na giełdzie, co mogłoby doprowadzić do uzyskania przez Prokom 51% kapitału akcyjnego. "Wymagałoby to jednak ogłoszenia wezwania, czym nie jesteśmy na razie zainteresowani" - zapowiada prezes Prokomu.

Prokom nie ma także wystarczających funduszy własnych - jedynie część transakcji z Aleksandrem Leszem miałaby zostać pokryta z funduszy własnych - a 42% akcji i tak zapewnia pełną kontrolę nad firmą. Gdyński integrator zostanie jedynym dużym akcjonariuszem Softbanku.

Optymalizacja kosztów

Na razie przedstawiciele obu firm nie planują fuzji, chociaż nie wykluczają jej w przyszłości. Przyznają jednak, że byłby to długotrwały i bardzo złożony proces. Na razie ograniczą się do okreś- lenia wspólnej strategii biznesowej i zasad współpracy przy projektach. "Chcemy także dokonać optymalizacji kosztów działalności" - twierdzą w oficjalnym komunikacie.

Optymalizacja ta ma dotyczyć m.in. podziału kompetencji między Pro- komem a Softbankiem i być może będzie się wiązała z ograniczaniem zatrudnienia w obu firmach. "Jeśli w obu spółkach istnieją zespoły specjalizujące się w rozwiązaniach Oracle czy IBM DB2, będziemy chcieli skoncentrować te kompetencje tylko w jednej z nich" - mówi Ryszard Krauze. Niewykluczone że podział kompetencji będzie dotyczyć zarówno branż, którymi Prokom i Softbank będą się zajmować, jak i przetargów, w których będą startować.

Drugie podejście

Aby wyraźniej zaznaczyć swoją obecność na rynku bankowym, Prokom Software zawarł także porozumienie o partnerstwie z Alltel Corebanking Solutions. Dzięki niemu gdyńska firma będzie mogła brać udział we wdrożeniach systemu Corebank w całej Europie. Tymczasem spółka należąca także do amerykańskiej Grupy Alltel - Alltel Information Services (oferująca w Polsce system Systematics) - nie będzie wdrażała systemu scentralizowanego w banku PKO BP SA. Zdecydował o tym nowy zarząd, przyjmując nową strategię informatyzacji.

Według nieoficjalnych informacji PKO BP przygotowuje nowy przetarg. Oprócz Prokomu (z systemem Corebank) są nim zainteresowani m.in. ComputerLand (Profile firmy Sanchez Computer) i Fiserv Polska. Alternatywą dla ponownego przetargu jest kontynuowanie projektu Cezar prowadzonego od kilku lat w PKO BP przez Softbank. Miałby on doprowadzić do centralizacji przetwarzania danych z systemów oddziałowych Zorba 2000. W tym przypadku Prokom miałby udział w informatyzacji PKO BP.

Prokom i sektor bankowy

Prokom Software stworzy w Polsce centrum kompetencyjne w zakresie rozwoju i wdrożeń systemu Corebank firmy Alltel Corebanking Solutions (ACS). Gdyńska firma ma wyłączność na jego wdrożenia w Polsce i trzech krajach ościennych. Jej przedstawiciele liczą jednak na udział w większości projektów prowadzonych przez ACS w Europie. Według informacji przedstawicieli Prokomu prowadzone są negocjacje z czterema bankami.

  • System Corebank stworzyło w latach 1997-1999 konsorcjum 70 duńskich banków i IBM. Obecnie sprzedaje go firma Alltel Corebanking Solutions, będąca joint venture firm Alltel (51% udziałów) i IBM (49%).

  • Rozwiązanie działa na platformie mainframe (IBM eServer zSeries), wykorzystując bazę danych IBM DB2.

  • Alltel Corebanking Solutions zajmuje się rozwojem systemu Corebank, natomiast za jego sprzedaż jest odpowiedzialny IBM.

  • System jest oferowany w Europie. Przedstawiciele firmy liczą na klientów z Francji i Niemiec.


  • TOP 200