Prognoz czar

Początek roku to okazja do podjęcia próby przewidzenia najbliższej przyszłości, również w tak ważnym sektorze gospodarki, jakim jest szeroko pojęte IT. Ciekawy zestaw prognoz, obejmujący zagadnienia technologiczno-rynkowe, przedstawili pod koniec zeszłego roku eksperci IDC. Jeśli ich założenia się sprawdzą, to w 2010 r. rynek IT czeka ponad 3-proc. wzrost, do poziomu wydatków z 2008 r. (1,5 biliona USD).

W br. "odżyć" mają kraje rozwijające się, które również odczuły skutki ubiegłorocznej, światowej dekoniunktury. Do rynkowych liderów, najszybciej budujących siłę swych gospodarek (wzrost roczny o 8-13%), należeć będą Brazylia, Rosja, Indie i Chiny (BRIC). W tych czterech państwach poziom wydatków na IT w 2010 r. sięgnie 10-proc. puli prognozowanej dla całego świata.

Tym, czym dla globalnej gospodarki będą kraje BRIC, dla segmentu technologii stanie się "cloud computing". Analitycy IDC nie mają co do tego żadnych wątpliwości, twierdząc, że jeden z modeli "chmurowego" przetwarzania danych (tzw. PaaS - Platform-as-a-Service) stanie się kluczowym rozwiązaniem IT, przynajmniej na następne 20 lat. Pomóc w tym mają giganci rynkowi (IBM, Oracle, Google), którzy już wciąż doskonalą swoje platformy usługowe. Wśród innych modeli "cloud computing" powodzeniem będą cieszyły się również prywatne "chmury" i rozwiązania hybrydowe.

W 2010 r. nowe barwy przybrać ma szeroko pojęty świat telekomunikacji. Segment ten, w szczególny sposób, determinowany jest przez wzrost liczby telefonów komórkowych wypuszczanych na rynek (w tym roku ponad miliard takich urządzeń będzie używanych do połączeń z internetem) oraz dynamiczny rozwój sieci trzeciej i czwartej generacji. W br. prawdziwa walka nastąpi także w segmencie systemów operacyjnych dedykowanych smartfonom. Analitycy wskazują tu przede wszystkim na Google , który może na trwałe zmienić obraz rynku, zdominowanego przez takie systemy, jak: Symbian, Windows Mobile, czy iPhone. Wstępne szacunki mówią o 5-7,5-krotnym wzroście liczby aplikacji pisanych pod w 2010 r.

Emocje mogą wzbudzić przewidywania IDC, dotyczące możliwych akwizycji na rynku IT. Według ekspertów prawdziwą niespodziankę mógłby przygotować zarząd koncernu IBM, decydując się na zakup Juniper Networks. Przewiduje się, że na zakupy mogą się wybrać również Dell i Oracle. Analitycy twierdzą, że obszar rynkowych zainteresowań obu korporacji jest podobny i koncentruje się wokół firm: CA, Compuware, BMC, Symantec oraz Novell.

Trafność przewidywań analityków IDC zweryfikuje oczywiście czas. Niektóre z nich są dość odważne, przez co stają się także ciekawe. Jak jednak pokazuje ubiegły roku i rewizja poglądów niektórych grup badawczych, należy zachować rezerwę, co do możliwych sytuacji, liczb i zmian. Pamiętajmy, że wskutek niespodziewanego załamania światowych rynków, firma PMR zmieniła swoje prognozy dotyczące wzrostu polskiego rynku IT w 2009 r. z 14,7% do 1,2%. Pod koniec ub.r. eksperci ABI Research zmniejszyli zaś zakładaną liczbę sprzedanych w ubiegłym roku femtokomórek o ponad połowę. Rozmiar tych zmian, mimo niewątpliwie nadzwyczajnych okoliczności w gospodarce, świadczy o cienkiej granicy między prawdopodobnym zdarzeniem a zupełnie nietrafioną prognozą.


TOP 200