Porozmawiajmy o eksporcie

Z inicjatywy Mariusza Tomaki, prezesa zarządu firmy SET, przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji powstał Klub Eksporterów zrzeszający przedstawicieli firm zainteresowanych eksportem swoich produktów.

Z inicjatywy Mariusza Tomaki, prezesa zarządu firmy SET, przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji powstał Klub Eksporterów zrzeszający przedstawicieli firm zainteresowanych eksportem swoich produktów.

Na pierwszym posiedzeniu ustalono, że Klub będzie prowadził lobbing na rzecz prawa sprzyjającego eksportowi i nawiązywał współpracę z organizacjami wspierającymi eksport. Klub ma stanowić forum wymiany doświadczeń na temat programów pomocowych.

Przewodniczącym został Mariusz Tomaka. W skład Rady Klubu weszli też: Henryk Klimek (Logotec Engineering), Stanisław Chłoń (ComputerLand), Zbigniew Odrowąż-Sypniewski (Softman) i Marek Maniecki (Globema).


TOP 200