Pocztówki zamiast krótkich wiadomości

Zarówno producenci, jak i operatorzy telekomunikacyjni szukają sposobu na przeniesienie popularności systemu SMS na inne nowe usługi sieci kolejnej generacji. Mają w tym pomóc technologie EMS i MMS.

Zarówno producenci, jak i operatorzy telekomunikacyjni szukają sposobu na przeniesienie popularności systemu SMS na inne nowe usługi sieci kolejnej generacji. Mają w tym pomóc technologie EMS i MMS.

Niektórzy producenci centrów usługowych SMS
 • ADC NewNet

 • CMG Telecommunications

 • Comverse Network Systems

 • Ericsson

 • Logica Aldiscon

 • Motorola

 • Nokia

 • Sema Group

 • Siemens

 • Ogromny sukces systemu SMS (Short Message System), wykorzystywanego w sieciach telefonii komórkowej, i względnie mała popularność mocno promowanego WAP przyczyniły się do modyfikacji strategii zarówno operatorów, jak i producentów systemów telekomunikacyjnych. Chociaż nie rezygnują oni z rozwijania i wdrażania technologii nowej generacji, takich jak GPRS, UMTS/3G, to jednak odsuwają w bliżej nie sprecyzowaną przyszłość terminy ich popularyzacji.

  Prawdziwym fenomenem i źródłem zysków okazała się niewinna usługa wymiany tekstowych komunikatów SMS. Użytkownicy telefonów GSM prześcigają nawet najbardziej optymistyczne przewidywania dostawców usług - w pierwszej połowie 2001 r. oceniali oni, że liczba wysłanych wiadomości SMS przez cały rok może osiągnąć poziom ok. 200 mld na całym świecie. Najnowsze oszacowania mówią, że została przekroczona ona o kolejne 50 mld.

  Nie powinien więc dziwić fakt, że implementacja nowych technologii telekomunikacyjnych i usług coraz częściej jest wzorowana na rozwiązaniach zastosowanych w technologii SMS. Tworząc nowe, bardziej wszechstronne wersje tego standardu, producenci próbują jednocześnie wykorzystać przyzwyczajenia użytkowników. W ten sposób powstają m.in. takie standardy, jak EMS (Enhanced Messaging System), MMS (Multimedia Messaging System) oraz F-SMS (Fixed-SMS) - implementacja funkcji SMS w telefonach stacjonarnych.

  EMS - preludium dla MMS

  Pocztówki zamiast krótkich wiadomości
  EMS jest rozszerzeniem standardu SMS, umożliwiającym przesyłanie niewielkich plików dźwiękowych, animacji w rozdzielczości maksymalnej 16 x 16 pikseli oraz czarno-białych plików graficznych o maksymalnej rozdzielczości 96 x 64 piksele (bez odcieni szarości). Istotną nowością EMS jest również możliwość formatowania tekstu w podstawowym zakresie.

  Zaletą standardu jest fakt, że może on być wykorzystywany w istniejących systemach GSM bez potrzeby ich istotnej modyfikacji. Wymaga jedynie telefonu z funkcjami EMS (takie modele znajdują się już w ofercie większości producentów). Należy zdawać sobie jednak sprawę, że EMS jest rozwiązaniem przejściowym, rozszerzającym funkcjonalność tekstowego systemu SMS z uwzględnieniem ograniczenia wynikającego z małej przepustowości pasma GSM (9,6 Kb/s).

  Wydaje się, że najważniejszym zadaniem, jakie ma spełnić EMS, jest przyzwyczaje- nie użytkowników do korzystania nie tylko z funkcji przesyłania komunikatów tekstów, ale również informacji graficznych i dźwiękowych, które mają być istotnym elemen- tem systemów nowej generacji. W tych ostat- nich ma znaleźć zastosowanie technologia MMS, pozwalająca na przesyłanie w pełni multimedialnych komunikatów zawierających zarówno tekst, jak i grafikę (pełnokolorową), dźwięk i sekwencje wideo. Jej praktyczne wykorzystanie wymaga jednak znacznie większej przepustowości sieci niż oferuje GSM i dlatego MMS jest przeznaczony do implementacji w systemach GPRS (115 Kb/s) lub UMTS/G3 (144 Kb/s - 2 Mb/s).


  TOP 200