Poczta bliżej niż Internet

Gorący temat

Tymczasem usługami typu Electronic Bill Presentment & Payment coraz częściej intere- sują się banki amerykańskie. Od kilku już lat tego typu rozwiązania postrzegane są jako te, które zrewolucjonizują dokonywanie stałych płatności. "Będzie to już wkrótce możliwe za przyciśnięciem jednego kla- wisza" - mówią entuzjaści. Obecny wzrost wiary w usługi EBPP wiąże się z doświadczeń zdobytych na tym polu przez firmy prowadzące giełdy business-to-business. Co roku w USA - głównie właśnie dzięki transakcjom B2B - rozliczanych jest elektronicznie ok. 30 mln rachunków. Ostatnie badania wykazały, że elektroniczne płatności stanowią już 40% wszystkich dokonywanych w Stanach Zjednoczonych.

Aby usługi EBPP stały się opłacalne, muszą uzyskać akceptację klientów indywidualnych. Obecnie mniej niż 10% Amerykanów dokonuje płatności drogą elektroniczną. Większość nadal woli wypełniać czeki, które są przesyłane do wystawcy rachunku zwykłą pocztą. Paradoksalne, tym, co może w najbliższym czasie skłonić Amerykanów do dokonywania płatności drogą elektroniczną, nie będzie wygoda, lecz strach przed otrzymaniem tradycyjną pocztą bakterii wąg-lika. Ataki terrorystyczne tego typu zdarzyły się w USA pod koniec 2001 r. Strach ten może przekonać Amery-kanów do wypróbowania oferty dostawców usług EBPP.

Serwisy pośredniczące w sprzedaży usług finansowych
 • BANKIER.PL

  Oferta - kredyty, lokaty, konta bankowe, karty kredytowe, ubezpieczenia, fundusze emerytalne i jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych.

  Wyniki - w 2001 r. przychody firmy wyniosły 2,7 mln zł (1,04 mln zł rok wcześniej), strata netto 3,2 mln zł (1,03 mln zł).

  Plany - w 2002 r. przychody Bankiera.pl mają wynieść 3,3 mln zł, strata zaś zmniejszyć się do 2,1 mln zł. Opcja dalszego funkcjonowania portalu zakłada wprowadzenie opłat za usługi.

 • EXPANDER.PL

  Oferta - konta bankowe, kredyty mieszkaniowe, samochodowe, gotówkowe, ubezpieczenia na życie i majątkowe, fundusze emerytalne .

  Wyniki - firma ma 125 tys. zarejestrowanych użytkowników, a jej obroty w 2001 r. wyniosły ok. 2 mln zł. Do najbardziej popularnych produktów należą: kredyty mieszkaniowe (sprzedano ich w 2001 r. ok. 2 tys.) i konta internetowe (ok. 1,2 tys.).

  Plany - do końca 2002 r. ma powstać 10 tradycyjnych oddziałów firmy w Polsce, w tym 3 w Warszawie. Zatrudnieni w nich doradcy finansowi mają sprzedawać produkty oferowane od roku w Internecie.

 • DIRECT.MONEY.PL

  Oferta - produkty bankowe, ubezpieczenia, leasing i jednostki funduszy inwestycyjnych.

  Wyniki - Money.Direct stanowi obecnie ok. 25% przychodów portalu Money.pl, do którego należy. Właśnie dzięki stwo- rzeniu tej platformy firma - jak twierdzą jej przedstawiciele - od listopada 2001 r. zaczęła zarabiać na siebie. Najlepiej sprze- dają się internetowe konta osobiste (kilkaset miesięcznie), następnie kredyty. Praktycznie nie ma popytu na ubezpieczenia i fundusze inwestycyjne. Direct.Money.pl pobiera opłaty: miesięczną; za każdego użytkownika, który zapozna się z ofertą oraz prowizję od założonego konta lub kupionego produktu.

 • EBROKER.PL

  Oferta - ubezpieczenia majątkowe i ubezpieczenia na życie 10 towarzystw. Serwis udostępnia m.in. kalkulator ubezpieczeniowy, umożliwiający porównanie ofert.

  Wyniki - najczęściej, za pośrednictwem stron eBroker.pl, sprzedawane są ubezpieczenia majątkowe. Właściciele portalu otrzymują prowizję od towarzystwa ubezpieczeniowego, podobną do tych oferowanych brokerom ubezpieczeniowym.


 • TOP 200